Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologinis ženklinimas (2)

  Įvadas. Ekologinis ženklinimas. Ekologinio ženklo samprata ir paskirtis. Ekologinio ženklo nauda. Ekologiniai ženklai. Vokietijos Mėlynasis Eko angelas. Europos Sąjungos ekologinis ženklas. Europos "Energy star" ženklas. Šiaurės Europos "Šiaurės gulbės" ženklas. Europos sąjungos "Ekologiškas žemės ūkis" ženklas. Europos lapas ženklas. Lietuviškas ekologinis ženklas. Ekologinių produktų ženklinimas. Pasaulinis ekologinio ženklinimo tinklas (GEN). Ekologinio ženklinimo problemos. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2012-02-13
 • Ekologinių produktų gamintojai ir vartotojai

  Ekologinės gyvulininkystės pagrindai. Įvadas. Ekologinė gamyba. Ekologiškų produktų naudojimas. Ekologiškų prekių pasirinkimas. Kas mums svarbu: pakuotė ar kokybė? Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2011-01-14
 • Ekologiškai švarūs produktai: VŠĮ "Tatulos programa"

  Įvadas. Mityba. Ekologiški produktai. "Tatulos programa". Funkcinė savivalda, turinti 218 narių. Strategija. Produkcija. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir rinkodara

  Įvadas. Pagrindinių tyrimo sąvokų apibrėžimas. Ekologinio ūkininkavimo ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo esmė. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Ekologinio žemės ūkio stipriosios ir silpnosios pusės bei ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologinio ūkininkavimo motyvacija. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir suvartojimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūlą bei paklausą lemiantys veiksniai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pasiūla. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirkėjai ir konkurentai. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros elementų analizė. Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai, jų savybės ir plėtra. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gyvavimo ciklas. Ekologiškų žemės ūkio maisto produktų pakavimas. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimas. Ekologinio žemės ūkio plėtros Europos sąjungoje tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir rinkodaros tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(38 puslapiai)
  2006-11-12
 • Ekonometrikos modelio sudarymas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonometrikos modelio sudarymą. Ekonometrikos metodų raida. Kas yra ekonometrika? Modelio samprata. Modelio sudarymo etapai. Ekonometrikos modelis interlink. Modelio interlink tikslas. Interlink modelio taikymas. Ekonominiai ryšiai interlink modelyje. Modelio interlink naudojimas. Modelio interlink esmė. Išvados.
  Statistika, referatas(19 puslapių)
  2010-08-06
 • Ekonomika (109)

  Įvadas. I dalis. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai Lietuvoje. II dalis. Ekologiniai mokesčiai. Aplinkai padarytos žalos atlyginimas ir mokesčių apskaita. Mobilieji taršos šaltiniai. Apskaitos dokumentai, pildomi mokant ekologinius mokesčius. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ekologinius mokesčius. Užduotis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-21
 • Ekonomika (25)

  Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto nustatymas. Urbanizacijos ekologinės problemos ir miestų perpildymo kaštai. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Uždavinys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-18
 • Ekonomika (89)

  Įvadas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos sistemos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos teorijos metodai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Ekonomika bažnyčios institucijose

  Įžanga. Ekonomika ir ankstyvoji bažnyčia. Viduramžių bažnyčia ir ekonomika. Bažnyčia ir modernieji laikai. Šių dienų bažnyčios pozicija ekonomikos atžvilgiu. Moralė ir ekonomika. Laisvosios rinkos vaidmuo. Globalizacija ir ekonominis sektorius.
  Krikščionybė, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-22
 • Ekonomika ir ekologija

  Įvadas. Ekonomikos ir ekologijos mokslų sampratos. Žmogaus, ekonomikos ir ekologijos sąsaja. Ūkio ir aplinkos sąveika. Ekonomikos augimas gamtos sąskaita. Ekologinė krizė. Žemės išnaudojimas. Lietuvos ekologinė situacija. Lietuvos ekonomika ir ekologija. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2008-01-14
 • Ekonomika. Darbo rinka

  Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-09
 • Ekonomikos augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos ekonominis aktyvumas 2003 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-05
 • Ekonomikos augimas (2)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomikos augimas (4)

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika (lentelė). Ekonominio augimo klasifikacija. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ekonomikos augimas (5)

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-27
 • Ekonomikos augimas (7)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jo poveikio charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teorinis ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Ekonomikos vystymasis (plėtra). Koks yra tinkamas ekonomikos dydis. Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumas bei aplinkos kuznets kreivės. Žodynėlis.
  Makroekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-01
 • Ekonomikos augimas (8)

  Ekonominio augimo gėrybės. Gyvenimo lygio kilimas. Pajamų perskirstymas. Gyvensenos kitimas. Valstybės gynybinis pajėgumas ir prestižas. Ekonominio augimo ribos. Ekonomikos augimo variantai. Ekonominio augimo kaštai. Socialinio augimo kaštai. Asmeniniai augimo kaštai. Gamtos išteklių eksploatavimas ir jos teršimas. Ekonominio augimo tolesnio tikslingumo klausimas.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-31
 • Ekonomikos augimas (9)

  Įvadas. Ekonominio augimo esmė teorija. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominio augimo stadijos. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo pasekmės. Išvados. Praktinės užduotys (2 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-01-13
 • Ekonomikos augimo samprata ir prielaidos

  Ekonomikos augimo samprata. Ekonominio augimo veiksniai ir jų charakteristika. Ekonominio augimo veiksnių pasireiškimo įvairiuose ekonomikos lygmenyse ypatumai. Ekonomija dėl masto. Kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo pasekmės.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Ekonomikos augimo teorija

  Tikslai. Įvadas. Ekonomikos augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Pagrindinės ekonominio augimo teorijų grupės. Keinsistinė kryptis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2005-10-10
Puslapyje rodyti po