Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokestis ir jo formos

  Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio formos. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Minimalaus darbo užmokesčio rodikliai. Vidutinio darbo užmokesčio rodikliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-12
 • Darbo užmokestis ir jo pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo apmokėjimo sistemos, funkcijos ir veiksniai. Darbo apmokėjimo pokyčiai Lietuvoje. Nominalus darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realus darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Darbo užmokestis kaip darbo kaina

  Darbo apmokėjimas. Paskirstymo pagal darbo dėsnius. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką.
  Mikroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Darbo užmokestis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo užmokesčio tikslai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Darbe pateiktos lentelės.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-10-16
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokestis Lietuvoje jo pokyčiai. Bruto ir neto darbo užmokesčiai Lietuvoje. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai Lietuvoje. Minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-24
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (3)

  Įvadas. Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje. Teorinė darbo užmokesčio samprata. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Darbo užmokesčio teisinė sistema Lietuvoje. Darbo užmokestis ir mokestiniai atsiskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-12-06
 • Darbo užmokestis Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse

  Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Darbo užmokestis netobulos konkurencijos darbo rinkoje

  Įvadas. Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvinės derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Ar profsąjungos sieks platesnių įtakos sferų? Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Monopsonija: darbdavių galia darbo rinkoje. Monopsonija ir beisbolo žaidėjų atlyginimai. Dvišalė monopolija darbo rinkoje. Kuris darbo rinkos dalyvis turi stipresnę poziciją? Apie minimalų darbo užmokestį. Streikai. Streiko priežastys. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų sudarymo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Profesinės darbo sąjungos ir jų įtaka darbo rinkai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Minimalaus darbo užmokesčio (MDU) ir neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) didinimo poveikis. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas Lietuvoje. MDU ir NPD didinimo poveikis gyventojų pajamų diferenciacijai. MDU ir NPD didinimo poveikis skurdo lygiui Lietuvoje. Vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dinamika. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbo užmokestis: pieno perdirbimo įmonė AB "ABC"

  Įvadas. Darbe stengsimės išanalizuoti darbo apmokėjimo sistemą "ABC" pieno perdirbimo įmonėje. AB "ABC" darbo užmokesčio mokėjimo nuostatai. Mokėjimo tvarka. Atlyginimų mokėjimo tvarka. Darbų apmokėjimas "ABC" pieno perdirbimo įmonėje. Darbo užmokesčio apskaičiavimas "ABC" pieno perdirbimo įmonėje šiuo metu galioja tokios darbo užmokesčio sistemos. Išvados. Pasiūlymai, remiantis atlikta analize. Priedai (4).
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-06-15
 • Darbo vertinimas

  Įvadas. Darbo vertinimo svarba. Su darbo vertinimu susijusios problemos. Darbo vertinimo rūšys. Atestavimo periodiškumas. Darbų palyginimo sistemos. Darbo vertinimo sistemos reikalavimai. Darbų vertintojai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-29
 • Darbo vertinimo metodai

  Įvadas. Darbo vertinimo metodų klasifikacija. Kokybinio įvertinimo metodai. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Kiekybinio įvertinimo metodai. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbų vertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Darbo vietos aprašymas: traukinio viršininkas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Traukinio viršininko pareigos prieš reisą. Traukinio viršininko pareigos įlaipinant keleivius. Traukinio viršininko pareigos kelionėje. Traukinio viršininko pareigos atvykus į grąžos stotį. Traukinio viršininko pareigos atvykus į formavimo stotį. Traukinio viršininko veiksmai avarijos ir kitais išskirtiniais atvejais. Traukinio viršininko teisės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Darbo vietos ergonomika

  Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Ar moki prisitaikyti darbo vietą? Darbo ir poilsio režimo organizavimas. Darbdavys ir kompiuteris. Darbo įvertinimas. Apmokymas. Bendravimas. Esamų bendravimo šaltinių naudojimas.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2005-09-20
 • Darbo vietos ergonominiai reikalavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominius parametrus. Darbo objektas – banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominiai parametrai. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika. Mikroklimatas. Apšvietimas. Elektromagnetinis spinduliavimas. Darbo patalpos parinkimas ir projektavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įrenginiai. Banko pajamų – išlaidų kasos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-12-22
 • Darbo vietos projektavimas

  Įvadas. Tyrimo aktualumas. Tyrimo tikslas. Darbo patalpa. Patalpų aprašymas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Triukšmas. Apšvietimas. Komfortas darbo vietoje. Darbo vieta. Darbas su kompiuteriu. Išvados. Apšvietimas. Legenda. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Ergonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-05-08
 • Darbo vietų aprašymas (pareiginės instrukcijos)

  Įvadas. Dėstymas. Darbo vietų aprašymas. Pareiginės instrukcijos. Darbo specifikacija. Išvados. Priedai (2).
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-04-07
 • Darbo vietų higieninis įvertinimas

  Darbdavio pareigos ir teisės, garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Darbo vietos įrengimas. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Darbo ir poilsio režimai. Poilsio vietos. Sanitariniai mazgai. Stovėjimo aikštelės ir kiemai. Vėdinimas ir temperatūra. Triukšmas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-24
 • Darbo vietų ir darbuotojų vertinimas

  Įvadas. Darbo vietų vertinimo teorijos analizė. Darbo vietų vertinimo samprata ir metodai. Darbo vietų vertinimo metodikos. Darbuotojų vertinimo analizė. Darbuotojų vertinimo samprata ir metodai. Personalo tyrimo analizė. Įmonių, atliekančių darbuotojų vertinimą, analizė. išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-10
Puslapyje rodyti po