Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Apie įmonę. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvados. Priedai (14 psl.).
  Apskaita, referatas(23 puslapiai)
  2011-01-12
 • Finansinė analizė: pieno perdirbimas UAB "Rokiškio sūris"

  UAB "Rokiškio sūris" veiklos apžvalga. UAB "Rokiškio sūris" įmonės finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. UAB "Rokiškio sūris" SSGG analizė. UAB "Rokiškio sūris" finansinių ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" balanso struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Rokiškio sūris" finansinių santykinių rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" mokumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" įmonės pelno ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Rokiškio sūris" bankroto tikimybės analizė. UAB "Rokiškio sūris" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-05-26
 • Finansinė analizė: pieno perdirbimas UAB "Rokiškio sūris" 2007-2008 metais

  Įvadas. Tikslas – pelno absoliučių pokyčių nustatymas, pelno dinamikos tendencijų nustatymas, pelningumo santykinių rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2007-2008 m.). AB "Rokiškio sūris" vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2007-2008 m.). AB "Rokiškio sūris" pelningumo rodiklių analizė. Pajamų pelningumas. Kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. AB "Rokiškio sūris" pelningumo rodiklių palyginimas su analogiškos ekonominės veiklos įmonės AB "Pieno žvaigždės" pelningumo rodikliais ir su vidutiniais visų įmonių veiklos rodikliais. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2 psl.)
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2010-05-21
 • Finansinė analizė: UAB "Long Way's"

  Finansinės būklės tyrimo metodai. Horizontali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaita. Vertikali analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Likvidumo ir įsiskolinimo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-04-14
 • Finansinė analizė: UAB "Preventa"

  Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių apibendrinimas. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros rodiklių apskaičiavimas. Kapitalo struktūros rodiklių apibendrinimas. Įmonės mokumo, likvidumo rodikliai. Įmonės mokumo, likvidumo rodiklių apskaičiavimas. Įmonės mokumo, likvidumo rodiklių apibendrinimas. Atsargų, pirkėjų įsiskolinimų ir kreditorinių skolų apyvartumas bei periodo trukmės apskaičiavimas. Veiklos ciklo apskaičiavimas. Finansinio ciklo apskaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Iliustruota lentelėmis (6).
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-05
 • Finansinė ataskaita (3)

  Įvadas. Tikslas – ištirti finansinių ataskaitų teikiamos informacijos reikšmingumą įmonėms. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Finansinių ataskaitų sudėtis ir jų teikiama informacija. Finansinių ataskaitų elementai ir jų vertinimo būdai. Finansinių ataskaitų tobulinimo galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2010-04-19
 • Finansinė atskaitomybė

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės tikslas ir rūšys. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-06-05
 • Finansinė atskaitomybė (2)

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata ir struktūra. Finansinės atskaitomybės rengimo principai ir reikalavimai. Atskaitomybės tipai ir rūšys. Finansinės atskaitomybės vartotojai ir jų poreikiai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2010-02-09
 • Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai

  Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansinė ir investicinė veikla. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagautė (ypatingasis pelnas). Netekimai (ypatingieji praradimai). Finansinės ir investicinės veiklos, pagautės ir netekimų auditas. Išvados.
  Apskaita, referatas(37 puslapiai)
  2007-02-27
 • Finansinė nuoma. Lizingas

  Lizingas (finansinė nuoma). Pagrindinės sąvokos. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo dalyko perdavimas. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Lizingo sutarties įtaka tretiesiems asmenims. Pardavėjo atsakomybė. Lizingo sutarties nutraukimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-20
 • Finansinė rizika

  Rizikos samprata. Finansinė rizika. Finansinės rizikos rūšys. Rizika ir pelno norma. Rizikos mažinimo būdai.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-04-26
 • Finansinė rizika. Finansinės rizikos mažinimo būdai

  Įvadas. Finansinė rizika. Finansinės rizikos samprata. Rizikos valdymas. Išorinių ir vidinių rizikos veiksnių analizė. Rizikos rūšys. Finansinių investicijų rizika. Vertybinių popierių portfelio rizika. Valiutos keitimo rizika. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Rizikos kapitalo fondai. Finansinės rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2009-10-07
 • Finansinės analizės būdai ir jų praktinis taikymas kontroliuojant bei vertinant įmonės veiklą

  Įvadas. Finansų analizė, jos rūšys, reikšmė ir uždaviniai. Analizės būdai. AB "Rokiškio sūris" konsoliduotos finansinės atskaitomybės 2006-2007 metų analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-03-18
 • Finansinės analizės pagrindai

  Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rodiklių grupavimas. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinių rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-11-19
 • Finansinės analizės rūšys

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su finansinės analizės rūšimis. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Operatyvinė analizė. Retrospektyvinė analizė. Perspektyvinė analizė. Vidaus lyginamoji analizė. Tarpįmoninė lyginamoji analizė. Kompleksinė analizė. Funkcinė vertinė analizė. Kitos įmonių veikos analizės rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-11-27
 • Finansinės atskaitomybės esmė, atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Finansinės atskaitomybės esmė. Atskaitomybės turinys ir jos rengimo bei skelbimo principai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ribojančios finansinės atskaitomybės parengimo principų įgyvendinimas. Praktinė užduotis. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-16
 • Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės sandara, ataskaitų tarpusavio ryšiai. Finansinės atskaitomybės tikslas ir rūšys. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Išvados. Įvadas. Bankroto tikimybės analizė bei veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Įmonės bankroto procedūra. Akcinė bendrovė "Vaizduoklis". Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-19
 • Finansinės institucijos

  Įvadas. Finansinės institucijos kaip mokslinių tyrimų objektas. Finansinių institucijų apibrėžimas ir veiklos principai. Finansinių institucijų klasifikacija. Bankinės finansinės institucijos. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kiti bankai. Nebankinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Kredito unijos. Kitos nebankinės finansinės institucijos. Finansinių institucijų Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-10-23
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai (2)

  Įvadas. Finansinės investicijos. Paprastosios Akcijos. Investavimas į paprastąsias akcijas. Paprastųjų akcijų savybės. Paprastųjų akcijų grupės ir jų naudojimo būdai. Priveligijuotosios akcijos. Investavimas į privilegijuotąsias akcijas Privilegijuotųjų akcijų savininkų teisės. Kaupiamieji dividendai. Obligacijos. Obligacijų charakteristikos. Obligacijų rūšys. Obligacijų rizika ir reitingai. Investavimo į obligacijas strategijos. Investicijų vertinimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Finansinės ir menedžmento apskaitos apibūdinimas, palyginimas

  Įvadas. Apskaitos esmė ir rūšys. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė, reikšmė. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Įmonių finansinės atskaitomybės skirstymas. Menedžmento apskaita. Menedžmento apskaitos apibūdinimas, reikšmė. Menedžmento apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Menedžmento apskaitos reglamentavimas, politika. Menedžmento apskaitos sistemos. Finansinės ir menedžmento apskaitos palyginimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(19 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po