Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisė (5)

  Įvadas. Bendroji dalis. Ypatingoji dalis. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo santykiai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Darbo teisė (6)

  Darbo teisė. Darbas. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-01-22
 • Darbo teisė Europos anglių ir plieno bendrijoje ir Euroatome

  Įvadaṣ. Paryžiaus sutartis. Darbo teisė anglių ir plieno bendrijoje. Romos sutartis. Darbo teisė Euroatome. Europos Bendrijų tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Darbo teisė ir šaltiniai

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės šaltiniai. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo teisės dalykas ir sąvokos

  Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutarties forma ir jos sudarymas. Nelegalus darbas. Priėmimas į darbą ir garantijos. Darbo sutarties šalys. Darbo sutartis. Darbo sutarties pasibaigimas. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-06-05
 • Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis

  Įvadas. Teisės šakos ir jų sąveika. Darbo teisės ir civilinės teisės ryšiai. Darbdavio atsakomybė už darbuotojui padarytą žalą. Materialinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-22
 • Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis (3)

  Įvadas. Darbo teisės ir socialinio aprūpinimo teisės palyginimas. Darbo teisės ir civilinės teisės palyginimas. Darbo teisės ir administracinės teisės palyginimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2011-12-13
 • Darbo teisės sąvoka, santykiai, objektai ir subjektai

  Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Teisiniai darbo santykiai. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių subjektai. Teisinių darbo santykių turinys. Teisinių darbo santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbo teisės objektas. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdaviai. Darbuotojų kolektyvas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Darbo teisės sąvoka, sistema, principai ir metodas

  Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Asociacijų laisvė. Laisvė pasirinkti darbą. Valstybės pagalba asmenims įgyvendinanti teisę į darbą. Darbo teisės subjektų lygybė. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas. Teisingo mokėjimo už darbą principas. Visų formų priverstinio ir privalomo darbo draudimas. Darbo santykių stabilumas. Darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes. Kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus. Darbo teisės metodas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-27
 • Darbo teisės sąvoka, uždaviniai

  Įvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės uždaviniai.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-24
 • Darbo teisės sąvoka, uždaviniai (2)

  Darbo teisės sąvoka ir uždaviniai. Darbo teisės objektas ir metodas. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas. Visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas. Darbo santykių stabilumas. Darbo teisės sistema. Pagrindiniai uždaviniai.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2009-02-20
 • Darbo teisės subjektai

  Įvadas. Darbo teisės subjektų samprata ir klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbo teisės subjektai atstovaujantys darbuotojams. Darbo teisės subjektai, atstovaujantys darbdaviams. Mišrūs darbo teisės subjektai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-18
 • Darbo teisės subjektai (3)

  Įvadas. Darbo teisės subjektai. Civilinės teisės samprata, dalykas ir metodas. Viešojo valdymo subjektai.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-14
 • Darbo teisės subjektai (5)

  Įvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Profesinės sąjungos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Darbo teisės subjektai, jų teisinė padėtis

  Įvadas. Darbo teisės subjektų samprata ir klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbo teisės subjektai atstovaujantys darbuotojams. Darbo teisės subjektai, atstovaujantys darbdaviams. Mišrūs darbo teisės subjektai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbo teisės subjektų lygybė

  Įvadas. Lygybė. Lygybės samprata. Lygybė darbe nepaisant rasės, tautybės ir kilmės skirtumų pagal Lietuvos įstatymus. Europos sąjungos įstatymai reglamentuojantys lygybę darbe. Institucijos reguliuojančios darbo santykius. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-12-17
 • Darbo teisės subjektų lygybės nepaisant jų lyties

  Įvadas. Lyčių lygybė istorijoje. Įstatymai ir moterų teisės. Lyčių lygybės problema šiandien. Lyčių nelygybės priežastys šiandien. Karjeros galimybės. Lyčių nelygybė: Lietuva ir Europos sąjunga. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-01
 • Darbo teisės šaltiniai

  Įvadas. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Lokalieji norminiai aktai. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija. Išskirtinė norminių aktų priėmimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo užmokesčio apskaita (4)

  Įvadas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitininko profesijos samprata. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Vidutinis atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių apskaičiavimas. Darbuotojų materialinis skatinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2008-11-24
 • Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Užmokesčio už darbą organizavimas. Darbo užmokesčio kompiuterizavimas. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Kompiuterizuotos duomenų bazės normatyvinių žinynų formavimas. Automatizuotos pradinės informacijos dorojimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-03-01
Puslapyje rodyti po