Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elito vaidmuo apibrėžiant problemas

  Įvadas. Elitas – kas tai? Kaip klasifikuojamas elitas? Elito įtaka. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Elito vaidmuo Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Elitologijos klasikai. Pagrindinės elito teorijos. Elitas sociologiniu ir politologiniu aspektais. Politinio elito tipai ir funkcijos. Valdantysis ir nevaldantysis elitas. Elito skirtumai demokratinėje ir autokratinėje sistemose. Lietuvos elito vertybės ir jo identifikavimo kontūrai. Socialinis – demografinis Lietuvos valdžių elito portretas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-12-10
 • Elnių genetinė įvairovė

  Literatūros apžvalga. Taurusis elnias. Tauriojo elnio kilmė, paplitimas, gausa. Tauriojo elnio bioekologinės ypatybės. Gyvenamoji aplinka. Mityba. Veisimasis. Populiacijos struktūra, teritorija. Tauriojo elnio morfologinis ir morfometrinis apibūdinimas. Išvaizda, plaukų danga, šėrimasis. Masė ir didumas. Ragai. Danielius. Danieliaus kilmė, paplitimas, gausa. Danieliaus morfologinis ir morfonetrinis apibūdinimas. Išvaizda, plaukų danga, šėrimasis. Masė, didumas. Ragai ir jų vystymasis. Bioekologinės ypatybės. Gyvenamoji aplinka ir mityba. Veisimasis. Populiacijos struktūra, teritorija. Dėmėtasis elnias. Dėmėtojo elnio kilmė, paplitimas, gausa. Dėmėtojo elnio morfologinis ir morfometrinis apibūdinimas. Išvaizda, plaukų danga, šėrimasis. Masė, didumas, ragai ir jų vystymasis. Dėmėtojo elnio bioekologinės ypatybės. Gyvenamoji aplinka. Mityba. Veisimasis. Populiacijos struktūra, teritorija. Išvados.
  Zoologija, referatas(16 puslapių)
  2005-10-10
 • Elvis Presley ir rokenrolas

  Rokenrolas. Rokenrolo pradžia ir raida. Jo iniciatoriai. Kaip rokenrolas atrado Elvį... Elvis Presley – Rokenrolo karalius. Išvados. Nuotraukos.
  Muzika, referatas(15 puslapių)
  2006-02-15
 • Embolija, jos etiologija ir patogenezė

  Embolija. Galūnių embolijos. Smegenų infarktas. Galvos smegenų kraujosruva.
  Ligos ir traumos, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Embriono moralinio statuso problema

  Problemos aktualumas. Žmogaus embriono prigimties problema. Ontologinio personalizmo požiūris į embrioną. Katalikiškoji filosofinė embriono statuso atsvara. Empirinio funkcionalizmo požiūris į embrioną. Embriono moralinio statuso filosofiniai ir teisiniai aspektai (apibendrinimas). Embriono panaudojimas, problemos ir sprendimo būdai Europoje. INV metodas. Pakaita. Klonavimas. Užšaldymo būdai. Bioetikos konvencijos teisiniai aspektai, nustatantys embriono statusą. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-30
 • Emigracija

  Įvadas. Migracija. Gyventojų migracija. Migracijos rūšys. Emigracija iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-27
 • Emigracija (3)

  Temos problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Protų nutekėjimas: praeitis, dabartis. Protų nutekėjimas: praeitis. Protų nutekėjimas: dabartis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungoje (ES). Jaunimo išvykimo į užsienį tikslai ir priežastys. Išvykusiųjų svetur problemos. Europiečių migravimas. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Migracija Lietuvoje. Išvykimo šalys. Patriotizmas. Duomenų analizė. Veiksniai, kurie skatina emigraciją. Pagrindinės išorinio Europos Sąjungos (ES) kvalifikuotų specialistų migravimo priežastys. Pagrindinės vidinio Europos Sąjungos (ES) migravimo priežastys. Priemonės "protų nutekėjimui" sustabdyti. Emigracijos mažinimas ir stabdymas. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-03-06
 • Emigracija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti emigraciją Lietuvoje. Teorinės migracijos priežastingumas. Emigracijos priežastys. Protų nutekėjimo problema. Pasekmės ir Poveikis. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiniam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. Mąstai ir kryptys. Mąstai: emigracijos statistika. Emigracijos kryptys. Ateities prognozė. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2011-01-24
 • Emigracija: samprata ir tendencijos

  Įvadas. Darbo tikslas - atskleisti emigracijos ištakas ir išanalizuoti šio reiškinio pasekmes šalyje vykstantiems ekonominiams procesams, bei lemiančius veiksnius. Emigracijos samprata bei ją lemiantys veiksniai. Emigracijos priežastys. Emigracijos ištakos lietuvoje ir emigracijos pasekmės šalies ekonominiams procesams. Šiuolaikinės emigracijos tendencijos Lietuvoje. Susiklosčiusios emigracijos situacijos priežastys. Idėjos bei pasiūlymai dėl emigracijos mažinimo Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-04-09
 • Emigracija. Perspektyvos pasaulyje

  Įvadas. Migracijos samprata. Migracijos rūšys ir tikslai. Emigracijos iš Lietuvos raida. Emigracija iki I Pasaulinio karo. Emigracija tarpukariu (1918 – 1939 m.). Emigracija sovietinės okupacijos metais. Emigracija atkūrus Nepriklausomybę (1990 – dabar). Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai. Emigracija pasaulyje. Emigracijos Lietuvoje mažinimo būdai. Emigracijos prognozės. Apklausos analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-20
 • Emigracijos ir imigracijos dinamika

  Įvadas. Darbo tikslai – apžvelgti Vieningos Europos kūrimo istoriją, pateikti informaciją apie migracijos Europos Sąjungoje esmę. Į Europą be sienų. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES). Iš Rytų į Vakarus. Emigracija ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-11-19
 • Emigracijos ir imigracijos problema Lietuvoje

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos statistika. Pasekmės ir poveikis. "Protų nutekėjimas" ir jo sprendimo būdai. Apibendrinimas. Imigracija. Pabėgėliai ir prieglobstis. Apibendrinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-06
 • Emigracijos ir migracijos dinamika besivienijančioje Europoje

  Įvadas. Migracijos priežastys. Migracija Europos Sąjungoje. Europiečių migravimas. Imigracijos poveikis, ekonominiai padariniai. Politiniai ir socialiniai aspektai. Veiksniai, kurie skatina emigraciją. Pagrindinės vidinės ES migravimo priežastys. Europos Sąjungos (ES) požiūris į emigraciją. Emigracijos poveikis. Protų nutekėjimo žala Europos Sąjungai (ES). Nelegali migracija Europoje, jos reguliavimas. Išvykimo šalys. Žmonių migracija visgi skatina ES ekonomikos augimą. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2010-04-07
 • Emigracijos problema Lietuvoje

  Emigracijos problema. Alternatyvos problemoms spręsti. Ekonominio ir socialinio poveikio. Privalumai ir trūkumai. Problemos sprendimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-24
 • Emigracijos procesų poveikis Lietuvos verslo įmonėms

  Įvadas. Emigracija. Emigracijos istorija. Emigracijos priežastys pasaulyje ir Lietuvoje. Stiprūs faktoriai nulemiantys emigraciją. Silpni faktoriai nulemiantys emigraciją. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Darbuotojų paklausa ir demografija senosiose ES valstybėse narėse. Nacionaliniai ypatumai. Priimančių valstybių šešėlinė ekonomika ir tolerancija nelegaliems migrantams. Kapitalo telkimas stabiliai adaptacijai. ES ir valstybių narių įdarbinimo agentūros ir darbuotojų mobilumo skatinimo programos. Naujo starto strategija. Pragyvenimo šaltinio senatvei užsitikrinimas grįžus ar negrįžtant. Įgūdžių išnaudojimo ir karjeros strategija. Šeimos susijungimo strategija. Emigracijos mastai. Migracija Lietuvoje 1990-2009 metais. Verslas Lietuvoje. Lietuvos verslo stipriosios pusės. Verslo įtaka emigracijai. Emigracijos srautų ir verslo kaita Lietuvoje 2000-2008 metais. Bendri darbo rinkos rodikliai 2001-2008 metais (vidutiniai metiniai sk. Tūkst.). Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas 2000-2008 metais. Darbo jėgos pasiūlos-paklausos kitimas 2000-2008 metais. BVP kitimas. Bedarbiai 2000-2008 metais (tūkst.). Emigracijos įtaka verslui. Emigracijos/verslo santykio lentelė. Teigiami faktoriai. Neigiami faktoriai. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. Protų nutekėjimas. Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Valstybės įvaizdžio kaita. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(30 puslapių)
  2011-04-19
 • Emigracijos samprata ir poveikis šalies vidaus ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti emigracijos sampratą bei poveikį šalies vidaus ekonomikai. Emigracijos samprata. Emigrantai. Ekonominis ir socialinis poveikis emigracijai. Emigracijos priežastys ir problemos. Emigracija kaip iššūkis lietuvai. Lietuvos emigracijos mastai. Darbo emigracijos poveikis visuomėnei. Vyriausybės politika gyventojų emigracijai mažinti. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-01-15
 • Emigracijos samprata, priežastys, veiksniai

  Įvadas. Bendra emigracijos būklė Lietuvoje. Emigracijos samprata. Emigracijos priežastys ir ją lemiantys veiksniai. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-04-06
 • Emile Durkheimo įnašas į sociologiją

  Įvadas. Kas tai yra socialinis faktas? Taisyklės, susijusios su socialinių faktų stebėjimu. Taisyklės, susijusios su socialinių faktų aiškinimu. Taisyklės susijusios su įrodymais. "Savižudybė". Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-11
 • Emilio Durkheimo sociologija

  Emilio Durkheimo sociologija. Sociologinio metodo taisyklės ir jų pritaikymas savižudybės priežasčių analizėje. Darbo pasidalijimo analizė. Teisės ir religijos sociologinė analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-17
Puslapyje rodyti po