Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcentologija (2)

  Įvadas. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesagų vediniai. Galūnių vediniai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirminių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Pirminių (paprastųjų) įvardžių kirčiavimas. Savito kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pirminių veiksmažodžių kirčiavimas. Tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Netvirtapradės šaknies veiksmažodžiai. Mišriosios šaknies veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų formų kirčiavimas. Tariamoji, liepiamoji nuosaka. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Dalyvis. Prieveiksmių kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Išnašos.
  Lietuvių kalba, referatas(17 puslapių)
  2008-05-06
 • Akcentologija (4)

  Įvadas. Kirtis. Bekirčiai žodžiai. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Priegaidė. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas tvirtapradė priegaidė. Tvirtagalė priegaidė. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas dviskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Daugiaskiemenių būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Veiksmažodžių kirčiavimas priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Dalyvių kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Išvados ir apibendrinimai.
  Lietuvių kalba, referatas(14 puslapių)
  2008-09-25
 • Akcentologija (6)

  Įvadas. Kirčiuotas tekstas. Bendriausi lietuvių kalbos kirčiavimo dėsniai. Žodžio galo ir vienskiemenių žodžių kirčiavimas. Antrojo nuo galo skiemens taisyklė kaitomuose žodžiuose. Daiktavardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Galūninės darybos daiktavardžiai. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priesaginiai būdvardžiai. Galūninės darybos būdvardžiai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Įvardžių kirčiavimas. Pirminiai (paprastieji) įvardžiai. Priesaginės darybos įvardžiai. Samplaikiniai įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinių formų kirčiavimas. Pirminiai veiksmažodžiai. Mišrieji veiksmažodžiai. Antriniai veiksmažodžiai. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Tariamoji nuosaka. Neasmenuojamųjų veiksmažodžių formos. kirčiavimas. Dalyviai. Padalyviai. Prieveiksmių kirčiavimas. Darybiškai neskaidomi prieveiksmiai. Darybiškai skaidomi prieveiksmiai. Prieveiksmiai su formantu –(i)ai. Prieveiksmiai su formantu –(i)aip. Prieveiksmiai su formantu –iau. Prieveiksmiai su formantu –iausia(i). Suaugtiniai prieveiksmiai. Suprieveiksmėję pavieniai žodžiai. Prielinksnių, jungtukų ir dalelyčių kirčiavimas. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Dalelyčių kirčiavimas.
  Gramatika, referatas(24 puslapiai)
  2009-01-19
 • Akcentologija (7)

  Kirtis ir priegaidė. Kirtis .Priegaidė. Kirčiuotės. Linksniuojamųjų žodžių skirstymas kirčiuotėmis. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Daiktavardis. Dviskiemeniai daiktavardžiai. Pirminiai (paprastieji) daiktavardžiai Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardis. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardžiuotinių būdvardžių kirčiavimas. Įvardis. Įvardžiai, kirčiuojami kaip trečiosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardžiai, kirčiuojami kaip ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Savitai kirčiuojami įvardžiai. 1.Mišrieji veiksmažodžiai. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Tiesioginė nuosaka. Esamasis laikas. Būtasis kartinis laikas. Būsimasis laikas. Neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų. kirčiavimas. Veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Pusdalyviai. Padalyviai. Prieveiksmis. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių kirčiavimas.
  Lietuvių kalba, referatas(14 puslapių)
  2009-06-02
 • Akcentologija (8)

  Įvadas. Teksto nagrinėjimas. Teksto skirstymas pagal kirčiuotes. Daiktavardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Daiktavardžių priešdėlių vediniai. Sudurtiniai daiktavardžiai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Trečioji kirčiuotė. Visi trečiosios kirčiuotės daiktavardžiai. Daiktavardžių priesagų vediniai (ir kiti žodžiai su baigmenimis). Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės daiktavardžiai. Pirminiai. Būdvardis. Pirmoji kirčiuotė. Visi pirmosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Antroji kirčiuotė. Visi antrosios kirčiuotės būdvardžiai. Priesagų vediniai. Ketvirtoji kirčiuotė. Visi ketvirtosios kirčiuotės būdvardžiai. Įvardis. Pirmoji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Pastovaus galūninio kirčiavimo įvardžiai. Veiksmažodis. Visi veiksmažodžiai. Priešdėliniai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai. Bendratis. Tariamoji nuosaka. Asmenuojamosios veiksmažodžio formos. Modaliniai veiksmažodžiai. Dalyvis. Visi tekste esantys dalyviai. Linksniuojamosios formos veikiamieji dalyviai. Neveikiamieji dalyviai. Padalyvis. Pusdalyvis. Prieveiksmis. Dalelytė. Prielinksnis. Jungtukas. Jaustukas. Išvada.
  Lietuvių kalba, referatas(16 puslapių)
  2010-10-07
 • Akcijos

  Įvadas. Akcijos samprata. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų vertės nustatymas. Privilegijuotos akcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Akcijos ir obligacijos

  Akcijos. Vardinės akcijos. Paprastosios akcijos. Privilegijuotos akcijos. Obligacijos. Atidedamojo fondo obligacijos. Obligacijos su išplėtimu. Obligacijos su išplėtimu ir sutrumpinimu. Serijinės obligacijos . Konvertuojamos obligacijos. Vertybiniai popieriai Lietuvoje. Akcinių bendrovių obligacijos. Valstybės obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-12-05
 • Akcijos ir obligacijos (2)

  Vertybiniai popieriai. Akcijos. Korporacija. Dividendas. Akcinis kapitalas. Akcijų skirstymas. Pagal disponavimo būdą. Pagal suteikiamas teises. Obligacijos. Obligacija. Nominalioji obligacijos vertė. Kuponas. Kupono palūkanų norma. Obligacijos vertė. Obligacijos kursas. Obligacijų skirstymas. Pagal pagrindines obligacijų ypatybes. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-12-15
 • Akcijos ir obligacijos (3)

  Įvadas. Akcijos. Akcijų skirstymas pagal disponavimą (valdymą). Akcijų skirstymas suteikiamų teisių požiūriu. Privilegijuotų akcijų tipai. Kapitalo padidinimo galimybės. Obligacijos. Obligacijų skirstymo būdai. Obligacijų su užstatu ypatybės. Kitas ilgalaikių įsipareigojimų klasifikavimo požymis yra pagal obligacijų savininkų ar emitentų teises ir privilegijas. Obligacijų rūšys. Vertybiniai popieriai Lietuvoje. Emitento išleisti VP gali būti įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą Biržos valdybos sprendimu, jeigu. Emitento išleisti VP gali būti įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą Biržos valdybos sprendimu, jeigu. Obligacijų tipai. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-28
 • Akcijos ir obligacijos (4)

  Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Kas yra akcija? Akcijos rinka. Kokios akcijos yra leidžiamos? Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų pranašumai ir trūkumai. Kodėl bendrovės leidžia akcijas? Akcijų įsigijimo rizika. Akcininkų teisės. Kas yra obligacija? Pagrindinės obligacijų charakteristikos. Kas parduoda leidžia obligacijas? Kodėl obligacijos yra perkamos? Kokios obligacijos egzistuoja? Pagrindiniai obligacijos parametrai. Obligacijų turėtojo teisės. Akcijų ir obligacijų skirtumai. Akcijų ir obligacijų pagrindinės skiriamosios savybės. Investavimo į akcijas ir obligacijas pranašumai ir trūkumai. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Akcijos ir obligacijos (5)

  Įvadas. Akcijos samprata. Akcijų rūšys. Paprastosios akcijos. Privilegijuotos akcijos. Akcijos ir obligacijos: už ir prieš. Akcijos pats rizikingiausias investicinis produktas. Situacija Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-18
 • Akcijų apmokėjimas ir jų perleidimas

  Įvadas. Akcijų apmokėjimas. Akcijų perleidimas. Kokios akcijos gali būti perleidžiamos? Kokie asmenys gali perleisti akcijas? Akcijų perleidimo procedūra. Akcijų perleidimo sandoris. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-23
 • Akcijų kainos

  Įvadas. Akcijų kainos. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-20
 • Akcijų kainų kitimas 2003 metais: "Lietuvos Telekomas"

  Vertybinių popierių samprata bei jų įsigijimo būdai. Vertybinių popierių istorija. Vertybinių popierių rūšys ir tipai. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Akcijų vertinimas. Vertybinių popierių įsigijimas. "Lietuvos Telekomo" akcijų kainų kitimo 2003 metais analizė. "Lietuvos Telekomo" istorija ir funkcijos. "Lietuvos Telekomo" akcijos ir akcininkai. Svarbūs "Lietuvos Telekomo" 2003 metų įvykiai.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2005-09-18
 • Akcijų perleidimas

  Darbo objektas – bendrovių akcijos. Akcijų perleidimas. Akcinės bendrovės akcijų perleidimo ypatumai. Uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimo ypatumai. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-23
 • Akcijų portfelio sudarymo ypatybės. Virtualaus akcijų portfelio sudarymas ir analizė

  Įvadas. Akcijų portfelio formavimas ir valdymas. Akcijų portfelio valdymas. Portfelio valdymo efektyvumo matavimas. Investavimo rizikos pasirinkimas. Virtualaus akcijų portfelio analizė. Virtualaus akcijų portfelio struktūra. Aprangos" akcijos. "Rokiškio sūrio" akcijos. "Stumbro" akcijos. "Agrowill Group" akcijos. "Sanito" akcijos. "Viisnurk" akcijos. Latvijas Balzams" akcijos. Virtualaus akcijų portfelio pelningumas. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2011-05-02
 • Akcijų rinka ir jų indeksai

  Lietuvoje vertybinių popierių rinka. Akcijų samprata. Akcijų formos. Akcijų rūšys. Savininkams suteikiamos teisės. Specialiųjų akcijų statusas. Akcijų rinkos indeksai. Dažniausiai naudojami indeksai. Indeksų sudarymo metodai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-10-19
 • Akcijų valdymas

  Įvadas. Tyrimo objektas – Pasirinktų akcinių bendrovių akcijos. Tyrimo tikslas – išanalizuoti akcijų investicijas pasirinktose įmonėse. Tiriamoji dalis. Akcininkų struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-06-11
 • Akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė. AB veikla Lietuvoje. AB vaidmuo. Bendrovių steigimas. Bendrovių valdymas.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

  Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinių bendrovių steigimo etapai. Akcinių bendrovių įstatymas. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
Puslapyje rodyti po