Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Standartizacijos Komiteto veikla

  Įvadas. Europos standartizacijos istorija ir reglamentavimo struktūra. Europos standartizacijos komitetas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-15
 • Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais

  Įvadas. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas 8 Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2011-12-12
 • Europos šalių geografinių mokyklų palyginamoji charakteristika

  Vokiškos geografijos mokykla. Geografijos mokslo struktūra. Fizinė geografija. Socialinė geografija. Geoinformatika. Regioninė geografija. Angliška geografijos mokykla. Rusiška geografijos mokykla. Prancūziškoji geografijos mokykla. Išvados.
  Geografija, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Europos šalių kultūriniai ypatumai ir ugdymas

  Įvadas. Kultūros ir ugdymo sociologinis aspektas. Kultūra. Ugdymas. Europos šalių kultūriniai skirtumai. Vidurio Europos kultūra: Lenkija. Keltų kultūra: Airija. Frankų kultūra: Prancūzija. Germanų kultūra: Vokietija. Beniliukso kultūra: Nyderlandai. Šiaurės Europos kultūros: Švedija, Danija ir Norvegija. Suomija. Viduržemio jūros kultūra: Italija. Iberų (pirėnų) kultūra: Ispanija. Anglosaksų kultūra: Anglija. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-10-23
 • Europos šalių mokesčių sistemų palyginamoji analizė

  Įvadas. Mokesčių sistemos. Europos šalių mokesčių sistemos. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Didžiosios Britanijos mokesčių sistema. Italijos mokesčių sistema. Austrijos mokesčių sistema. Suomijos mokesčių sistema. Belgijos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Europos Taryba

  Santrumpų sąrašas. Tarybos struktūra. Bendrųjų reikalų taryba. Ekofinas. Europos anglių ir plieno bendrija. Euratomas. Romos sutartis. Sprendimų priėmimas. Pirmininkavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2005-12-18
 • Europos Taryba (2)

  Įvadas. Lietuva – Europos Tarybos narė. Lietuva ir Europos Taryba šiandien. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-21
 • Europos taryba, ryšys su kiekviena šalimi - Europos sąjungos (ES) nare

  Įvadas. Teorinė darbo dalis. Internet paieškos sistemų apžvalga. Tarptautinės ir nacionalinės paieškų sistemos: privalumai, trūkumai. Pasirinktų paieškos instrumentų pagrindimas. "Surask" ir "Altavista" pristatymas. Lietuviškos paieškos sistemos analizė - Surask. Altavista paieškos sistemos analizė. Analitinė darbo dalis. Darbo temos aktualumas. Europos sąjungos (ES) Tarybos samprata, darbo principai ir tikslai. Europos sąjungos (ES) Tarybos vieta institucijų "medyje". Europos sąjungos (ES) Tarybos ryšiai su šalimis narėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(20 puslapių)
  2006-01-03
 • Europos teatro istorija nuo XIX amžiaus

  Prancūzijos ir Anglijos teatras XIX amžiaus pirmoji pusė. Melodrama. Pantomima. Ibsenas ir Čechovas. Absurdo teatras.
  Teatras, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-06
 • Europos užimtumo strategija, Šengenas ir Lietuvos švietimas įstojus į Europos Sąjungą (ES)

  Daugiau ir geresnių darbo vietų visiems. Europos užimtumo strategija. Tinkamumas darbui. Verslumas. Prisitaikymas. Lygios galimybės. Kaip praktiškai laikomasi Europos užimtumo strategijos? Šengenas, kas tai? Teisė laisvai keliauti. Šengeno valstybės. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Kokie pokyčiai įvyks Lietuvos švietimo sistemoje įstojus į Europos Sąjungą (ES)?
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Europos vadovų taryba

  Įvadas. Europos vadovų taryba. Kada įkurta. Kas jai vadovauja. Balsavimo tvarka. Užduotys ir atsakomybė. Sprendimų priėmimo procedūros. Reikšmė kitoms Europos sąjungos institucijoms. Įnašas į integraciją. Dalis istorinių įvykių. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacija (EAICY)

  Įvadas. Apie EAICY (Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociaciją). EAICY istorija. EAICY veikla. Konferencijos, mokymai, seminarai. Mainai tarp vaikų ir jaunuolių bei tarp profesionalų. Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacijos (EAICY) įstatai. EAICY Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2010-05-31
 • Europos valiuta — euras

  ECU – euro priešistorė. Euras – naujoji Europos Sąjungos (ES) valiuta. ECU perėjimas prie euro. Euro įvedimo fazės. Pasirengimas euro įvedimui. Svarbiausios teisinės euro įtvirtinimo priemonės. Grynieji eurai. Euro įvedimo įtaka. Investicijos ir finansinės operacijos euru. EPS valiutos siejimas su Lietuva.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-05-12
 • Europos valstietijos raida viduramžiais

  Įvadas. Europos valstietija Ankstyvaisiais viduramžiais. Valstietijos padėtis viduramžių klestėjimo laikotarpiu. Valstietijos padėtis vėlyvaisiais viduramžiais. Išnašos.
  Visuotinė istorija, referatas(13 puslapių)
  2008-05-08
 • Europos verslo tobulumo modelis ir pasauliniai vertinimo kriterijai vadybos srityje

  Įvadas. Nacionalinio kokybės prizo eiga. Nacionalinio kokybės prizo konkurso tikslai. Nacionalinio kokybes prizo konkurso prizo analizė. 2006 metų Nacionalinio kokybes prizo įteikimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-14
 • Europos vidaus vandienys, jų tarša, panaudojimas ir apsauga

  Įvadas. Europos vidaus vandenys. Vandens tarša.
  Ekologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-23
 • Europos vieningumo ir tautinio identiteto problema

  Įvadas. Europos Sąjunga – nuo idėjos iki realybės. Traumuotos tautos taikosi. Kokia yra R. Schumano pamoka? Europos tautinio identiteto problema. Kodėl civilizaciniai veiksniai? Geografinė Europa. Politinės Europos suvienijimas. Ekonominis bendradarbiavimas ir Europos integracija. Egzistencinis bei socialinis Europos civilizacinio identiteto aktualumas. Antagonizmas tarp civilizacijų. Skiriamieji Europos identiteto bruožai. Šiapusinio pasaulio teigimas. Dvasinės ir žemiškos valdžios atskyrimas. Teisinė valstybė. Demokratija. Klasikinis paveldas. Jėgų balansas versus dominavimas. Europos civilizacinio identiteto reikšmė istorijos eigoje. Europos integracija ir Islamas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-11-27
 • Europos vienuolynų atsiradimas

  Diplominio darbo tikslas, uždaviniai, metodai. Europos vienuolynų atsiradimas, jų istorijos bruožai. Vienuolynai ankstyvaisiais viduramžiais. Vėlyvųjų viduramžių laikotarpiu. Vienuolijos Lietuvoje. Vienuolijų atsiradimas ir raidos iki XX amžiaus. Apžvalga. Žymiausi Lietuvos vienuolynai ir kultūra. Pokyčiai vienuolijų istorijoje XX amžiaus III dešimtmetyje. Vienuolijos ir jų gyvenimo bruožai šiuolaikinėje Lietuvoje. Ką sužinome, bendraudami su šiuolaikiniais vienuoliais. Šiuolaikinė spauda apie vienuolynus ir vienuolius. Brolis Astijus – šiuolaikinė asmenybė Lietuvos vienuolių istorijoje. Kelionės į šiuolaikinius vienuolynus. Bažnyčia, tikėjimas, sportas – neatsiejama žmonijos egzistavimo dalis. Išvados. Šiuolaikinių Lietuvos vienuolių požiūris į kūno kultūrą ir sportą anketinės apklausos pagalba.
  Krikščionybė, referatas(52 puslapiai)
  2006-05-17
 • Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

  Orientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkis. LEADER+ pobūdžio priemonė. Mokymas. Kita veikla susijusi su žuvininkyste. Garantijų dalis. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas. Pieno kvotos. Nacionalinė parama. BŽŪP prekybos mechanizmų administravimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-29
 • Europos žmogaus teisės

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-02
Puslapyje rodyti po