Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų indėlio į įmonės veiklą projektavimas

  Įvadas. Koks turi būti lyderis. Motyvacijos problemos. Vadovavimas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-26
 • Darbuotojų informavimas apie rizikos veiksnius

  Įvadas. Darbuotojų informavimas apie rizikos veiksnius. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-10-20
 • Darbuotojų informuotumo svarba ir informacijos paskleidimo metodai

  Įvadas. Informacijos pateikimas pagal darbuotojo tipą. Pagrindinės bendravimo su pavaldiniais taisyklės. Ką reiktų žinoti apie profesinį mokymą? Pavaldinio skatinimas. UAB "Maxima" vadovų ir pavaldinių bendravimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-03-20
 • Darbuotojų įvertinimo centrai

  Darbuotojų įvertinimo centrai. Įvertinimo centras. Įvertinimo centro organizavimas ir eiga. Įvertinimo centrus būtina panaudoti ir personalui ugdyti. Įvertinimo centrų kūrimas pramonės įmonėse.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-06
 • Darbuotojų judėjimo laisvės aktualijos Europos sąjungoje

  Laisvas asmenų ir darbuotojų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas — galimybės ar grėsmės. Lietuvos indėlis laisvo asmenų judėjimo srityje. Visiškai atviros viena kitai tik naujosios Europos Sąjungos (ES) narės. Socialinis draudimas dirbant užsienyje. Eures — Europos užimtumo tarnybų tinklas. 2006 metai — Europos darbuotojų mobilumo metai. Darbuotojų mobilumas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darbuotojų komunikacija

  Įvadas. Komunikacijos esmė. Dalykinė komunikacija. Bendravimo funkcijos. Informacijos tekėjimo kryptys. Horizontali komunikacija. Vertikali komunikacija. Neformali komunikacija. Informacijos tipai. Komunikacijos lygiai. Išvados.
  Komunikacija, referatas(11 puslapių)
  2007-10-26
 • Darbuotojų konfliktų valdymas

  Įvadas. Konfliktai bei jų rūšys. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas. Konfliktų analizė organizacijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-10
 • Darbuotojų konstitucinės teisės streikuoti įgyvendinimo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Streiko sąvoka Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Darbo teisės doktrinoje streiką apibūdinantys požymiai. Dėstomoji dalis. Tarptautinė darbo organizacija. TDO konvencija. Teisė į kolektyvines derybas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-03
 • Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos pagal Europos Sąjungos teisę

  Įvadas. Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos. Sąvokos "darbuotojas" taikymo sritis. Teisė atvykti ir apsigyventi. Teisė turėti atitinkamas įdarbinimo sąlygas. Teisė pasilikti pasibaigus darbo santykiams. Įdarbinimas valstybiniame sektoriuje. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-02-06
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė

  Įvadas: materialinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė.
  Darbo teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-11
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos

  Skatinimo metodų raida. Materialinis skatinimas už darbą. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio formos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys skatinimo klausimus. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (2)

  Įvadas. Darbuotojų premijavimo sistemos užsienio šalyse. Tradicinės individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Skatinimas gyvybės draudimu.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-30
 • Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos (3)

  Įvadas. AB "Transporto paslaugos" darbuotojų skatinimo politika. Išmokų darbuotojams komponentai (jų paskirtis bei naudojimo principai). Bazinis atlyginimas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Bazinio atlyginimo laipsniai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už produktyvumą. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už pardavimus "į išorę". Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Kintama dalis už klientams tiesiogiai dirbtą laiką. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Tiesioginio vadovo skiriamas priedas. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Išmokos darbuotojams, panaudojant šį Skatinimo sistemos komponentą. Specialūs priedai. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas Metų rezultato premija. Paskirtis ir motyvacinis pagrindimas. Darbuotojai, kuriems taikomas šis komponentas. Personalo skatinimo sistemos fondų formavimo tvarka. Darbo užmokesčio fondas. Produktyvumo skatinimo fondas. Pardavimų "į išorę" skatinimo fondas. Tiesioginio vadovo fondas. Fondų sudarymo ir panaudojimo tvarka. Įmonės direktoriaus, marketingo direktoriaus ir technikos direktoriaus atlyginimo struktūra. Vyriausiojo buhalterio atlyginimo struktūra. Eksploatavimo skyriaus viršininko atlyginimo struktūra. Marketingo vadybininko atlyginimo struktūra. Kanceliarijos vadovo, personalo grupės vadovo, administratorės, aprūpinimo skyriaus darbuotojų, darbuotojų saugos specialisto, inžinieriaus ir buhalterijos skyriaus darbuotojų atlyginimų struktūra. Įmonės regiono viršininko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono eksploatavimo grupės vadovo, remonto grupės vadovo ir transporto dispečerio atlyginimo struktūra. Įmonės regiono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono – rajono inžinieriaus – mechaniko atlyginimo struktūra. Įmonės regiono sandėlininko ir technikos atlyginimo struktūra. Įmonės regiono vairuotojo atlyginimo struktūra. Įmonės regiono remonto darbuotojų atlyginimo struktūra. Pagrindinės darbuotojų funkcijos skatinimo sistemoje. Atlyginimų komiteto atsakomybė ir darbo tvarka. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-06-15
 • Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Nuolat besimokančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimas. Įmonių pertvarka ir mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Nuolat besimokanti įmonė: turinys ir formavimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Kvalifikacijos kėlimo principai ir metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Mokymasis kokybės būreliuose. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas. Išvados ir siūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-12-04
 • Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

  Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo ypatumai

  Įžanga. Darbo tikslas – atskleisti darbuotojų mokymosi ir tobulinimosi esmę, parodyti jų svarbą organizacijai. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos. Ugdymas teoriniu lygmeniu. Darbuotojų mokymo ir klasifikacijos tobulinimas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo procesai. Darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo metodai. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aspektai. Mokytojų karjeros ypatumai. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistema vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1).
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-20
 • Darbuotojų motyvacija

  Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbdavių galvos skausmas- darbuotojų migracija. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-06-06
 • Darbuotojų motyvacija dirbti

  Įžanga. Darbuotojų motyvacija dirbti. Motyvavimo teorijų įvairovė. Nepiniginiai personalo motyvacijos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Darbuotojų motyvacija ir skatinimo planai

  Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbuotojų skatinimo psichologiniai aspektai. Darbuotojų skatinimas. Asmeninis darbuotojų suinteresuotumas. Psichologiniai reikalavimai ir darbuotojų skatinimas. Psichologiniai – didaktiniai skatinimo principai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Pardavimo darbuotojų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimo planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konflikto raida. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Darbuotojų motyvacijos principai ir įgyvendinimas

  Įvadas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo principai. Ankstyvosios motyvacijos principai. Ankstyvųjų motyvacijos principų (pritaikymas) įgyvendinimas. Šiuolaikiniai motyvacijos principai. Maslow poreikių hierarchija. Poreikių principo taikymas (įgyvendinimas). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. motyvacijos (skatinimo) priemones. Tiesioginis materialinis skatinimas. Netiesioginis materialinis skatinimas. Nematerialus (moralinis) skatinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-12-21
Puslapyje rodyti po