Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Eksporto kredito (finansinio kredito) draudimas. Eksporto rizikos minimizavimas. Lietuvos eksporto ir draudimo veikla iki 2003 metų. Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo įstatymo projektas. Prekinio kredito draudimas. Prekinio kredito formavimosi sąlygos. Prekinio kredito rizikos ir eksporto rizikos sąsajos. Praktinė dalis. INVEGA. Garantijų dydžiai. Neparduotina arba laikinai neparduotina rizika. Garantijos atlyginimas. Valstybės pagalba. Išvados.
  Draudimas, referatas(21 puslapis)
  2012-05-08
 • Eksporto prekių gabenimo dokumentai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti eksporto prekių gabenimo dokumentus. Eksporto prekių gabenimo dokumentai. Prekybinė sąskaita. Sąskaitos - faktūros. Pakavimo lapas. Sąskaita specifikacija. Muitinės dokumentai. Muitinės deklaracija. Sąskaitos, licenzijos ir garantijos. Prekių sertifikatai. Draudimo dokumentai. Transporto draudimas. Prekių draudimas. Krovinių gabenimo geležinkeliu dokumentai, Krovinių gabenimo automobilio transportu dokumentai. Krovinių gabenimo jūrų transportu dokumentai. Krovinių gabenimo oro transportu dokumentai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2010-03-03
 • Eksporto prekių transportavimas ir muitinės procedūros

  Įvadas. Eksporto prekių transportavimas ir muitinės procedūros. Tarptautinė krovinių klasifikacija. Prekių transportavimo sąlygos pagal INCOTERMS 2000. Transporto priemonės parinkimas ir daugiagrandė transporto sistema. Eksporto prekių gabenimas automobilių keliais. Eksporto prekių gabenimas geležinkeliu. Eksporto prekių gabenimas vandens transportu. Eksporto prekių gabenimas oro transportu. Konteinerių naudojimas eksporte. Transportuotojo ir muitinės sąveika. Muitinės procedūros. Transportavimo rizika ir draudimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-03-23
 • Eksporto skatinimas Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti eksporto skatinimo politiką Lietuvoje. Eksporto plėtojimo potencialas, galimybės ir perspektyvos. Eksporto skatinimas Lietuvoje. Eksporto plėtros ir skatinimo programos. Eksporto plėtros programa WES-2000. eksporto plėtros programa 2009-2013 metams. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-29
 • Eksporto strategijos parengimas

  Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos eksporto struktūros pokyčiai. Lietuvos eksporto plėtojimo programa. Eksporto kreditų draudimas užsienio šalyse. Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje. Eksporto skatinimo problemos ir jų sprendimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Eksporto subsidijų įtaka įmonės eksporto vystymui

  Įvadas. Eksporto subsidijavimo nauda valstybiniu mastu. Subsidiniai bankų kreditai. Alternatyva subsidiniams bankų kreditams – faktoringas. Tiesioginės eksporto subsidijos. Netiesioginės eksporto subsidijos. Eksporto draudimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Eksporto valdymas

  Įvadas. Eksportas – tarptautinių komercinių operacijų rūšis. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto kanalų pasirinkimas. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Kodėl reikia tirti eksporto rinką. Eksporto paklausos tyrimai. Eksporto pasiūlos tyrimai. Konkrečios eksporto prekės įėjimo į rinką būdų tyrimai. Eksporto prekės konkurencingumo nustatymas. Eksporto planavimas. Kaip pasirinkti eksporto rinką? Eksporto marketingo planas. Ikisutartinė partnerių paieška. Informacijos apie partnerius paieška. Komercinės informacijos šaltiniai publikacijose. Mugės ir parodos – eksporto klientų paieškos būdas. Transporto priemonės pasirinkimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-14
 • Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla

  Įvadas. Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla. Ekstensyvių viešųjų bibliotekų paslaugų vartotojai. Ekstensyvios bibliotekos veiklos formos. Mobilios bibliotekų paslaugos. Aptarnavimas institucijose. Speciali pasiūla bibliotekoje. Informacijos bei komunikacijos technologijų taikymas socialinei atskirčiai įveikti. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-04
 • Ekstradicija

  Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicija – Tarpvalstybinės teisinės pagalbos forma. Ekstradicija – procesinis veiksmas pagal valstybės vidaus teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos respublikos tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos su užsienio valstybėmis. Baigiamosios nuostatos.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-12-07
 • Ekstremali situacija

  Įvadas. Misija. Funkcijos ir uždaviniai. Svarbiausieji civilinės saugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos (VRM) uždaviniai. Civilinės saugos departamentas prie vidaus reikalų ministerijos (VRM), vykdydamas jam pavestus uždavinius. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) pasirengimas cheminėms avarijoms. ESSC veikla įvykus cheminei avarijai. Visuomenės sveikatos centrų pasirengimas veiklai cheminių avarijų atvejais. Visuomenės sveikatos centrų veikla įvykus cheminei avarijai. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-11-22
 • Ekstremalios situacijos

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Ką reikėtų visiems būtinai žinoti. Priedai. Boforto vėjų skalė. Stichinių meteorologinių reiškinių kriterijai.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-16
 • Ekstremalios situacijos (2)

  Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Visuotinis atšilimas - pasaulio pabaiga. Šylanti oro temperatūra - pražūtinga. Gamtos atsakas - audros, liūtys, potvyniai. Socialinės ekstremalios situacijos. Stichinių nelaimių suvestinė per praėjusius metus.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekstremalių įvykių kriterijai

  Įžanga. Tikslas: supažindinti su ekstremalių įvykių kriterijais, mokėti juos skirti pagal rūšis. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai ir jų įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Ekstremalių situacijų priežastys. Gamtinės priežastys, galinčios sukelti ekstremalias situacijas. Gyventojų perspėjimo ir informavimo. Sistema. Civilinės saugos signalai. Saugus elgesys, esant gamtinės kilmės. Ekstremaliai situacijai. Ką daryti, jeigu jus užklupo. Pavojingų reiškinių įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2010-10-07
 • Ekstremalių situacijų valdymas

  Įvadas. Ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Ekstremalių situacijų valdymui. GIS krizių prevencijai ir valdymui. Krizių valdymas ir situacinė analizė per internetą. GIS sprendimai ekstremalių situacijų valdymui. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-01-24
 • Ekstremalus sportas

  Olimpinis sportas Lietuvoje. Kūno kultūros pradmenys Lietuvoje. Snieglenčių atsiradimo istorija. Kada atsirado riedučiai. Riedlenčių istorija.
  Sportas, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-05
 • Ekumenizmo esmė: religijų globalizacija?

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinus su ekumeninio judėjimo istorija, suvokti kaip jis darė įtaką religijų globalizacijai. Ekumeninio judėjimo istorija. Terminologija. Ekumeninis imperatyvas. Religijų globalizacijos aspektas. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(12 puslapių)
  2010-05-28
 • Elastingumas (2)

  Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo rūšys ir jų grafinė išraiška. Absoliutus elastingumas ir neelastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis elastingumas ir neelastingumas. Atskaitos taško problema ir elastingumo kreivės nuolydis. Paklausos ir pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-03-05
 • Elastingumo samprata

  Įvadas. Teorinė darbo dalis. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo formos, jų grafinė ir matematinė išraiška. Elastingumą sąlygojantys veiksniai. Elastingumo teorijos taikymas praktikoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-04-17
 • Elastingumo skaičiavimo būdai

  Mikroekonomikos referatas. Įvadas. Elastingumo skaičiavimo būdai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-09-07
 • Elastingumo teorija (2)

  Lentelės. Paveikslai. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Elastingumo svarba. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(15 puslapių)
  2005-09-25
Puslapyje rodyti po