Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjunga (ES). Valstybės pagrindų pristatymas

  Įžanga. Kam reikalinga Europos Sąjunga (ES)? Taika. Saugumas. Ekonominis ir socialinis solidarumas. Glaudesnis bendradarbiavimas remiant Europos visuomenės modelį. Europos Sąjungos (ES) plėtros etapai. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Sąjungos Taryba. Europos Vadovų Taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos Ombudsmenas. Europos Sąjunga ir Lietuva (istoriniai žingsniai). Išvados. Priedai (2).
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2005-06-02
 • Europos Sąjungos (ES) institucinė sandara, bendros politikos formavimas

  Įvadas. Europos sąjungos institucinė sandara. Europos bendra užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos (ES) valstybių bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Šengeno sutartis. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV)

  Santrumpos. Įvadas. Saugumo ir gynybos politika. Visiems naudinga prekyba. Lietuvos, Europos Sąjungos (ES) narės, vieta Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) didžiojoje strategijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Europos Sąjungos (ES )teisės sistema (3)

  Europos Sąjungos teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Europos Sąjungos teisės prigimtis. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. TT kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. TT kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. TT padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. Europos Sąjungos (ES) bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Lyčių diskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. Nuosavybės teisės. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados.
  Teisė, referatas(28 puslapiai)
  2006-09-15
 • Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano santykiai

  Politinė situacija. Užsienio politika. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano santykiai. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano prekybos santykiai. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano politiniai santykiai. Ateities santykiai tarp Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-18
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) plėtra-istorinė galimybė. Narystės Europos Sąjungoje (ES) sąlygos. Ilgas kelias į narystę Europos Sąjungoje (ES). Kiek gali augti Europos Sąjunga (ES)? Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) penktosios plėtros etapai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Pirminė teisė. Antrinė teisė. Tiesioginis Europos Sąjungos teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos (ES) teisės pažeidimus. Bendrieji teisės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-04
 • Europos Sąjungos (ES) teisinė sistema

  Europos teisės sąvoka ir jos charakteristika. Europos Sąjungos teisės sistema ir teisės šaltiniai. Bendrijų teisės šaltiniai. Bendrijos teisė. Europos Bendrijos (EB) teisės sistema.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-06-05
 • Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politika

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politika ir Lietuva. Eksportas iš Lietuvos į ES valstybes 2008-2010 metais. Laikinasis eksportas. Lengvatos laikinajam išvežimui perdirbti (angl. OPR). Grįžtamasis eksportas. Importas į Lietuvą iš Europos Sąjungos (ES) valstybių 2008-2010 metais. Europos Sąjungos (ES) parama žemės ūkiui. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinių lėšų. Paskirstymas 2007–2013 metams tarp KPP krypčių. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2012-04-10
 • Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos politika

  Įvadas. Tikslas – pateikti išsamią informaciją apie ES aplinkosaugos politiką. Aplinkosaugos politikos formavimas. Europos Sąjungos aplinkos generalinis direktoratas. Europos Bendrijos Aplinkos apsaugos veiksmų programos ir jų svarba aplinkosaugoje. Europos Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos politika. Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos vandens apsaugos politika. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Aplinkosaugos politikos vieta Europos Sąjungos (ES) struktūroje. Europos aplinkosaugos politikos tikslai ir principai.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2009-12-02
 • Europos Sąjungos (ES) aplinkos teisės normų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę problemos

  Įvadas. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės derinimas ir jo raida. Direktyva kaip pagrindinis Europos Sąjungos aplinkos teisės šaltinis. Europos Sąjungos Direktyvų perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę praktiniai aspektai. Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos direktyvų perkėlimas į Lietuvos nacionalinės teisės aktus. Išvados. PowerPoint pristatymas (9 skaidrės).
  Tarptautinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-09-17
 • Europos Sąjungos (ES) ateities perspektyvos

  Įvadas. Pasaulio raidos tendencijos. Europos Sąjungos raidos tendencijos globalizacijos ir technologijų iššūkių akivaizdoje. Europos Sąjungos užsienio politikos, saugumo ir gynybos perspektyvos. Apibendrinimas. Išnašos.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-26
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (2)

  Įžanga. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP). Europos sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Europos Sąjungos (ES) bendrosios žemės ūkio politikos raida. Numatoma Europos sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Išvados. Literatūra (6).
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (3)

  Įvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) esmė. Bendrosios žemės ūkio politikos raida. 1992 metų bendrosios žemės ūkio politikos reforma. 1992 metų bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasekmės. "Darbotvarkė 2000". Kaimo vystymas. Agroaplinkos apsaugos politika. Europos sąjungos žemės ūkio produktų rinkos reguliavimo priemonės. Pagrindinės paramos priemonės Europos sąjungos ūkininkams. SAPARD programa. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-07
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (4)

  Įžanga. Bendroji žemės ūkio politika ir jos raida. Žemės ūkis. Bendrosios žemės ūkio politikos raida. BŽŪP reformos. 1987 m. reforma. 1992 metų reforma "MacSharry planas". 1997 m. reforma. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslai. Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo principai. Bendroji žemės ūkio politika Lietuvoje. Žemės ūkis Lietuvoje. Žemės ūkio politikos Lietuvoje ir Europoje pasekmės. Žemės ūkio reformų Lietuvoje kryptys. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(15 puslapių)
  2007-03-19
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika ir bendroji žvejybos politika

  Žemės ūkis. Išlaikyti žmones prie žemės. Kova, kad nebūtų sumažintas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetas. Individualių ūkių produktai. Bendroji žvejybos politika. Per daug laivų. Per mažai žuvų. Teisės aktų įgyvendinimas. Žuvų auginimas. Išorinė žuvininkystės politika.
  Žemės ūkis, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-22
 • Europos sąjungos (ES) bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas

  Įvadas. Europos politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendroji užsienio ir saugumo politika (BUSP) samprata ir sutartys. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) struktūra. NATO. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-06-29
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas

  Įvadas. Europos Sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos finansinė sistema. Europos Sąjungos nuosavos lėšos. Finansinės sistemos reforma. Biudžeto sudarymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Biudžeto paskirstymas. 2000 metų Europos Sąjungos (ES) biudžetas: išlaidų paskirstymas skyriais. Finansinės 2000-2006 metų perspektyvos. Paskutiniai 2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto pataisymai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Europos sąjungos (ES) biudžeto ir bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) apžvalga

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Biudžeto ištekliai. Valstybių narių indėlis. Europos biudžeto išlaidos, jų skirstymas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto kontrolė, kova su piktnaudžiavimu. Bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai. Bendra žemės ūkio rinka. Bendros žemės ūkio produktų kainos. Finansinis solidarumas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-03-08
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teisės aktų ir literatūros analize pateikti aiškią nuomonę apie Europos Sąjungos biudžeto procesą bei jo sudarymo ypatumus. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos biudžeto pajamos. Europos Sąjungos biudžeto išlaidos. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-07-29
Puslapyje rodyti po