Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (8)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę. Įtaigus reziumė (trumpo prisistatym potencialiam darbdaviui) paruošimas. Rekomendacinio laiško pavyzdys. Asmeninio skelbimo pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Gyvenimo aprašymas. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Per pokalbį dažniausiai užduodami klausimai. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Priedai (1). Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-12-16
 • Darbo paklausa ir pajamų paskirstymas

  Įvadas. Darbo paklausa. Darbo jėgos paklausa. Darbo vietų struktūra. Statistiniai duomenys. Pajamų paskirstymas. Paskirstymo etika. Rinkos kaip pasiskirstymo pagal produktą reikšmė. Pajamų paskirstymo faktai. Valstybės priemonės pajamų paskirstymui paveikti. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-16
 • Darbo paklausa turizmo sferoje

  Įvadas. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Žmogiškieji ištekliai. Turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo panaudojimo vertinimas. Turizmo verslo specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas. Turizmo specialistų rengimas. Turizmo specialistų poreikiai. Turizmo sritys, turinčios didžiausią darbo paklausą. Apgyvendinimo įmonių tinklas. Turizmo informacijos paslaugos. Šalies transporto sistema. Išvados.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-05
 • Darbo partija Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Darbo partija dirba Jūsų gerovei. Neatidėliotini vyriausybės veiksmai. Darbo partijos suvažiavimas vykęs 2005-04-02 d. Vilniuje. Pajamų mokestį mažinti visiems dirbantiesiems žmonėms. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Darbo pasidalijimas ir koordinavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos tikslai. Pasidalijimas. Pasidalijimo formos. Horizontali struktūra. Vertikali struktūra. Susvetimėjimas pagal K. Marxą. Du būdai, kaip įveikti susvetimėjimą darbo vietoje. Koordinacinė veikla pagal pobūdį. Organizacijos koordinavimo būdai. Koordinavimo būdai ir jų tarpusavio ryšys. Diferencijavimo tipus.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Darbo pasiūla – laisvos darbo vietos

  Įvadas. Lietuvos darbo birža. Europos socialinis fondas. Darbo rinka. Darbo pasiūla. Gyventojų pasiskirstymas lietuvos darbo rinkoje. Teigiami pokyčiai lietuvos darbo rinkoje. Įsidarbinimo galimybės lietuvoje 2009 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2011-11-09
 • Darbo procesų valdymo vertinimas

  Įvadas. Darbo procesų valdymo vertinimas. Darbo (pareigybių) vertinimo sistema. Darbų (pareigybių) vertinimo schema. Darbų (pareigybių) vertinimo veiksnių charakteristika. Personalo vertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-19
 • Darbo psichologija

  Įvadas. Darbo psichologijos istorija. Žmonės darbe. Darbo analizė. Personalo atranka. Prognostinis požiūris. Konstruktyvistinis požiūris. Verbavimo ir atrankos procesas. Atrankos metodai ir būdai. Mokymas. Darbo atlikimo vertinimas. Darbo atlikimo rodiklių rangavimas. Vertinimas pagal rezultatus. Socialinis ir motyvacinis vertinimo kontekstas. Darbinis stresas ir sveikata. Darbinis stresas kaip socialinė problema. Darbinis stresas kaip procesas. Organizacijos darbe. Lyderystė ir vadyba. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. "Didžiojo žmogaus" požiūris. Darbo motyvacija. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2011-01-11
 • Darbo rinka (2)

  Įvadas. Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-05-18
 • Darbo rinka (3)

  Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Šiaulių apskritis. Telšių apskritis. Marijampolės apskritis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-24
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

  Darbo pasiūla. Individualaus darbo pasiūla. Visuminio darbo pasiūla. Darbo rinkos struktūros. Darbo paklausa.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės (2)

  Įvadas. Darbo rinkos teorija. Darbo rinkos ypatumai. Lietuvos darbo rinkos pokyčiai. Neoficialios darbo rinkos samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Neoficialios darbo rinkos masto įvertinimas. Valstybinės darbo inspekcijos atliktų tyrimų palyginamoji analizė. Šešėlinio užimtumo įvertinimas Lietuvos įmonėse. Neoficialios darbo rinkos Lietuvoje mažinimo sistema. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbo rinka ir jos ypatybės

  Darbo rinkos atsiradimas ir evoliucija. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos modelis. Darbo rinkos struktūros elementai. Uždara ir atvira darbi rinka. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Darbo rinkos institucijos. Darbo rinkos valdymo sistema. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbo rinka ir skurdo problema Lietuvoje bei jo veiksniai

  Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinka. Rinkos subjektai. Rinkos konjunktūra. Darbo rinkos infrastruktūra. Darbo rinkos problemos ir probleminės asmenų grupės darbo rinkoje. Skurdo problema ir ją lemiantys veiksniai bei mažinimo būdai. Skurdas ir jo ribos. Skurdo lygis ir jo kaita. Skurdo priežastys. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-29
 • Darbo rinka ir socialinė politika

  Įvadas. Europos socialinė politika. Europos socialiniai modeliai. Lietuvos socialinis modelis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-09
 • Darbo rinka. Gyventojų pajamos

  Įvadas. Darbo rinka. Gyventojų pajamos. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Tobula konkurencija darbo jėgos rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Mažėjantis ribinis pajamų produktas (MPP). Darbo jėgos paklausa ir sąveika tarp gamybos veiksnių. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos ir darbo rinkos monopolizacija. Profsąjungos. Monopsonija. Monopsonijos elgsena darbo rinkoje. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Šiuolaikinės darbo apmokėjimo tendencijos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-10-20
 • Darbo rinka. Nedarbas

  Darbo tikslas – išnagrinėti, kas yra nedarbas, išsiaiškinti jo priežastis, formas, mažinimo galimybes bei pasekmes, suprasti, kas lemia tokį profesijų pasirinkimo principą, paminėti pagrindines darbo rinkos problemas, kurios kas met tampa vis aktualesnės mūsų šalyje. Nedarbas, jo sąvoka ekonomikoje ir problemos atsiradimo priežastys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo priežastys. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados padarytos apie jaunimo nedarbą. Moterų nedarbas Lietuvoje. Situacija darbo rinkoje 2005 metais. 2005 metais išaugo darbo jėgos paklausa. Nedarbo pasekmės. Socialinės pasekmės. Ekonominės pasekmės. Minimalios algos reguliavimo įtaka nedarbui. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Ar reikalinga bedarbystė? Lietuvos ekonomikos tyrimas 2004-2005 m. Darbo rinkos augimo prognozės. Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Viena iš darbo rinkos problemų – didėjanti migracija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2005-10-14
 • Darbo rinkos atsiradimo prielaidos XVIII – XX amžiuje

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo socialinė organizacija ir jos raida. Darbo įstatymai ir darbo rinkos reguliavimas. Tarptautinė darbo organizacija (TDO).
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
 • Darbo rinkos ir darbo išteklių ekonominis vertinimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo ištekliai ir darbo rinka. Faktinė padėtis Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-25
 • Darbo rinkos ir užimtumo analizė: Kauno miestas ir rajonas 2003 metais

  Valstybinių gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimas. Profesinis orientavimas ir konsultavimas. Įsidarbinimo tarpininkavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubas. Užimtumo rėmimas. Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų užimtumo rėmimo programa. Viešųjų darbų programa. Remiamų darbų programa. Savo verslo organizavimo programa. Bedarbio pašalpų skyrimas. Naujų, ieškančiųjų darbo aktyvumą didinančių, priemonių taikymas. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas. Verslumo skatinimas. Profesinės karjeros planavimas ir personalizuoti veiksmų planų su bedarbiais. sudarymas ir įgyvendinimas. Darbo vietų išsaugojimas. Vyresnio amžiaus bedarbių 55+ rėmimas. Darbo paieškos aktyvinimas diegiant naujas formas. Atviro informavimo paslaugų vystymas. Pokyčiai darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos pasiūlos struktūra. Darbo jėgos paklausa. Nedarbo lygis. Darbo rinkos pokyčių prognozė. Įdarbinimas užsienyje ir užsieniečių darbas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(38 puslapiai)
  2005-10-18
Puslapyje rodyti po