Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Visuotinės kokybės vadyba (8)

  Įvadas. Visuotinės kokybės koncepcija. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekt. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Visuotinės kokybės vadybos siekiai puikios kokybės. "Planuok – daryk – tikrink – veik" metodas. Die Zusammenfassung um der Qualitatmanagement. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-04-29
 • Visuotinės kokybės vadyba (9)

  Įvadas. Standartizacijos istorijos apžvalga. Tarptautinė standartizacijos organizacija. Lietuvos standartizacijos departamentas. ISO 9000. ISO 9000 kokybės sistemų principai. Kokybės sistemos diegimas. Nacionalinė kokybės programa. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-10-04
 • Visuotinės kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai ir jų paskirtis

  Įvadas. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos sudėtis. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas. ISO 9000 serijos standartai. ISO leidžiamų standartų pavadinimo formatas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-21
 • Visuotinės kokybės vadyba ir jos ypatumai

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos evoliucija ir vaidmuo strateginiame planavime. Visuotinės kokybės vadybos kilmės sąlygos. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas. 5-s principų esmė. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Asmeninės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-29
 • Visuotinės kokybės vadyba: darbuotojai visuotinės kokybės vadyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų vietą ir svarbą visuotinės kokybės vadyboje. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos modelis. Visuotinės kokybės vadybos struktūra. Vadovo vaidmuo visuotinės kokybės vadybos sistemoje. Vadovų tipai visuotinės kokybės vadyboje. Vadovo uždaviniai ir funkcijos. Žmogiškųjų išteklių vadyba visuotinės kokybės vadyboje. Žmogiškųjų išteklių vadybos vaidmuo ir esmė. Darbuotojų pripažinimas ir įvertinimas visuotinės kokybės vadyboje. Darbuotojų įgaliojimai ir komandinio darbo organizavimas. Darbuotojų įgaliojimo lygiai. Atsakomybė už asmeninę veiklą. Komandinio darbo organizavimas. Komandinio darbo nauda ir privalumai. Komandinio darbo įgyvendinimo prielaidos ir trukdžiai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-30
 • Visuotinės kokybės vadyba: kelionių organizavimas UAB "Keliauk"

  Įvadas. UAB "Keliauk" – kelionių organizatorius jau daugiau nei 10 metų organizuoja turistines, pramogines, poilsines ir pažintines keliones po Europą ir Pabaltijį. Įmonės teikiamos paslaugos – kelionės, siūlomos dideliu asortimento pasirinkimu. Darbo tikslas – atrasti ir įvardinti tuos dalykus, kurios pašalinus arba pakeitus, organizacija galėtų sėkmingai įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą. Literatūros analizė nagrinėjamu klausimu. Visuotinės kokybės vadybos UAB "Keliauk" organizacijoje vizija. Visuotinės kokybės vadybos UAB "Keliauk" organizacijoje diegimo veiksmų planas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2010-05-07
 • Visuotinės kokybės vadyba: UAB "Banga"

  Įvadas. Tikslas išnagrinėti UAB "Banga" problematišką, veiklos sritį (padalinį). Bendrieji duomenys. Rinkos ir konkurentai. Produktas. Tiekėjai. Patalpos. Įrengimai. Pajėgumai. produktai ir kainos. Pardavimų planas (labiausiai tikėtinas). Kokybės tiekimo ir logistikos padalinio. Problemos. Kokybės tiekimo ir logistikos padalinio. Problemų sprendimas. Proceso veiklos planavimas. Proceso monitoringas ir duomenų. Analizė. Gerinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-05-07
 • Visuotinės kokybės vadyba. Atitikties įvertinimo sistemos

  Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Pagrindinės visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Atitikties įvertinimo sistemos struktūra, svarbiausi tikslai. Atitikties įvertinimo įstatymas. Atitikties įvertinimo sistemos dalyviai. Nacionalinis akreditacijos biuras. Produktų sertifikavimo įstaigos. Kokybės sistemų sertifikavimo įstaigos. Fizinių asmenų sertifikavimo įstaigos. Atitikties įvertinimo sistemos tikslas.
  Kokybės vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-29
 • Visuotinės kokybės vadybai įtaką darantys faktoriai

  Įvadas. Konkurencija. Konkurencijos sėkmės ir kokybės santykis. Visuotinė kokybės vadyba kaip konkurencinis pranašumas. Organizacijos veiklos konkurencingumo didinimas pasitelkiant VKV. Mokymo reikšmė. Žmogiškieji ištekliai ir mokymas. Kultūros įtaka kokybiškam darbui. Organizacijos vidinės kultūros reikšmė darbo kokybei. Bendravimo kokybė. Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Susitikimų ir kontrakto vaidmuo. Formalios ir neformalios verslo kultūros. Orientavimasis į laiką ir dienotvarkės. Neverbalinis elgesys versle. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-11
 • Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo organizavimas

  Įvadas. 5-S principų įgyvendinimas- pirmasis žingsnis į visuotinės kokybės vadybą. 5-S esmė. Principų taikymo nauda. Principų įgyvendinimo nuoseklumas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo principai ir funkcijos. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo parengiamieji darbai. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazės. Asmeninės visuotinės kokybės vadybos. įgyvendinimas. Išvados. Содержание. Summary. Priedai (5). PowerPoint pristatymas (25 psl.)
  Kokybės vadyba, referatas(30 puslapių)
  2008-06-10
 • Visuotinės kokybės vadybos koncepcija

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti visuotinės kokybės vadybos koncepciją. Kokybės vaidmuo valstybių raidoje. Kokybė – svarbus žmonijos siekis. Darnaus vystymo koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos aspektai mokslinėje vadyboje. Išvados. Santrauka. Summary.
  Kokybės vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-06-26
 • Visuotinės kokybės vadybos koncepcija

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Kokybė. Visuotinė kokybė. Visuotinės kokybės vadyba. Terminų apibrėžtys. Visuotinės kokybės vadybos kilmės sąlygos. Kokybės revoliucija Japonijoje. Kokybės revoliucija JAV. Visuotinės kokybės pagrindiniai kūrėjai. E. Demingas. J. Džiuranas. P. Krosbis. A. Feigenbaumas. K. Išikava. G. Taguči. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-11-11
 • Visuotinės kokybės vadybos metodų panaudojimo reikšmė

  Įvadas. Visuotinė kokybės vadyba - šiuolaikinė vadybos paradigma. Visuotinės kokybės vadybos principai. Hoshin Kanri metodas. Hoshin Kanri metodo procesas. Kokybės funkcijos išskleidimo metodas. Kokybės namas ir jo samprata. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-01-24
 • Visuotinės kokybės vadybos nauda viešajam administravimui

  Įvadas. VKV atsiradimas ir ypatumai viešajame administravime. VKV principai viešajame sektoriuje. Išankstinės nuostatos VKV taikymo viešajame sektoriuje atžvilgiu. VKV nauda viešajam administravimui. Valdymo efektyvumą viešajame sektoriuje lemiančios aplinkybės. VKV diegimo viešajame sektoriuje problemos. Privataus ir viešojo sektorių skirtumų įtaka VKV taikymui viešajame sektoriuje. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-06
 • Visuotinės kokybės vadybos organizavimas įmonėje ir jos kaštai

  Įvadas. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-06-29
 • Visuotinės kokybės vadybos principai

  Modelių žvalgyba. Mokymas. Orientacija į procesą. Problemų apsibrėžimas. Problemų sprendimas. Kokybės laidavimas: firmos darbuotojų vaidmuo. Aktyvioji vadyba. Tiekėjų kokybės laidavimas. Bendravimas. Darbuotojų pripažinimas ir paskatos.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Visuotinės kokybės vadybos samprata ir raida

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos raida. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-12-02
 • Visuotinės kokybės vadybos samprata ir raida (2)

  Visuotinės kokybės vadybos (VKV) samprata. Visuotinės kokybės vadyba (1970-1990 metai). Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai. Produkto kokybės įvertinimas. Apie įmonę AB "Snaigė". Kokybės vadybos sistema ISO 9001. Akivaizdi nauda. Kokybė - neatsiejama įmonės veiklos dalis. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-04-24
 • Visuotinės kokybės vadybos teorijos ir koncepcijos

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kokybės sistemų svarba. Visuotinės kokybės sistemų kūrimo tikslai ir jų esmė. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Visuotinės kokybės valdymo esmė ir turinys

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos raida. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Tradicinė ir visuotinės kokybės vadyba. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-04-01
Puslapyje rodyti po