Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominės aplinkos sąvoka bei svarba

  Įvadas. Ekonomines aplinkos sąvoka bei svarba. Nacionalinė ekonominė politika. Užsienio ekonominė politika. Pagrindiniai ekonominiai kintamieji. Laisva prekyba prieš protekciją. Paslaugų prekyba. Apibendrinimas.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-11-29
 • Ekonominės darbuotojų skatinimo sistemos

  Skatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-27
 • Ekonominės gamtosaugos problemos

  Gamtosauga. Žmogus ir gamta. Aplinkos apsauga. Ekonominės gamtosaugos problemos. Vandens kokybė. Aplinkos oro kokybė. Atliekų tvarkymas. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Išvados.
  Ekologija, referatas(26 puslapiai)
  2005-05-21
 • Ekonominės gamtosaugos problemos (3)

  Įvadas. Ekonominės gamtosaugos problemos. Gamtos išteklių naudojimas. Žmogus ir gamta. Urbanizacija. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-12-04
 • Ekonominės gamtosaugos problemos (4)

  Įvadas. Aplinkos apsaugos politika. Gamtos išteklių naudojimas. Urbanizacija. Aplinkos kokybė Lietuvoje. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Biologinė ir kraštovaizdžio įvairovė. Gamtos ištekliai. Atliekų tvarkymas. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo metodai. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licensijos. Mokesčių sistema. Subsidijos. Taršos licencijos. Aplinkos apsaugos veiklos finansavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-05-10
 • Ekonominės gamtosaugos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Nereprodukuojamų gamtos išteklių ribotumo problemos. Lietuvos gamtos ištekliai. Gamtos išteklių pasaulinės rinkos problemos. Aplinkos apsauga. Aplinkos tarša ir gyvenimo kokybė. Ekonominiai aplinkos taršos reguliavimo sprendimo būdai. Aplinkos užterštumo mažinimo prognozės. Globalinė ekologinė problema. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos. Globalinė atliekų problema. Triukšmo ir vibracijos problemos. Globalinių problemų vertinimas ir prognozavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2009-05-28
 • Ekonominės informacijos kompiuterizuotos sistemos ir technologija

  Įvadas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos, jų turinys ir funkcijos. Ekonominės Informacijos KIS integracijos formos. Ekonominės informacijos tvarkymo technologija. Pradines ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Rezultatinės ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2007-02-13
 • Ekonominės informacinės sistemos

  Įvadas. Informacinių sistemų sandara ir įvairovė. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos plėtros užduotis (sistemos specifikacija). Projekto tikslai. Esama kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūloma kompiuterizuojamo objekto būsena. Siūlomos informacinės sistemos komponentai ir įvertinimas. Ekonominė analizė. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Projekto plano analizė. Informacinių sistemų plėtra. Sistemų plėtros kryptys. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ekonominės minties formavimasis Lietuvoje ir žymiausi ekonomistai

  Įvadas. Ekonominės minties raida iki 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Ekonomikos mokslo plėtra po I-ojo Pasaulinio karo. Žymiausi Lietuvos ekonomistai. P. Šalčius. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Ekonominės minties istorija (4)

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti antibaudžiavinių demokratinių pažiūrų raidą Rusijos imperijoje remiantis A. Radiščevu, dekabristais, A.Gercenu ir N. Ogariovu. Aleksandras Nikolajevičius Radiščevas. Dekabristai. Aleksandras Gercenas. Nikolajus Ogariovas. A. Gerceno ir N. Ogariovo socialinės – ekonominės idėjos.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-08-13
 • Ekonominės minties periodizacija ir pagrindiniai atstovai

  Įvadas. Ekonominė mintis antikos laikais. Ekonominė mintis viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Ekonomikos epochų apibendrinimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2006-11-30
 • Ekonominės minties raida

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2006-12-06
 • Ekonominės rizikos analizė ir valdymas: UAB "Alita"

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio darbo tikslas išdėstyti ekonominės rizikos sampratą, atskleisti jos analizės ir valdymo būtinumą. Ekonominės rizikos samprata. Veiklos rizikos rūšių klasifikavimas. Rizikos analizė. Rizikos valdymas. AB "Alita" veiklos vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2010-04-09
 • Ekonominės sistemos ir jų bruožai

  Įvadas. Ekonomikos sistemos. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrios ekonomikos sistema. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-06
 • Ekonominės srovės

  Senovės ir Viduramžių ekonomiškosios idėjos. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios socialinės srovės. Marksistinė ekonomika. Priedas (1).
  Ekonominės teorijos, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-13
 • Ekonominiai ciklai ir jų ypatybės išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalyse

  Įvadas. Verslo ciklas. Ekonomikos ciklų teorijos. Realaus ekonominio ciklo teorijos pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ciklų tipai. Verslo ciklo indikatoriai. Japonijos verslo ciklas. Sąvokų apžvalga. Išvados (lietuviškos ir angliškos knygų palyginimas).
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-26
 • Ekonominiai paradoksai

  Įvadas. Gifeno paradoksas. Smito vertės paradoksas. Hotelingo paradoksas. Taupumo paradoksas. Leontjevo paradoksas. Praktinė praktinis paradoksų pritaikymas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2007-03-15
 • Ekonominiai pokyčiai Lietuvai tapus Europos sąjungos nare

  Įvadas. Bendrasis Vidaus Produktas: Jo Pokyčiai. Svarbiausieji pinigų politikos bruožai ir infliacija. Pokyčiai pramonėje. Užsienio prekyba. Nacionalinis biudžetas. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Kultūra. Išvados. Priedai (5).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-07-02
 • Ekonominiai rodikliai: AB "DnB Nord"

  Ekonominiai rodikliai ir jų tobulinimo galimybės: bankas AB "DnB Nord". Įvadas. Ekonominių rodiklių teorinė analizė. Ekonominių rodiklių samprata ir paskirtis. Išlaidų įtaka ekonominiams įmonės veiklos rezultatams. AB "DnB Nord" banko ekonominių rodiklių įvertinimas. Banko veiklos pristatymas. Ekonominių banko rodiklių įvertinimas. Pelningumo rodiklių analizė. Pajamų ir grynojo pelno analizė. Išlaidų įtaka banko ekonominiam efektyvumui. AB "DnB Nord" banko ekonominių rodiklių tobulinimo kryptys. Banko strateginės veiklos tobulinimas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Išnašos.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-04-18
 • Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas

  Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po