Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo vietų įranga ir buitinės sąlygos

  Įvadas. Ergonomika. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo aplinka. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. UAB "Senovė". Išvados. Priedas (1).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Darbo vietų įrengimas

  Įvadas. Darbo vietų įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų vertinimas. Darbo vietų vertinimo turinys. Kompleksiniai darbų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietų aprašymas. Aptarnavimo ir darbininkų skaičiaus normų apskaičiavimas. Darbininkų ir įrengimų sąveikos rūšys. Įrengimų aptarnavimo normų pagrindiniams darbininkams nustatymas cikliniuose procesuose. Straipsnių apžvalga. Darbo projektavimas. Kuo naudingas darbo projektavimas. Kaip projektuojamas darbas. Darbo analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-01
 • Darbo vietų įrengimas (2)

  Įvadas. Darbo sąlygos. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vieta. Darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Sėdimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo kėdės ypatumai. Pakoja. Darbo stalas. Atramos riešams ir klaviatūra. Grindys. Stovimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Ergonomiška darbo vieta pailgina aktyvų darbo laiką. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-12-22
 • Darbo vietų išdėstymo patalpoje ypatumai

  Įvadas. Darbo sąlygos. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietos aprašymas. Sėdimo darbo ypatumai ir problemos. Stovimo darbo ypatumai ir problemos. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Darbo vietų vertinimas. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbo vietos aprašymas. Analizės reikšmė vertinant darbo vietas. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-12-09
 • Darbo vietų organizavimas

  Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Darbo vietų įrenginiai. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo funkcinio pasidalijimo aptarnaujant įrengimus optimalaus varianto parinkimas. Darbo vietų aptarnavimo reglamentavimas laiko atžvilgiu. Tipiniai darbo vietų organizavimo ir aptarnavimo projektai. Darbo planavimas. Strateginis darbo planavimas. Operatyvusis darbo planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-19
 • Darbo vietų projektavimas

  Įvadas. Darbo vietų projektavimas. Darbo įrenginiai. Darbo poza. Darbo zonos. Darbo vietų erdviniai parametrai. Displėjumi aprūpintos darbo vietos erdviniai parametrai. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo proceso paruošimo funkcija. Transportavimo funkcija. Aptarnavimo įrankiais funkcija. Derinimo funkcija. Remonto funkcija . Kontrolės funkcija . Aprūpinimo energija funkcija. Švaros palaikymo funkcija. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal darbo proceso sudedamąją dalį. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal jų pobūdį. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Darbų sauga (10)

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kaip skirstomos darbuotojų atostogos. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Elektrotechnikos personalas ir jo mokymas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-03-09
 • Darbų sauga (14)

  Įvadas. Žmonių saugos darbe problemų istorinė apžvalga. Saugos darbe valdymas ir kontrolė. Saugos darbe norminiai aktai Lietuvoje. Saugos darbe organizavimas įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės saugos darbe klausimais. Darbuotojų teisės ir pareigos. Įmonės saugos darbe tarnyba. Įmonių saugos darbe komitetas. Darbų saugos instrukcijos. Nelaimingi atsitikimai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-05-25
 • Darbų sauga (16)

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo tyrimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Darbų sauga (6)

  Padalinio vadovo veikla darbų saugos srityje. Padalinio vadovo veikla. Veiklą reglamentuojantys įstatyminiai aktai ir atsakomybė. Esami pažeidimai. Priemonės planas darbų saugos būklei pagerinti. Pagalbinio darbininko darbų saugos instrukcija darbo vietoje. Technologijos. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais atvejais. Veiksmai baigus darbą.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-29
 • Darbų sauga (9)

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Darbų saugos reikalavimų analizė. Bendrieji reikalavimai darbo vietoms. Darbų su elektra sauga. Priešgaisrinė apsauga. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Darbų sauga ir darbuotojų sveikatos užtikrinimas: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Apie bendrovę. Sauga darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslai. Profesinių ligų prevencija. Organizacinės priemonės. Pirmoji pagalba. Svarbiausi pirmosios pagalbos principai. Gaivinimas. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba netekus sąmonės. Pirmoji pagalba nudegus. Pavojai, kurie egzistuoja bendrovėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojus, susijęs su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Gaisro, sprogimo pavojus. Pavojus, susijęs su elektra. Pavojus, susijęs su darbo įrenginiais ir jų įranga. Kritimo iš aukščio pavojus. Pavojus, susijęs su judėjimu ir eismu. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2009-03-28
 • Darbų sauga statyboje. Darbuotojų sauga ir sveiktata vykdant žemės darbus, betonavimo darbus, mūro darbus ir tinkavimo darbus

  Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikoje (LR). Lietuvos Respublikos (LR) darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbų sauga statyboje. Pagrindiniai teises aktai. Darbuotojų sauga ir sveikta vykdant žemės darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant betonavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant mūro darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant tinkavimo darbus. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Statyba, referatas(24 puslapiai)
  2011-05-09
 • Darbų saugos organizavimas įmonėje: UAB "Trikampis žiedas"

  Įžanga. Bendroji dalis. Apsaugos darbuotojo pareigos. Apsaugos darbuotojo teisės. Apsaugos darbuotojo atsakomybė. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbuotojo darbo kontrolė

  Poilsio laiko rūšys. Nušalinimas nuo darbo. Akcijų apmokėjimas.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Darbuotojo materialinė atsakomybė

  Įvadas. Sąvokos. Darbuotojų materialinė atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Atvejai, kai gali būti nustatomas mažesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Atvejai, kai gali būti nustatomas didesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-03-24
 • Darbuotojo savybės darančios įtaką siekiant karjeros

  Įvadas. Sėkmingas karjeros pasiekimas. Neigiami verslininko bruožai. Sėkmingas komandos formavimas ir darbas joje. Vadovo autoritetas. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Darbuotojų adaptacija

  Įvadas. Adaptacijos procesas (teorinė dalis). Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Adaptacijos programa. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbuotojų darbo vertinimo ir skatinimo teorijų raida ir vertinimo sistemos įgyvendinimas įmonėje

  Įžanga. Darbuotojų darbo vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų darbo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbo vertinimo eiliškumas. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Formalus/neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. darbuotojų skatinimas. Motyvacijos teorijos. Skatinimo – atlyginimo sistemos. Skatinimas ne tik pinigais. Organizacijos "X" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2009-04-24
 • Darbuotojų draudimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbuotojų draudimas Lietuvoje. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas ligos atveju (sveikatos draudimas). Darbuotojų gyvybės draudimas. Išvados.
  Draudimas, referatas(13 puslapių)
  2007-02-07
Puslapyje rodyti po