Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fiskalinė politika (7)

  Įvadas. Fiskalinės politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas - fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Surinktų pajamų analizė. Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų kainos. Darbo rinka. Naudojami ekonominių rodiklių projekcijų rengimo metodai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Fiskalinė politika (9)

  Įvadas. Valstybinio biudžeto analizė. Multiplikatoriaus panaudojimas fiskalinėje politikoje. Vyriausybės išlaidų ir investicijų multiplikatorius. Mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Atviros ekonomikos multiplikatorius. Ilgalaikio recesinio tarpsnio skaičiavimas ir mažinimas. Recesinis (nuosmukio) tarpsnis. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-08
 • Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Laiko problema. Politikos pinklės, besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Fiskalinės politikos įvertinimas-visiško užimtumo biudžetas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-27
 • Fiskalinė politika ir jos įrankiai

  Įvadas. Fiskalinė politika. Svarbiausios problemos. Valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-25
 • Fiskalinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-04
 • Fiskalinė sistema Lietuvoje

  Įvadas. Istorija. Fiskalinė politika atkūrus nepriklausomybę. Fiskalinės politikos našumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-22
 • Fiskalinė vyriausybės politika

  Įvadas. Fiskalinė vyriausybės politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę paklausą. Vyriausybės išlaidų pasikeitimai. Multiplikatoriaus efektas. Išstūmimo efektas. Mokesčių keitimas. Automatiniai stabilizatoriai. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę pasiūlą. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Terminai. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-11
 • Fiskalinės bei monetarinės politikos derinys

  Fiskalinės bei monetarinės politikos derinys. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Pinigų rinka ir LM kreivė. Monetarinė politikos poveikis. Fiskalinės politikos poveikis. Fiskalinės politikos multiplikatoriaus priklausomybė nuo monetarinės reakcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos derinys. IS-LM modelio panaudojimas stabilizavimo politikoje. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai

  Fiskalinės politikos priemonės. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kokia yra fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinė politio. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos mokesčių sistema. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-12-08
 • Fiskalinės politikos priemonės, jos įgyvendinimo problemos, ribojimai ir pasirinkimo galimybės

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Fizika Lietuvoje

  Įvadas. Daugiaelektroninių atomų teorijos kūrėjas. Povilas Brazdžiūnas. Lietuvos fizikai. Fizikos atsiradimas Lietuvoje. Išvados.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-30
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (3)

  Įvadas. Triukšmas aplinkoje ir jo poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Kai kurių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis. Triukšmo tyrimai Šiaulių mieste. Triukšmo mažinimo priemonės. Inžinerinės priemonės. Europos sąjungos direktyvos triukšmui mažinti. Triukšmo valdymo politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2010-03-16
 • Fizikinės jėgos

  Pamąstymai apie jėgą. Tamprumo jėga. Visuotinės traukos jėga. Sunkio jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Su pagreičiu judančio kūno svoris. Sunkio jėgos veikiamo kūno judėjimas: kūnas juda vertikaliai. Trinties jėga. Rimties trintis. Slydimo trinties jėga. Trinties jėgos veikiamo kūno judėjimas.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-26
 • Fizikinių reiškinių modeliavimas

  Modeliavimo samprata. Modeliavimas Mathcad programa. Kietieji kūnai. Šiluminis judėjimas kietuose kūnuose. Kietųjų kūnų savitoji (molinė) šiluma. Šiluminis kietųjų kūnų plėtimasis. Šiluminis kietųjų kūnų laidumas. Kvantinių būsenų tankis. Fizikinių reiškinių modeliavimas. Kieto kūno molinės šilumos priklausomybė nuo temperatūros. Būsenų tankio priklausomybė nuo energijos. Išvados.
  Fizika, referatas(18 puslapių)
  2006-01-12
 • Fizikos mokslo raida Lietuvoje

  Fizikos mokslo plėtojimas Lietuvoje. Povilas Brazdžiūnas. Pagrindinės akademiko Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos.
  Fizika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-09
 • Fizikos raida Lietuvoje

  Įvadas. Koks fizikos žinių lygis yra šių dienų abituriento galvoje? Astrofizika Lietuvoje. Vidaus sistemų taikymas. Branduolio fizika Lietuvoje. Kodėl mums reikalinga branduolio fizika? Priešistorė.
  Fizika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-05
 • Fizikos raida Lietuvoje. Mechanika ir optika XVII amžiuje

  Darbo tikslas. Optika (istorija). Prietaisų taikymas optikoje. Fotografija (technologija). Mechanika (istorija). Išvados.
  Fizika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-15
 • Fizinė aplinka

  Įvadas. Fizinė aplinka. Stichinės, gamtinės nelaimės. Oro užterštumas. Triukšmas. Vibracija. Grybeliai. Atliekų tvarkymas. Oro jonizacija. Elektrinis ir magnetinis laukai. Saulės spinduliuotė. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-06-12
 • Fizinė negalia

  Įžanga. Statistiniai duomenys. Socialinio darbuotojo tikslai ir funkcijos. Klientas. Žmonių su fizine negalia teisinė padėtis Lietuvoje. Socialinės paslaugos žmonėms su fizine negalia. Ligonių kasos. "Nugalėk save". Lietuvos invalidų draugija. Lietuvos kurčiųjų draugija. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų sporto organizacijos Lietuvoje. "Mažoji Guboja". Lankyta įstaiga. Fizioterapijos ir reabilitacijos centras. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Socialinis darbas, referatas(58 puslapiai)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po