Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apmokestinamojo pelno mokesčio apskaičiavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti, kaip nustatomas apmokestinamojo pelno mokestis ir kokia jo apskaičiavimo tvarka. Apmokestinamojo pelno mokestis. Apmokestinamojo pelno mokesčio apskaičiavimo tvarka pagal pelno mokesčio deklaracijos užpildymo formą. Pelno mokesčio įstatymas. Verslo apskaitos standartai. Neatitikimai tarp "VAS" (Verslo apskaitų standartų) ir "PMĮ" (Pelno mokesčio įstatymo). Išvados. Priedai (2 psl.).
  Mokesčiai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-10
 • Automobilių keliamos taršos analizė ir jos mažinimo ekonominis pagrindimas

  Įvadas. Metodinė – analitinė dalis. Oro aplinkos tarša. Automobilių transporto aplinkos tarša. Priežastys lemiančios automobilių taršos susidarymą. Vilniaus miesto oro kokybė. Dirvožemių tarša prie automagistralių. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Autotransporto išmetalų žalos mažinimo būdai. Aplinkos oro kokybės vertinimas naudojant modelius. Modeliavimo programos EKOL aprašymas ir jos charakteristika. Modeliavimo programos AIRVIR aprašymas ir jos charakteristika. Modeliavimo programos CALINE aprašymas ir jos charakteristika. Projektinė dalis. Lietuvos aplinkos oro užterštumo autotransporto priemonių išmetalais vertinimas. Autotransporto teršalų emisijos žalos aplinkai ekonominis vertinimas. Žala miškui. Žala žemės ūkiui. Žala sveikatai. Autotransporto teršalų emisijos žalos aplinkai ekonominio vertinimo palyginimas. Išvados.
  Ekologija, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2009-03-26
 • Įmonės veiklos organizavimas ir jos efektyvumas: "Paramos vaikams centras"

  Įvadas. Teorinė dalis - Organizacijos strateginių planų sudarymas ir veiklos organizavimas. Organizacijos strateginė aplinkos analizė. Strateginiai planai organizacijoje. Organizacijos veikla ir jos sėkmės veiksniai. Analitinė dalis – "Paramos vaikams centro" veiklos organizavimo ir jos efektyvumo analizė. "Paramos vaikams centro" situacijos analizė. SWOT analizė. PVC strategijos formulavimas. Projektinė dalis – PVC strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-17
 • Išleistų į atsargą karių integracija į civilinį gyvenimą

  Įvadas. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę šiuolaikinės tendencijos. Užsienio šalių patirtis karių išleidimo į atsargą atžvilgiu. Karių integracijos į civilinį gyvenimą Lietuvoje problemos analizė. Išvados. Išleistų į atsargą karių integravimo į civilinį gyvenimą tyrimas. Atvejo analizė. Karių integracijos į civilinį gyvenimą SSGG analizė. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę tobulinimo galimybės. Išvados. Bendrosios išvados. Pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-02-09
 • Konkurencinio marketingo sprendimai: UAB "Bitė"

  Įvadas. Įmonės (arba prekės ženklo, prekės/paslaugos) ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas. Rinkos analizė. Tikslinio segmento ir jo poreikių apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rinkos patrauklumo analizė. Svarbiausių konkurentų ir jų pozicijos nustatymas. Kompleksinio pasiūlymo konkurencingumo nustatymas. Įmonės kompleksinio pasiūlymo rinkai struktūros aprašas. Kompleksinio pasiūlymo rinkai įvertinimas. Kompleksinio pasiūlymo konkurencingumo didinimo sprendimai. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-12-16
 • Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės, įvertinant restoranų rinkos patrauklumą: restoranas "Forto dvaras"

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti "Forto dvaras" veiklą ir konkurencinio pranašumo įgijimo galimybes, įvertinant restorano rinką. Restoranų "Forto dvaro" veiklos analizė. Restoranų "Forto dvaro" rinkos analizė. "Forto dvaro" restoranų konkurentų analizė. "Forto dvaro" restoranų vartotojų analizė. Rekomendacijos "Forto dvaro" restoranų konkurenciniam pranašumui įgyti ir išlaikyti. Bendrosios konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Konkuravimo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-01-06
 • Miegas ir sapnai, veiklos motyvacija ir intelekto samprata

  Miegas ir sapnai. Miego ritmas. Miego funkcijos ir miego trūkumo pasekmės. Miego trūkumo pasekmės. Pagrindiniai miego sutrikimai. Sapnai. Veiklos motyvacija. A. Maslow poreikių hierarchija. Vidinės ir išorinės motyvacijos skirtumai. Stereotipai. Asmenybės tikslai ir aspiracijos. Intelektas. Intelekto samprata. Pagrindiniai intelekto veiksniai. H. Gardnerio intelektai. Intelekto koeficientas.
  Psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-06
 • Mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. Omnitel. Bitė. Tele2. Eurocom. Teledema. Tella. Bendros paslaugos, teikiamos visų mobiliojo ryšio operatorių. Mobiliojo ryšio plėtra. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2008-12-09
 • Organizacijos elgsenos

  Organizacijos elgsenos (OE) sąvoka. Mokslo tyrimų sritys ir tikslai. Išvardinti ir paaiškinti kitų socialinių mokslų įtaką OE mokslui. Išvardinkite ir detaliai paaiškinkite šiuolaikines Organizacijos elgsenos (OE) problemas iškylančias vadybininkui. Išvardinti ir paaiškinti kuo pagrįsta individo elgsena organizacijoje. Aptarti šiuolaikines darbo kohortas ir jų vertybes. Apibūdinkite pasitenkinimą darbu. Bendrais bruožais paaiškinkite suvokimo ir išmokimo procesus. Išvardinkite ir paaiškinkite asmenybės klasifikavimo sistemas. Paaiškinkite ryšį tarp asmenybės ir profesijos (pagal J.L. Holland), bei asmenybės ir nacionalinės kultūros. Apibūdinkite kas yra emocijos. Paaiškinkite universalias emocijas, emocijų skirtumus ir jų taikymą organizacinės elgsenos moksle. Apibūdinkite motyvacijos procesą. Išvardinkite ir paaiškinkite ankstyvąsias motyvacijos teorijas. Išvardinkite ir paaiškinkite šiuolaikines motyvacijos teorijas. Apibūdinkite motyvacijos teorijų ir kultūros ryšį. Išvardinkite ir paaiškinkite kokie yra individualių sprendimų priėmimo stiliai. Paaiškinkite moralinės raidos etapų, kultūros ir etikos reikšmę sprendimų priėmimui Išvardinkite ir paaiškinkite kuo pagrįsta elgsena grupėje. Paaiškinkite, kaip priimami grupiniai spendimai. Išvardinkite ir apibūdinkite komandų tipus (rūšis). Paaiškinkite komandos efektyvumo modelį. Išvardinkite ir apibūdinkite tarpasmeninio ir organizacinio komunikavimo metodus. Aptarkite vadybininko veiksmus siekiant pagerinti komunikaciją organizacijoje. Apibrėžkite vadovavimą. Išvardinkite ir paaiškinkite vadovavimo teorijas: bruožų, elgsenos, atsitiktinumų. Apibūdinti charizmatinį, vizijomis grindžiamą ir komandinį vadovavimą. Apibrėžti ir paaiškinti pasitikėjimą, kaip vadovavimo atributą, jo rūšis ir pasitikėjimo kūrimą. Apibrėžkite ir paaiškinkite kas yra valdžia ir jos šaltiniai(pamatai); kas yra politika ir politinė elgsena. Paaiškinkite etišką politinį elgesį. Išvardinkite ir paaiškinkite kas apibrėžia org. struktūrą. Paaiškinkite poveikį kurį org. struktūra daro darbuotojų elgsenai. Išvardinkite ir paaiškinkite labiausiai paplitusias ir modernias (naujausias) organizacijos struktūras. Aptarkite, kodėl organizacijos struktūros skiriasi. Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines darbuotojų atrankos priemones; darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo rūšis ir metodus. Paaiškinkite darbo vertinimo procesą ir metodus. Nurodykite kas turėtų vertinti darbuotoją. Aptarkite priemones tobulinančias darbo vertinimą globaliame pasaulyje. Apibrėžkite organizacijos kultūros sąvoką ir funkcijas. Aptarkite organizacinės kultūros homogeniškumą/heterogeniškumą? Paaiškinkite kas ir kaip kuria, įtvirtina, išsaugo ir keičia organizacijos kultūrą. Paaiškinkite kokios yra etiškos ir dvasingos organizacinės kultūros prielaidos. Palyginkite organizacinę ir nacionalinę kultūrą. Apibrėžkite ir paaiškinkite socializacijos procesą organizacijoje, aptarkite jo modelį (etapus). Paaiškinkite socializacijos metodikas (variantus) organizacijoje.
  Įmonių aprašymai, konspektas(45 puslapiai)
  2009-04-06
 • Organizacijos įvaizdžio formavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Įvaizdžio formavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba. Įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. N. Ind įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Organizacijos įvaizdį apibūdinančios charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio kėlimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-17
 • Organizacijos kultūra ir personalo politika

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata ir organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros funkcijos, OK tipai ir subkultūros. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros keitimas ir išsaugojimas. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-07-10
 • Savanorystė socialiniame darbe (3)

  Įvadas. Savanoris ir savanorystė. Savanorystė socialiniame darbe. Savanorystės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-12-16
 • Savižudybių Lietuvoje socialinės ir psichologinės priežastys

  Įvadas. Savižudybė. Savižudybių Lietuvoje priežastys. Savižudybių prevencija. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-10
 • Seksualinis vaikų išnaudojimas

  Įvadas. Seksualinio vaikų išnaudojimo samprata. Seksualinės prievartos prieš vaikus pasireiškimo priežastys. Seksualinės prievartos pasekmės. Kontrolės ir prevencijos galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija (2)

  Įvadas. Socialinio darbo atsiradimas Lietuvoje. Socialinio darbo ir socialinio darbuotojo samprata. Asmeninės ir profesinės savybės, reikalingos socialiniam darbuotojui. Veiklos pasirinkimo motyvacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinis pedagogas – viena naujausių profesijų Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus. Socialinė pedagogika ir socialinio pedagogo pareigybės atsiradimo prielaidos. Socialinių pedagogų veiklos pradžia. Ką dirba socialinis pedagogas mokykloje. Žinios, būtinos socialiniams pedagogams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-10
 • Vadovavimo stiliai (5)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Vaikų problematiškas elgesys mokykloje, jo tikslai ir korekcijos priemonės

  Įvadas. Elgesio problemos mokslinėje literatūroje. Vaikų problematiško elgesio mokykloje priežastys. Netinkamo elgesio tikslai. Netinkamo elgesio korekcija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Valios įtaka vado lyderio savybių ugdyme

  Įvadas. Valia ir jos samprata. Valia – vado lyderio savybė. Valios ugdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
 • Vyrų požiūris į smurtą šeimoje patyrusias moteris

  Darbe vartojamų sąvokų žodynėlis. Įvadas. Smurtas prieš moterį šeimoje. Smurto samprata, rūšys. Mitai ir faktai apie smurtą šeimoje. Smurto ratas. Formavimosi mechanizmas. Smurtautojo psichologija. Aukos psichologinis paveikslas. Smurto įveikimo spiralė. Pagrindinės smurto prieš moteris priežastys. Agresijos teorijų mokslo darbuose analizė. Vyrų psichologija. Pagalbos galimybės smurtaujančiam asmeniui. Vyrų požiūrio į smurtą šeimoje patyrusias moteris tyrimas. Tyrimo metodai, eiga ir jų organizavimas. Tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2009-02-09
Puslapyje rodyti po