Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Darbo ir civilinės saugos referatas. Įvadas. Kovinės nuodingosios medžiagos. Jei į aplinką pateko nuodingosios medžiagos. Gali būti panaudotos šių grupių kovinės nuodingosios medžiagos. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo atvejai ir pasekmės. Tarša kovinėmis nuodingosiomis medžiagomis galima. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Pagrindinės apsaugos nuo kovinių nuodingųjų medžiagų priemonės. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Apsaugos nuo nuodingųjų medžiagų būdai ir priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2011-05-20
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas biologinės taršos metu, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai biologinės taršos metu. Naudojamos apsaugos priemonės

  Įvadas. Gyventojų veiksmai esant biologinei taršai. Kaip elgtis esant biologinei taršai. Jeigu netikėtai kiltų ligų protrūkis. Jei gavote įtartiną neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas. Kaip atpažinti įtartiną laišką ar paketą. Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus biologinį masinio naikinimo ginklą. Bioterorizmas gali būti. Pavojingos biologinės medžiagos. Toksinai. Pavojingos biologinės medžiagos gali būti paskleistos aerozoliais išpurškiant užkratą. Jei netikėtai kiltų ligų protrūkis. Išvados. Praktinis darbas: Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Svarbiausi gyventojų apsaugos principai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2005-02-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai

  Įvadas. Radiacinė avarija. Jos poveikis. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai. Gyventojų radiacinės apsaugos planavimas avarijos atveju. Gyventojų veiksmai radiacinės avarijos metu. Naudojamos gyventojų apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-22
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Radiacijos sąvoka ir radioaktyvumas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Radiacijos poveikis žmogui, gyvūnams, gamtai. Gyventojų apsauga nuo radiacijos.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės (2)

  Įvadas. Gyventojų ir turto apsaugos organizavimas įvykus radiacinei avarijai, apsaugos planavimas. Kokiose teritorijose reikia planuoti. Apie ką visuomenė būtų informuojama įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE). Gyventojų veiksmai įvykus radiacinei avarijai. Trumpa radiacinės apsaugos instrukcija. Kaip paruošti maisto atsargas. Kaip pasiruošti paprasčiausias asmenines apsaugos priemones. Kaip atlikti jodo profilaktiką. Jeigu jums patarta slėptis namuose. Jei prireiktų evakuotis. Reikalingų daiktų sąrašas. Naudojamos apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2008-12-29
 • Gyventojų migracijos. Priežastys bei įtaka gyventojų skaičiui, demografinei ir socialinei gyventojų struktūrai.

  Įvadas. Gyventojų migracijų rūšys, migracijos samprata. Gyventojų migracijos. Vidinė gyventojų migracija. Tarptautinė gyventojų migracija. Migracijų įtaka gyventojų skaičiui, demografinei ir socialinei gyventojų struktūrai. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • Gyventojų mokesčių administravimas

  Įvadas. Gyventojų mokami mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Mokesčio administratoriaus pareigos. Mokesčio mokėtojo pareigos. Mokesčio mokėtojo atsakomybė. Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis. Mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Pridėtinės vertės mokestis. PVM mokėtojo prievolės. Mokestinis laikotarpis. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo tvarka. Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymo ir grąžinimo tvarka. Mokesčio kontrolė. Nepagrįstai sumokėto (išieškoto) PVM grąžinimas. Mokesčio atsakomybė už PVM įstatymo pažeidimus. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtojai ir mokesčio tarifai. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo pažeidimų rūšys. Atsakomybė už privalomojo sveikatos draudimo įmokų nesumokėjimą. Valstybinis socialinio draudimo įmokos. Nuo kurios dienos pradedamos skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokos?Draudėjų pareigos. Apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų pareigos. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai. Atsakomybė už fondui padarytą žalą. Žemės mokestis. Mokesčio apskaičiavimo sumokėjimo tvarka. Nekilnojamojo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas. Mokesčio atsakomybė. Mokesčių delspinigių skaičiavimo tvarka. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, referatas(34 puslapiai)
  2007-04-06
 • Gyventojų pajamų ir išlaidų statistikos samprata

  Įvadas. Gyventojų pajamos. Gyventojų išlaidos. Pajamų ir išlaidų statistikos samprata. Išvados.
  Aprašomoji statistika, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas

  Įvadas. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar asmuo yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Deklaruojamos pajamos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos išlaidos. Mokesčio tarifai. Metinė pajamų mokesčio deklaracija. Deklaracijų pildymas elektroniniu būdu. Priedai.
  Mokesčiai, referatas(13 puslapių)
  2005-06-02
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM): surinkimo tendencijos ir ypatumai

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti gyventojų pajamų mokestį ir jo surinkimo tendencijas. Gyventojų pajamų mokestis ir jo ypatumai. Pagrindiniai gyventojų pajamų mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimas. Vidutinis darbuotojų bei užimtųjų skaičius Lietuvos Respublikoje ir apskrityse. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(15 puslapių)
  2011-03-24
 • Gyventojų pajamų mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, taikymo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis: objektas, mokėtojai. Teisinė mokesčių mokėtojo padėtis. Pajamų mokesčių tarifai. 15 procentų tarifas taikomas šioms pajamoms. 33 procentų pajamų mokesčio tarifo taikymas. Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio taikymo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-17
 • Gyventojų senėjimo problema Europoje

  Demografinės tendencijos Europoje. Gimstamumo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių dalies bendrame gyventojų skaičiuje augimas. Suminio gimstamumo rodiklio mažėjimas. Moterų, pirmą kartą pagimdžiusių kūdikį, vidutinio amžiaus didėjimas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Kokias problemas kelia gyventojų senėjimas? Visuomenės senėjimo problemų sprendimas. Kaip iššūkį paversti galimybe?
  Statistika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-15
 • Gyventojų senėjimo problema Lietuvoje

  Įvadas. Gyventojų senėjimo problema. Gyventojų senėjimo priežastys. Senėjimo netolydumo Lietuvoje priežastys. Pagyvenusių žmonių socialinė ir ekonominė padėtis Lietuvoje. Stipriosios pagyvenusių žmonių padėties pusės. Socialiniai ir ekonominiai pagyvenusių žmonių sunkumai. Neigiamos tolesnio gyventojų senėjimo pasekmės. Problemos sprendimo kryptys. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Gyventojų skaičius ir jo pokyčiai, komponentai. Gyventojų amžiaus – lyties sudėtis.

  Demografijos supratimas. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Gyventojų mirtingumas. Tautinė sudėtis. Lietuvos gyventojų sudėtis ir struktūra pagal lytį. Namų ūkiai. Migracija Lietuvoje. Legali ilgalaikė migracija. Imigracija. Emigracija. Migrantai pagal tautybę. Nereguliari migracija ir trumpalaikės išvykos į užsienį. Darbas iliustruotas schemomis, lentelėmis, grafikais.
  Statistika, referatas(14 puslapių)
  2005-05-26
 • Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

  Vienkartinis gyventojų turto deklaravimas. Gyventojai, privalantys deklaruoti savo turtą. Deklaruojamas turtas. Turtas, kurio deklaruoti nebūtina. Deklaracijos rūšys. Turto deklaracijos pateikimas. Deklaracijos priedai. FR0593T priedo "Privalomas registruoti turtas" pildymas. FR0593V priedo "Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai " pildymas. FR0593L priedo "Piniginės lėšos" pildymas. FR0593S priedo "Suteiktos paskolos" pildymas. FR0593G priedo "Gautos paskolos" pildymas. Deklaracijos FR0593 užpildymas. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija. Asmenys, privalantys deklaruoti savo turtą. Turto deklaravimo tvarka. Turto rūšis nurodoma deklaracijoje. Deklaracijos priedai. Deklaracijos pateikimo tvarka. Deklaracijos FR0001 užpildymas. Mokesčių deklaracijų formų teikimas elektroniniu būdu. Asmenų registravimas elektroninio deklaravimo sistemos vartotojais. Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu tvarka.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-03-21
 • Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste. Nedarbas Lietuvoje. Užimtumas. Nedarbas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbių skaičius. Išsilavinimas. Alternatyvos.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-29
 • Gyventojų užimtumo Lietuvoje 1995–2005 metų analizė

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Gyventojų užimtumas tyrimo duomenimis. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius. Užimti gyventojai pagal lytį. Gyventojų užimtumo tyrimas. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius. Surašymo reikšmė kaimo gyventojų užimtumo ir nedarbo problemoms nagrinėti. Didžiausių miestų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-09
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos

  Įvadas. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo perspektyvos. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2003 metams. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Pirmoji kryptis – darbo vietų sistemos plėtojimas. Darbo vietų kūrimo skatinimo sistemos tobulinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-24
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos (2)

  Įvadas. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Užimtumas, švietimas ir profesinis mokymas. Žmogiškieji ištekliai. Užimtumo, švietimo, profesinio mokymo ir mokslo sąlygų gerinimas. Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Užimtumo sektoriaus vizija. Valstybės misija užimtumo politikos srityje. Užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių politikos stiprinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-04-23
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas (2)

  Įžanga. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal profesijas. Savarankiškai dirbantys asmenys. Nedarbas. Bendrosios tendencijos. Nedarbo struktūra. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-12
Puslapyje rodyti po