Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologija ir etika

  Įvadas. Ekologija ir etika. Ekologinės problemos aktualumas. Ekologinė etika. Ekologinės etikos atsiradimas. Ekologinės etikos uždaviniai ir funkcijos. Ekologinių-etinių nuostatų ugdymas ir švietimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-11
 • Ekologija ir gamtos apsauga

  Ekologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Ekologija ir gamtos apsauga Lietuvoje

  Įvadas. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-19
 • Ekologija Lietuvoje

  Įvadas. Ekologiniai tyrimai Lietuvoje. Tadas Ivanauskas. Ričardas Kazlauskas. Vytautas Jurgis Valenta. Edmundas Lekevičius. Romualdas Kazimieras Lekevičius. Stanislovas Sinkevičius. Pranas Mierauskas.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-22
 • Ekologija: vanduo, oras ir atliekos

  Įvadas. Vanduo – gyvybės šaltinis. Kaip atskirti švarų vandenį? Oras. Kaip spręsti šias problemas? Atliekos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2008-12-15
 • Ekologija. Civilinė ir darbo sauga

  Ekologija. Įvadas. Augalų evoliucija. Augalų įvairovė planetoje. Augimo būdai. Augalų amžius. Augalų prisitaikymas. Augalų grupės. Samanūnai. Induočiai. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Profesinė liga ir jos tyrimas. Darbuotojo teisės ir pareigos. Išvados.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2007-03-21
 • Ekologijos metodai

  Įvadas. Ekologinis monitoringas. Lauko stebėjimų planavimas. Stebėjimo vietos parinkimas. Aplinkos fonas. Socialinis – ekonominis monitoringo kriterijus. Lauko stebėjimų optimizacijos uždavinys. Ekologinio monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Integruotas ekosistemų monitoringas. Ekologinės informacijos sistema. Eksperimentas. Eksperimento vieta ekologiniuose tyrimuose. Eksperimento tipai. Reikalavimai eksperimentams. Klasikinio eksperimento pavyzdys ir reikšmė. Modeliavimas. Ekologinio modeliavimo vystymasis. Modeliavimo etapai. Modelių klasifikacija. Modelių tipai ir charakteristikos. Aprašomieji modeliai. Fizikiniai modeliai. Simboliniai modeliai. Imitaciniai (procedūriniai) modeliai. Modelių panaudojimas. Sprendimo procesas ir modelių vaidmuo. Bendra sisteminio tyrimo schema. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2009-11-25
 • Ekologijos samprata

  Įvadas. Aplinkos apsaugos sektorių strategija. Lietuvos aplinkos apsaugos veiksnių strategijos koncepcija. Strateginiai tikslai, jų įgyvendinimo veiksmai ir svarbiausios priemonės. Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo būtinybė. Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, apimančių atliekų surinkimą, pervežimą, rūšiavimą ir saugų šalinimą, diegimas. Įvedimas administracinių ir ekonominių priemonių, skatinančių antrinių žaliavų, tarp jų – pakuočių atliekų atskirą surinkimą, panaudojimą ir perdirbimą. Aplinkos apsaugos tikslų ir veiksmų įtaka kitiems ūkio sektoriams. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka pramonės sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka energetikai. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka transporto sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka žemės ūkiui. Personalo rengimas. Priedas: referate naudojamų terminų žodynas.
  Ekologija, referatas(21 puslapis)
  2006-03-23
 • Ekologinė atsakomybė

  Moralinė atsakomybė sąveikoje su gamta. Ekologinė atsakomybė. Gamtos apsauga. Ekologinė etika.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-28
 • Ekologinė etika

  Moralinė atsakomybė. Ekologinė atsakomybė. Laisvės sampratos genezė. Gamtos apsaugos sąvoka. Gamtosaugos plėtotės uždaviniai. Gamtos filosofija. Ekologinės atsakomybės turinys. Ekologinės pareigos sąvoka.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ekologinė gyvulininkystė

  Ekologinė gyvulininkystė: gyvulių veisimas, laikymas, priežiūra, šėrimas ir gydimas ekologiniame ūkyje. Galvijai auginami ir mėsai. Yra išskirti 4 galvijų laikymo būdai jų nerišant. Šiek tiek apie palaidą laikymo būdą. Norint karves laikyti pririštas. Pagal ekologinio ūkininkavimo taisykles. Ganomų galvijų higiena. Veršiavimosi patalpa. Kiaulės. Tvartų vidaus įranga. Dedeklių vištų laikymas. Mėsinių viščiukų auginimas. Apskritai apie gyvulių auginimą ir laikymą. Tvartų kreikimas. Gyvulių odos priežiūra. Odos valymas. Gyvulių plovimas. Gyvulių maudymas. Kanopų, nagų ir ragų priežiūra. Gyvulių mocionas. Musių naikinimas. Graužikų naikinimas. Šėrimas. Karvių šėrimas. Kiaulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Vaistai ir preparatai, leidžiami vartoti be apribojimų. Riboto vartojimo vaistai. Gyvulių pastatų ir įrangos priežiūros ir dezinfekavimo medžiagos.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-01-03
 • Ekologinė gyvulininkystė (2)

  Įvadas. Galvijų fiziologiniai ypatumai. Ekologinės gyvulininkystės taisyklės Lietuvoje. Pašarai, jų cheminė sudėtis ir maistingumas. Sultingieji pašarai. Vaistingieji augalai.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2008-12-08
 • Ekologinė kriminologija ir architektūrinė kriminologija

  Įžanga. Ekologinė kriminologija. Architektūrinė kriminologija. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-08-03
 • Ekologinė regiono situacija

  Tai Visagino taršos aprašymas. Atominės elektrinės. IAE saugumas: IAE saugumo gerinimo programa; Kolektyvinė dozė; IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis; Ekologinės IAE uždarymo pasekmės. Išvados.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-06-22
 • Ekologinė teisė (5)

  Įvadas. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Ekologinės teisės reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Teisinė atsakomybė už žalą aplinkai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-05-24
 • Ekologinė teisinė atsakomybė

  Ekologinė teisinė atsakomybė. Ekologinis teisės pažeidimas. Atskiros atsakomybės rūšys.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje

  Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą – labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Dirvos priežiūra. Ūkininkavimo būdai. Ekologinis ūkininkavimas – perspektyvus verslas ar socialinė parama?
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-27
 • Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Žemdirbystės epocha. Subalansuota plėtra ir žemės ūkio ekologizavimas. Ekologinis gyventojų sąmoningumas. Ekologinės žemdirbystės samprata. Žemdirbystės neekologiškumas. Pastangos ekologinei žemdirbystei išsaugoti. Gamtinę aplinką tausojanti kaimo plėtra: utopija ar realybė. Tausojančios ir ekologinės žemdirbystės palyginimas. Kaimo plėtros 2000 – 2006 m. planas. Aplinkai nežalingai žemdirbystei – Europos parama. Aplinkai nežalinga žemdirbystė. Augalai ir chemikalai. Gyvuliai – dirvožemio išsaugojimo dalis. Dėmesys ir laukinei gamtai. Ekologinė žemdirbystė – tausojanti plėtra žemės ūkyje. Kas ji – tausojanti plėtra? Kelias, kuriuo ėjome…Kelias, kuriuo eisime?..Dirbančių žemės ūkyje skaičius. Išvados. Priedas (1).
  Žemės ūkis, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekologinės etikos priešistorė

  Požiūris į gamtą nuo senovės iki viduramžių. R. Descartes`as apie gamtą kaip valdymo objektą. J.J. Rousseau ir civilizacijos kritika. Amerikos transcendentalizmas ir R. Emersono neoidealizmas. Žmogaus ir gamtos dermės idealas. H.D. Thoreau kūryboje. L. Tolstojaus panmoralizmas. N. Fiodorovo kosmizmas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-25
 • Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje

  Gamtos vertė žmogaus egzistavime. Gamtos grožio suvokimas ir žmogaus auklėjimas. Gamtosaugos atsiradimas ir tolesnė jos plėtotė. Žmonių elgesys gamtoje. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po