Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Draudimo ištakos

  Draudimo ištakos. Draudimo klasifikavimas. Gyvybės draudimas. Transporto draudimas. Draudimas nuo gaisro. Jūrinis draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Inžinerinių įrenginių draudimas. Aviacijos draudimas. Bendrieji draudimo principai. Draudžiami (turtiniai) interesai. Tik realių nuostolių draudiminis atlyginimas. Draudėjo teisės išsireikalauti iš kaltojo atlyginti padarytų nuostolių sumą perėjimas draudikui.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-07
 • Draudimo kompanijų teikiamų paslaugų analizė

  Įvadas. Poreikio teikti draudimo paslaugas pagrindimas. Draudimo kompanijų rinkodaros turinys: tikslinė rinka. Situacijos rinkoje analizė. Rinkos segmentavimo detalizavimas. Rinkos segmentų detalus aprašymas. Rinkos segmento patrauklumo įvertinimas. Tikslinio segmento parinkimas. Paslaugos pozicijos pasirinkimas kiekviename tiksliniame segmente. Konkurentų analizė. Pasiūlymai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-09-21
 • Draudimo marketingo aplinka Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - ištirti draudimo marketingo aplinką Lietuvoje. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Makroaplinka. Trumpai apie UADB "Ergo Lietuva". UADB "Ergo Lietuva" veikiančios makro ir mikroaplinkos. Marketingo tikslai ir strategijos. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos analizė. Trumpai apie AB "Lietuvos draudimas". AB "Lietuvos draudimas" veikiančios makro ir mikroaplinkos. Atsinaujinęs AB "Lietuvos draudimas" ženklas. Išvados.
  Draudimas, referatas(18 puslapių)
  2010-02-12
 • Draudimo objektai ir teisės

  Įvadas. Draudiko teisės ir pareigos sudarant draudimo sutartį. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvekcija (CMR): nuostatos susijusios su vežimais, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai. Draudimo objektas, sudarant nekilnojamojo turto draudimo sutartis. Išvados. Priedas.
  Draudimas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-10
 • Draudimo paslaugų ir vertybinių popierių individualaus portfelio kaip investavimo alternatyvų palyginimas

  Gyvybės draudimo funkcijos. Draudimo paslaugos – investicinis, kaupiamasis gyvybės draudimas. Kokią draudimo sumą pasirinkti? Nuo ko priklauso draudimo įmokos dydis? Išmokos. Papildomos sąlygos. Vertybinių popierių individualus portfelis. Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Infliacija ir realioji grąža. Kodėl verta naudotis VP portfelio valdymo paslauga? Kaip valdoma VP portfelių riziką? Už VP portfelio paslaugą mokamas mokestis? Draudimo paslaugų ir vertybinių popierių individualaus portfelio kaip investavimo alternatyvų SWOT analizė.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-01-11
 • Draudimo paslaugų marketingas

  Įvadas. Marketingo sąvoka, esmė, pagrindiniai principai. Marketingo sąvoka, esmė, pagrindiniai principai. Marketingo organizavimas draudimo įmonėje. Draudimo rinkos marketinginis tyrimas. Draudėjų elgsenos įvertinimas ir prognozavimas. Reklamos organizavimas draudimo įmonės veikloje. Draudimo reklamos funkcijos. Tekstas reklamoje ir dėmesio pritraukimas. Reklamos tikslai. Reklamos priemonės, jų analizė. Reklamos efektyvumas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(20 puslapių)
  2006-05-02
 • Draudimo paslaugų plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – Išanalizuoti draudimą bei jo teikiamas paslaugas. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo teikiamos paslaugos Lietuvoje. Gyvybės draudimo veiklos rezultatai 2007 m. Ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai 2007 m. Išvados.
  Draudimas, referatas(7 puslapiai)
  2010-04-01
 • Draudimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo rinka nepriklausomoje Lietuvoje. Draudimas centralizuotos ekonomikos sąlygomis. Lietuvos draudimo rinka po nepriklausomybės atkūrimo (iki 1999 metų). Draudimo įmonių ir bankų paslaugų integracija. Draudimo rinkos plėtros problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-23
 • Draudimo raida pasaulyje

  Pirmieji draudimo veiklos žingsniai. Draudimas senosiose civilizacijose. Draudimas antikos laikais. Senovės laikų ir šiuolaikinės draudimo sampratos skirtumas. Draudimo veikla viduramžiais. Bažnyčios įtaka draudimo vystymuisi. Formuojasi atskiros draudimo rūšys. Pirmosios draudimo kompanijos. Pirmasis etapas. Seniausia draudimo kompanija. Antrasis etapas. Draudimo veiklos etapai. Draudimo veikla dvidešimtame amžiuje. XX amžiaus draudimo veiklos svarbiausieji bruožai. Įdomūs faktai. Pasauliniai draudimo topai. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-10-17
 • Draudimo rinka Lietuvoje

  Pagrindiniai Lietuvos rinkos bruožai. Svarbiausi įvykiai draudimo rinkoje 2004 metų I pusmetį. Draudimo rinka Lietuvoje. Teisinio draudimo rinkos reglamentavimo pokyčiai. Gyvybės draudimo rinka. Pensijų kaupimas. Ne gyvybės draudimo rinka. Priežiūros komisijos ateities planai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-17
 • Draudimo rinka: DUAB "INGO BALTIC" skandalas

  Lietuvos ekonomikos augimas 2005 metais. Draudimo rinka. "INGO BALTIC" didino įstatyminį kapitalą". Apie "INGO BALTIC". Draudimo priežiūros komisija (DPK). DPK funkcijos. Lietuvoje draudimo paslaugų priežiūra neatitinka Europos sąjungos reikalavimų. "INGO BALTIC" įsipareigojimų perėmimas (Draudikų biuras). Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-30
 • Draudimo samprata ir rūšys

  Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomas draudimas. Savanoriškas draudimas. Valstybinio socialinio draudimo esmė. Įstatymai ir normatyviniai aktai reglamentuojantys socialinę apsaugą. Draudėjų ir apdraustųjų santykiai. Valstybės socialinio draudimo (VSD) įmokų tarifai ir atsakomybė. Draudimo kompanijų siūlomas draudimas įmonėms. Turto draudimas. Verslo pertraukimo draudimas. Transporto priemonių draudimas. Gyvybės draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-04-01
 • Draudimo sistema Lietuvoje

  Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-31
 • Draudimo sutarčių apdorojimo programa "ECA-PAP" ("Saikas")

  ECA-PAP įprastinių sutarčių įvedimas. Naujo draudimo objekto (transporto priemonės) suvedimas. Žalios kortos įvedimas. Performinimas. Pratęsimas. Nutraukimas.
  Programos, referatas(16 puslapių)
  2007-05-04
 • Draudimo sutarties samprata ir sudėtis

  Draudimo sutarties samprata. Draudimo sutarties sudėtis. Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarties pasibaigimas. Ne gyvybės draudimo sutartys. Automobilių draudimas. Privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Turto draudimas. Gyventojų turto draudimo sutartis. Rečiau sutinkamos ne gyvybės draudimo rūšys. Ne gyvybės draudimo sutarčių atribojimo kriterijai nuo gyvybės draudimo sutarčių. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-05
 • Draudimo sutartis

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Draudimo šakos ir formos. Sutarties šalys. Sutarties požymiai, sutarties sudarymas. Sutarties turinys. Sutarties pakeitimo, pabaigos ir nutraukimo pagrindai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-03
 • Draudimo sutartis (2)

  Įvadas. Draudimo sutartis. Prievolės rūšis. Draudėjo ir draudimo įmonės teisės ir pareigos. Draudėjo teisė ir pareiga. Draudimo sutarties pakeitimai. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Draudimo tarpininkas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-11-30
 • Draudimo teisę reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymai. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Lietuvos Respublikos Draudimo Įstatymas. Kiti įstatymai, reguliuojantys draudimo arba su juo susijusius santykius. Poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys draudimo teisės santykius. Draudimo taisyklės. Draudimo veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai. Pokyčiai draudimo reglamentavime po įstojimo į Europos Sąjungą. Rinkos sąlygos. Civilinės atsakomybės draudimas - vienas iš Europos Sąjungos (ES) acquis reikalavimų. Civilinės atsakomybės draudimo pokyčiai. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-11-22
 • Draudimo teisės dalykas ir metodas

  Įvadas. Draudimo teisinių santykių reguliavimo dalykas. Draudimo teisinio reguliavimo metodas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-01
 • Draudimo veikla. Požymiai, reikšmė, skirstymas

  Įvadas. Pirmieji draudimo veiklos žingsniai. Draudimo teorijos. Draudimo veiklos požymiai. Kolektyviškumas. Ekonomiškumas. Poreikio egzistavimas. Atsitiktinumas. Išmatuojamumas. Tos pačios rizikos (pavojaus) egzistavimas. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo veiklos skirstymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-10-31
Puslapyje rodyti po