Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgalaikio materialaus turto – nebaigtos statybos auditas

  Įvadas. Audito reikšmė. Audito būtinumas. Audito tikslai. Ilgalaikio materialiojo turto - nebaigtos statybos auditas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio turto gamybos apskaitos politika. Nebaigtos statybos audito uždaviniai. Projektinė-sąmatinė dokumentacija. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikaina. Atliktų darbų priėmimo dokumentacija. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Auditas, referatas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Ilgalaikio materialaus turto apibūdinimas, reikšmė, klasifikavimas

  Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto sąvoka. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikio materialaus turto rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Jonavos hidrotechnika"

  Įvadas. Tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais ir UAB "Jonavos hidrotechnika" apskaitos praktine patirtimi, išnagrinėti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos organizavimą ir tvarkymą, bei pateikti išvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jonavos hidrotechnika" apibūdinimas. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2010-01-07
 • Ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo parinkimas

  Užduotis. Įžanga. Finansinio lizingo analizė. Veiklos nuomos analizė. Veiklos nuomos būdu galima nuomotis. Veiklos nuomos sąlygos. Bankų siūlomų sąlygų analizė. Praktinės dalies skaičiavimai. Finansavimo rūšių palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-02-28
 • Ilgalaikio turto lizingo auditas: AB "Anykščių vynas"

  AB "Anykščių vynas" veikla. Audito sutartis. AB "Anykščių vynas" balansas. Lizingas. Audito rizika. Audito planas. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito programa ir testai. Audito įrodymai. Auditoriaus išvada.
  Auditas, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (2)

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto esmė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-21
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. 36-asis tarptautinis apskaitos standartas

  Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Turto, kurio vertė gali sumažėti, apskaita. Atsiperkamosios vertės įvertinimas. Grynoji pardavimo kaina. Naudojimo vertė. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimo pagrindas. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimai. Būsimieji pinigų srautai užsienio valiuta. Diskonto norma. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimas ir įvertinimas. Pinigus kuriantys vienetai. Pinigus kuriančio vieneto, kuriam priklauso turtas, apskaita. Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji ir apskaitinė vertė. Prestižas. Bendras turtas. Pinigus kuriančio vieneto nuostolis dėl vertės sumažėjimo. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl atskiro turto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl pinigus kuriančio vieneto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl prestižo vertės sumažėjimo panaikinimas. Atskleidimas. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-18
 • Ilgalaikio turto skirstymas

  Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Ilgalaikio turto vertinimas ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Pastatų vertės apskaičiavimas. Įrengimų pilnoji, pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė ir metinė nusidėvėjimo suma bei norma. Ilgalaikio turto struktūra procentais. Įrengimų likutinės vertės (ITl) po 4 metų apskaičiavimas pagal metų skaičiaus sumavimo metodą. Nusidėvėjimo suma ir nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo metodai. Kur ir kodėl patenka nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-03-24
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos skaičiavimas

  Įvadas. Pastatų vertė. Pastatų vertės skaičiavimas ir lentelė. Įrengimų pilnoji pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė, metinė nusidėvėjimo suma ir norma. IT struktūra. Įrengimų likutinė vertė. Įrengimų likvidacinė vertė. IT nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-01-16
 • Ilgalaikis jaunimo nedarbas Italijoje

  Įvadas. Jaunimo užimtumo politika Italijoje. Europos ir Italijos užimtumo strategija. Žmogiškasis kapitalas, jo augimas ir konvergencija. Europos užimtumo strategija ir žmogiškojo kapitalo akumuliacija. Švietimo sistemos ir įdarbinimo agentūrų reforma. Jaunimo nedarbo požymiai. Bendrieji požymiai. Italijos jaunimo nedarbas kaip žmogiškojo kapitalo nuvertėjimo procesas. Italijos darbo rinkos politikos įtaka jaunimo darbingumui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-03
 • Ilgalaikis materialus turtas

  Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto netekimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nurašymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Ilgalaikis materialus turtas

  Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikis materialus turtas ilgalaikio turto sistemoje. Sąvokos susijusios su ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto – įsigijimo, remonto, rekonstrukcinių darbų, perleidimo ir likvidavimo įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo tvarka. Remonto ir rekonstravimo tvarka. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo arba perleidimo tvarka. Išvados.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2009-11-19
 • Ilgalaikis materialusis turtas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. IMT eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. IMT apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Ilgalaikis nedarbas ir jo pasekmės

  Įvadas. Bedarbiai: Kas tai? Ar tai žmonės norintys dirbti? Ar žmonės tinginiai? Kaip tapti turtingu? Taisyklės žmogui, planuojančiam pradėti savo verslą. Nedarbo rūšys.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-20
 • Ilgalaikis turtas

  Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Nematerialaus turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Nuvertėjimas. Nurašymas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Ilgalaikis turtas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
 • Ilgalaikis turtas (3)

  Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikis turto finansavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Ilgalaikis turtas: samprata ir klasifikavimo ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės ilgalaikio turto esmės ir klasifikacijos ypatumus. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Ilgasis balsis [e]

  Įvadas. Nagrinėjimas. Apibrėžimas. Artikuliacija. Akustika. Rašyba. Vartojimas. Fonologinis savarankiškumas. Tarties klaidos.
  Lietuvių kalba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-23
Puslapyje rodyti po