Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės kolektyvinės sutartys

  Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių įstatymas. Kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Įmonės kolektyvinės sutartys (2)

  Įvadas. Įmonės kolektyvinės sutarties samprata ir funkcijos. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo ir derybų tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė. Ginčų ir nesutarimų sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Įmonės komunikacijos ir etika: krovinių pervežimo įmonė

  Įvadas. Individuali A. Žuko įmonė. Individualios A. Žuko įmonės valdymo struktūra. Išorinė įmonės komunikacija. Individualioje A. Žuko įmonėje iškylančios etinės problemos.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Įmonės konkurencinės aplinkos įvertinimas: UAB "Biovela"

  Įvadas. Potencialūs konkurentai. Tiesioginiai konkurentai. Bendra informacija apie rinką. Marketingas. Gamyba ir finansai. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Personalas. Investicijos ir inovacijos. UAB "Biovela". AB "Krekenavos agrofirma". ŽŪB "Nematekas". Tiekėjai. Vartotojai. Visų įmonių produktų kokybę kontroliuoja. Įmonės strateginis veiklos planas. Įmonės pareigybių ir darbuotojų struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-25
 • Įmonės konkurencinės pozicijos vertinimas: langų gamintojai UAB "Via Regia"

  Įvadas. Darbo tikslas - pasirinktos įmonės langų gamintojos UAB "Via Regia" konkurencinės pozicijos nustatymas. Plastikinių langų gamintojos UAB "Via Regia" veiklos charakteristikos. Konkurencinės pozicijos nustatymas. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Lietuvos plastikinių langų rinkos tendencijos. Padėtis ir galimybės rinkoje. Svarbiausių konkurentų analizė. SWOT (SSGG) analizė. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Įmonės konkurentų analizė

  Įvadas. Konkurentų profiliavimas. Produkcijos portfelio analizė. Ilgalaikių konkurencinių pranašumų analizė. Konkurencijos intensyvumo analizė. Konkurencijos agresyvumo analizė. Strateginių grupių analizė. Platintojų analizė. Analizė: AB "Pieno žvaigždės".
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2009-04-24
 • Įmonės kontrolės procesų valdymas

  Kontrolės samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kodėl reikalinga kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Pagrindinių veiklos atlikimo sričių įvardijimas. Strateginių kontrolės taškų įvardijimas. Finansų kontrolė. Finansinės ataskaitos. Biudžeto kontrolės metodai. Atsakomybės centrai. Biudžeto sudarymo procesas. Biudžetų tipai. Veiklos biudžetai. Kintami biudžetai. Auditas. Gamybos kontrolės procesas. Kontrolės metodai ir formos. Statistinė kokybės kontrolė. Personalo kontrolės principai. Kontrolės rūšys.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-16
 • Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė

  Įvadas. Įmonės kultūra ir politika – personalo vadybos bazė. Įmonės kultūros ir personalo politikos sąveika. Įmonės kultūra ir jos vertinimas. Įmonės kultūros pažinimo principai ir topologija. Įmonės kultūros vertinimas ir keitimas. Personalo politikos formavimas. Personalo politikos formavimo principai. Personalo politikos turinys ir formavimo tvarka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-06-01
 • Įmonės kūrimas ir valdymas

  Įvadas. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Verslo įmonės (firmos) kūrimas, vietos parinkimas. Verslo kūrimo paskatos. Verslo kūrimo būdai. Naujos įmonės valdymas. Valdymas. Valdymo tikslas. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-18
 • Įmonės kūrimas ir veiklos vadyba: UAB "Draudimas"

  Santrauka. UAB "Draudimas" vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Naujos paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. UAB "Draudimas" paslaugos. Trumpas paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Žaliavos. Darbo jėga. Valdyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Įmonės plėtra. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. UAB "Draudimas" plėtros įvertinimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita 16 psl. Prognozuojama 4 metų pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Savikainos apskaičiavimas mėnesiui.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-01-07
 • Įmonės kūrimo organizavimas

  Įmonių rūšys. Individualioji (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB). Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonių registras. Įmonių veiklos nutraukimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio organizavimo principai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Pelnas ir jo formavimas įmonėje. Pelningumo rodikliai. Uždaviniai.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Įmonės kūrimo organizavimas (2)

  Įvadas. Įmonės kūrimo motyvai. Idėjos suformulavimas. Įmonės kūrėjo asmeninių savybių įvertinimas. Organizavimo sąlygų įvertinimas kuriamoje įmonėje. Pagrindinės įmonių juridinės formos. Įmonės steigimo dokumentų parengimas, įregistravimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2008-02-13
 • Įmonės Lietuvoje. Jų rūšys, tikslai, finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komandinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-25
 • Įmonės logistika: UAB "Palink" parduotuvė IKI Nr. 294

  Mūsų IKI. UAB "Palink". Įmonės logistika. Žaliavų, prekių užpirkimas. Inventorizacija. Transportavimas. Sandėliavimas. Kompiuterinė programa "Rivilė". Gamyba. Realizacija. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Įmonės logistikos sistemų analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Prekybos logistika. Logistiniai srautai ir operacijos. Užsakymų įvykdymas. Užsakymų vykdymo reikalavimai. Siuntų vežimo užsakymo reikalavimai. Prekybos tinklo koncepcija. UAB "Samsonas" skerdykla. Europietiška ir moderni įmonė. Tik kokybiškos žaliavos. Tiekimo užtikrinimas. Sandėliavimo sistema logistinėje grandinėje. Vidinės logistikos operacijos sandėliuose. Pervežimų paslaugos. Nuomos galimybės. Importo-eksporto terminalas. Didmeninė prekyba. Sandėliavimo galimybės. Logistikos paslaugos. Muitinės paslaugos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-24
 • Įmonės marketingas

  Įvadas. Marketingas ir jo aplinka. Marketingo prigimtis, turinys, sudėtis. Poreikiai, norai, paklausa. Produktas ir paslauga. Vertė, pasitenkinimas, kokybė. Mainai, sandoriai. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo tikslai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(12 puslapių)
  2010-12-16
 • Įmonės marketingas: draudimas "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Trumpa apžvalga apie įmonę. Įmonės verslo orientacija. Mikro ir makro aplinkos įtaka verslo sprendimams. Politinė-teisinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų palyginimas. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Paslaugų aprašymai. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2006-11-29
 • Įmonės marketingo analizė: bendrovės "Vaisių sultys" gaminamos sultys

  Įvadas. Nagrinėjama pasirinkta prekė: Kooperacinės bendrovės "Vaisių sultys" produkcija: sultys. Prekės įvardijimas. Prekės pristatymas. Tikslinė rinka. Sąvokos ir jų apibūdinimai. Prekės asortimentas. Prekių grupė (linija). Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Veiksniai, darantys įtaką kainai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Reklamos teorija. Parduotuvės, kurios prekiauja nagrinėjama preke. Parduotuvės, kurioje prekiaujama nagrinėjama preke, asortimentas. Prekių linijos parduotuvės asortimente. Prekių linijos gylis. Potencialūs konkurentai. Kainų palyginimas. Analizuojamo produkto reklamos trūkumai. Analizuojamo produkto reklamos sprendimai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2008-12-09
 • Įmonės marketingo analizė: dešrelių gamyba UAB "Biovela"

  Įvadas. UAB "Biovela" Tikslinės rinkos apžvalga. Konkurencinė aplinka. Perspektyvi analizė. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Produkto padėtis rinkoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-01-25
 • Įmonės marketingo aplinkos analizė: UAB "Omnitel"

  Įvadas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos ir jų segmentai. Rinkos segmentavimas. Pirminių duomenų rinkimo metodai. "Omnitel" veiklos analizė. "Omnitel" veikla. "Omnitel" aplinkos analizė. "Omnitel" tikslinė rinka. "Omnitel" veiklos tyrimas. Anketa. Anketos rezultatai. Anketos duomenų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-21
Puslapyje rodyti po