Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Filosofinė etikos samprata (gėrio ir blogio santykis)

  Įvadas. Apie pradinius gėrio įgimius žmogaus prigimtyje. Apie polinkį į blogį žmogaus prigimtyje. Žmogus iš prigimties blogas. Apie blogio žmogaus prigimtyje kilmę. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-04
 • Filosofinė pažinimo samprata

  Įvadas. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija be mokslo. Kas yra ta filosofija? Filosofijos prasmė. Filosofijos kilmė. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-07
 • Filosofinės paliatyviosios medicinos problemos

  Paliatyvioji medicina. Šios pagalbos esminiai principai. Ligos samprata paliatyviojoje medicinoje. PM prieš gydomąją mediciną. PM ir gydomosios medicinos tikslų ir tyrimo objektų skirtumai. Skausmo valdymo problema: Anesteziologo vaidmuo skausmo gydyme. Išvados.
  Medicina, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-26
 • Filosofiniai ieškojimai Hermano Hesės kūryboje

  Įžanga. Amžinasis būties dualizmas H. Hesės kūryboje. Mirties problema H. Hesės kūryboje. Santrauka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-22
 • Filosofiniai romano herojaus pamąstymai (iš F. Dostojevskio romano "Užrašai iš mirusiųjų namų")

  Įžanga. Žmogaus kančios problema. Žmogaus laisvės problema. Tamsioji žmogaus prigimties pusė. Vertybių išsaugojimas.
  Visuotinė literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-08-22
 • Filosofinio ir mokslinio pažinimo raida

  Filosofinio ir mokslinio pažinimo raida. Hipokrato mokymas. Platono filosofinis mokymas. Vakarų medicinos ryšys su kinų filosofija.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-27
 • Filosofinis antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo ugdymo probelma: nusikalstamumas

  Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti filosofijos sampratos, bei antropologijos ir pedagogikos santykio teorinę medžiagą, bei šios teorijos pagrindu taikant problemų sprendimu pagrįstą mokymosi metodą išanalizuoti šiuo metu aktualią su ugdymu susijusią problemą. Jaunimo nusikalstamumo didėjimas – šių dienų problema, nereikalaujanti didelių komentarų pagrįsti jos aktualumą. Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo nusikalstamumas — priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-21
 • Filosofinis gyvenimo būties ieškojimas

  Įvadas. Darbo kryptis ir tikslas. Asmeninė patirtis, atvėrusi filosofinį gyvenimo prasmės pojūtį. Anksčiau ar vėliau žmogų ištinka žinia apie laikinumą. Nežinoti visada geriau, bet mąstančiai būtybei tai neįmanoma. Trys psichologinės žmonių grupės pagal santykį su laikinumu. Tikėjimas nėra nei žinojimo, nei tikrumo sinonimas. Egzistencijos problema mąstančios žmonijos istorijoje. Žmonių santykis su laikinumu Senajame Testamente. Ateistinės krypties egzistencializmas. Prieštaravimai, slypintys kategoriškuose teiginiuose apie tai, kas iki galo nepažinta. Stebuklo vieta pasaulėžiūros formavimesi. Iš dviejų alternatyvų renkuosi pliusą. Dvejopa to paties reiškinio traktuotė. Pasaulio tikslingumas – dar vienas žingsnis į transcendenciją. Mano požiūris į reinkarnacijos teoriją. Poetinė kūryba – nauja patirtis mano ieškojimuose. Išvados. Žmogaus mąstymas – tai tik begalinis ėjimas į Tiesą.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-09-22
 • Filosofinis liberalizmo pagrindimas

  Įvadas. Laisvės ir lygybės vertybių priešprieša. Klasikiniai liberalai: Nuosavybės turėjimas ir laisvas žmogus. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-10
 • Filosofinis liberalizmo pagrindimas (2)

  Įvadas. Esminės liberalizmo idėjos. Lygybės ir laisvės priešprieša. Socialinis teisingumas. Socialinė inžinerija. Klasikiniai liberalai. Nuosavybės turėjimas ir laisvas žmogus. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Filosofinis požiūris į žmonių ir šunų santykius

  Filosofinės etikos darbas apie žmonių - gyvūnų santykius. Įvadas. Nuo senovės iki šių dienų. Šunys ir žmonės. Šunys ir vaikai. Šunys ir suaugę žmonės. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-29
 • Filosofų žvilgsnis į tiesą

  Įvadas. Įvairios filosofų tiesos sampratos. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-25
 • Filtravimas. Filtro skaičiavimas

  Užduoties analizė. Duoto signalo analizė. Filtro skaičiavimo metodo parinkimas. Filtro skaičiavimas. Programos Matlab’e kūrimas. Programos struktūros sudarymas. Skaičiavimų algoritmų kūrimas. Modeliavimas. Išvados.
  Elektronika, referatas(15 puslapių)
  2005-09-26
 • Filtravimo proceso prasmė, filtrų klasifikacija

  Chemijos inžinerijos referatas. Įvadas. Tikslas ir užduotys – supažindinti su filtravimo procesais, jų klasifikacija ir apibendrinti visas rūšis filtrų filtravimas. Filtravimo rūšys. Suspensijų filtravimas. Dujinių nevienalyčių sistemų filtravimas. Filtrai ir jų klasifikacija. Išvados.
  Inžinerija, referatas(12 puslapių)
  2010-10-27
 • Financial statement analysis: AB "Rokiškio sūris"

  Darbas anglų kalba. Finansinė ataskaitos analizė: AB "Rokiškio sūris". Introduction. The target goal of the assignment – to make the analysis of company’s financial statement, to count main profitability, liquidity and stability ratios and compare with the level of industry average. The introduction of "Rokiškio sūris" AB. The analysis of profitability, liquidity and stability ratios. The comparison of calculated ratios with the level of industry average. Conclusions. Appendixes (7 p.).
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-04-16
 • Financial statements

  Darbas anglų kalba. Finansinės ataskaitos. Introduction. Basic financial statements. The balance sheet.The income statement. The statement of retained earnings. The statement of cash flows. Conclusion. Vocabulary.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Išoriniai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikė banko paskola. Lizingas. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos kredito unijos. Hipoteka. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikė banko paskola. Kreditinė linija. Overdraftas. Komercinis kreditas. Komercinio kredito teikiami privalumai ir trūkumai. Komercinis vekselis. Faktoringas. Faktoringo teikiami privalumai ir trūkumai. Forfeitingas. Vidiniai finansavimo šaltiniai. Pelno skirstymas. Nusidėvėjimo padengimas. Finansavimo galimybės skirtingo tipo įmonėse. Individualioji įmonė. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-12-03
 • Finansavimo teisiniai santykiai pagal faktoringo sutartį

  Faktoringo samprata. Faktoringo operacijos. Tylusis ir atvirasis faktoringas. Įmonės, teikiančios faktoringo paslaugas Lietuvoje. Faktoringo sutartis Lietuvoje. Šalys. Bendrosios Faktorizavimo sąlygos. Faktoringo limitas ir pirkėjo limitas. Sąskaita. Sąskaitų apmokėjimas. Laidavimas. Faktoriaus teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Bendri veiksmai. Pirkėjo reklamacijos. Ypatingos sąlygos. Faktoringo termino pratęsimas ir nutraukimas. Šalių tarpusavio santykiai vykdant tolesnį perleidimą. Kitos sutarties sąlygos. Faktoringo sutarties galiojimas. Trūksta apyvartinių lėšų – rinkitės faktoringą. Pagrindiniai faktoringo privalumai prekybos partneriams. Pagrindinės faktoringo sąlygos. Faktoringo operacijų tipai. Faktoringo schema. Kaip veikia faktoringas. Eksporto faktoringas. Faktoringo rūšys. Faktoringo kaštai. Kiek kainuoja faktoringas. Faktoringas ar kreditų draudimas. Faktoringo privalumai. Naujausi pakeitimai dėl faktoringo sutarties įstatyme. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(35 puslapiai)
  2005-10-04
 • Finansinė analizė: AB "Grigiškės"

  Įvadas. Akcinės Bendrovės "Grigiškės" charakteristika. Horizantalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. AB "Grigiškės" nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. AB "Grigiškės" gamybos sverto skaičiavimas. AB "Grigiškės" finansinio bei bendrojo sverto skaičiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-03-01
 • Finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti įmonės finansinę analizę. Bendroji įmonės charakteristika. Įmonės finansinė analizė suvokimas. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Santykinė finansinė analizė. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-05-17
Puslapyje rodyti po