Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinės bendrovės

  Kas yra įmonė. Įmonių rūšys. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcijos. Jų rūšys. Akcinės bendrovės steigimas. Bendrovės įstatai. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-03
 • Akcinės bendrovės (AB) ir uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumai

  Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinė bendrovė (AB) – juridinis asmuo. Akcinės bendrovės (AB) kapitalas ir akcijos. Uždara akcinė bendrovė. Steigimo sutarties sudarymas. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) įstatai ir įstatymai. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) akcijos ir jų platinimas. Steigiamasis akcininkų susirinkimas. Akcinės bendrovės (AB) ir Uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-02
 • Akcinės bendrovės ir akcinių bendrovių veikla Lietuvoje

  Akcinės bendrovės ir jų veikla Lietuvoje. Įvadas. Bendrovės teisės ir pareigos. Bendrovių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bendrovių organai: teisės, įgaliojimai, atsakomybė. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Revizorius, auditorius. Administracija. Bendrovės vadovas. Vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Visuotinis akcininkų susirinkimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Akcinės bendrovės likvidavimas

  Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės likvidavimas. Bendrovės likvidavimo pagrindai. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės likvidatorius. Akcinės bendrovės likvidavimas dėl bankroto. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-10-24
 • Akcinės bendrovės reorganizavimas

  Įvadas. Akcinė bendrovė (AB). AB reorganizavimas. Sprendimo dėl bendrovės reorganizavimo priėmimas. Reorganizavimo sąlygos. Ataskaita apie numatomą reorganizavimą. Informavimas apie numatomą reorganizavimą. Prievolių įvykdymo papildomas užtikrinimas reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime bendrovių kreditoriams. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir prievolių perėmimas. Reorganizavimo pabaiga. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-20
 • Akcinės bendrovės veiklos principai

  Įmonių rūšys. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės gali būti šių tipų. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-12
 • Akcinių bendrovių kapitalo formavimo šaltiniai

  Įvadas. Akcinė bendrovė(korporacija). Vertybiniai popieriai. Akcijos jų rūšys. Obligacijos. Kaštai ir pelnas. Kapitalas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Akcinių bendrovių kapitalo sudėtis. Akcijų rūšys

  Akcinių bendrovių (AB) kapitalo sudėtis. Akcijų rūšys. Turinys, tikslai, uždaviniai, literatūra. Įvadas. Apie akcines bendroves. AB kapitalas ir akcijos. Lietuvos Respublikos (LR) akcinių bendrovių įstatymas. AB banko "Snoras" 2006 metų I-ojo ketvirčio kapitalas. AB banko "Snoras" akcininkai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Akcinių bendrovių likvidavimas

  Įvadas. Sąvokų žodynėlis. Trumpai apie akcines bendroves. Šis tas apie likvidavimą. Savanoriško likvidavimo procedūra. Priverstinio likvidavimo procedūra. Įmonės likvidavimui reikalingi dokumentai. Svarbu žinoti. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-11-23
 • Akcinių bendrovių reikšmė šiuolaikiniam ūkiui

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra akcinė bendrovė? Akcinių bendrovių tipai. Akcija. Akcijos gali būti. Akcininkai. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Ūkinės bendrijos pranašumai ir trūkumai. Įmonių pasiskirstymas Lietuvoje. Dirbančiųjų pasiskirstymas įmonėse. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 skaidrių)
  2006-12-20
 • Akcinių bendrovių reorganizavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Reorganizavimo inicijavimas bei sąlygų rengimas. Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Sprendimo reorganizuoti priėmimas. Praktinė dalis. Reorganizavimo būdas. Informacija apie reorganizavime dalyvaujančią ir reorganizuojamą bendroves. AB "Kamėja" turto, teisių ir pareigų perdavimo tvarka. Akcijų keitimas. Akcininkams suteikiamos teisės po reorganizavimo veikiančioje akcinėje bendrovėje "Solita". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Akcinių bendrovių rūšys

  Įvadas. Akcinės bendrovės. Kredito įstaigos. Draudimo bendrovės. Išvados.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-22
 • Akcinių bendrovių steigimas

  Darbo tema. Darbo tikslas. Akcinių bendrovių steigimas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-14
 • Akcinių bendrovių valdymas

  Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo stiliaus esmė. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Valdymo elementai. Vadovų darbo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Vadovas Biurokratas. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Konfliktai ir jų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-10
 • Akcinių bendrovių valdymas (2)

  Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo pareigos ir kompetencija. Valdyba. Valdybos kompetencija. Valdymo organų sudarymas ir kontrolė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-09-29
 • Akcizas

  Įvadas. Akcizo objektai (alkoholis, tabakas, kuras). Mokesčių tarifai. Akcizo mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčių deklaravimas. Mokesčių lengvatos. Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijos taisykles. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Akcizų mokesčio pagrindai

  Įvadas. Istorinė Lietuvos mokesčių apžvalga. Akcizų mokesčio pagrindai pagal LR (Lietuvos Respublikos) akcizų įstatymą. Akcizų objektas. Akcizų mokesčio tarifai ir neapmokestinami akcizų objektai. Akcizų mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. Užsienio valstybių akcizų mokesčio sistema. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2008-09-05
 • Akcizų mokesčių kaita

  Įvadas. Mokesčio klasifikacija. Proporciniai, progresiniai ir regresiniai mokesčiai. Mokesčio turinį nusakantys elementai. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Akcizai. Akcizo mokesčio atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos integracija į Europos sąjungą (ES). Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas įsigaliojęs 1994 metų balandžio 12 dieną. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas įsigaliojęs 2002 m. liepos 1 dieną. Lietuvos Respublikos akcizo įstatymo pakeitimo įstatymas. Akcizo mokesčio tarifų palyginimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-11
 • Akcizų problemos Lietuvoje

  Įvadas. Akcizų mokestis. Akcizų problemos. Cukraus akcizas. Akcizas etilo alkoholiui. Akcizas kurui. Tabako ir alkoholinių gėrimų akcizas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-06-14
 • Akiniai ir kontaktiniai lęšiai

  Įvadas. Akiniai ir jų pritaikymas. Akinių gamyba. Kontaktinės linzės. Stangrieji glaustinai lęšiai. Minkštieji lęšiai (minkštos kontaktinės linzės). Indikacijos glaustinių lęšių naudojimui. FreshLook (gryno žiūrėjimo) kontaktiniai lęšiai. SWOT analizė. Akinių privalumai. Akinių trūkumai. Akinių grėsmės. Akinių galimybės. Išvados.
  Kita, referatas(13 puslapių)
  2008-09-18
Puslapyje rodyti po