Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūno kultūros ir sporto istorija (2)

  Kūno kultūros ir sporto istorijos dalykai, uždaviniai. Kūno kultūros periodizacija. Kūno kultūros ir sporto istorijos šaltiniai. Metodologija. Kūno kultūra pirmykštėje bendruomenėje. Kūno kultūra Senovės Rytų šalyse. Kūno kultūra Graikijoje. Olimpijos žaidynės. Riterių kūno kultūros sistema. Kūno kultūra kapitalizmo laikotarpiu. Kūno kultūra naujaisiais laikais. Šiuolaikinio sporto formavimasis pasaulyje XIX amžiaus antroje pusėje. Olimpinis sąjūdis. Kūno kultūra ir sportas Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940). Sporto organizacijos ir klubai Lietuvoje 1919 – 1940 metais, žymesni klubų sportininkai ir sporto veikėjai. Kūno kultūra ir sportas okupuotoje Lietuvoje. Kūno kultūros rūmai. Įsteigimas ir veikla. "Sporūta". VKKŽ. Tautinės fizinio lavinimo kūrėjai A. Jurgelionis, V. Augustauskas, jų mokslinė veikla. Vytautas Augustauskas-Augustaitis: pedagogas, mokslininkas, sporto organizatorius. Aukštieji kūno kultūros kursai. Įsteigimas ir veikla. Lietuvos sportininkų debiutas olimpinėse žaidynėse 1924 – 1940 ir 1952 - 1988. Lietuvos sportininkų laimėjimai olimpinėse žaidynėse, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kūno kultūra ir sportas Lietuvoje pokario laikotarpiu (1945 - 1960). Lietuvos kūno kultūros akademija. Įsteigimas ir veikla. Žiniasklaida, Sporto periodika, atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. Lietuvos studentų asociacijos veikla (1990 - 2005). SELL žaidynės.
  Sportas, konspektas(19 puslapių)
  2006-05-29
 • Kūno kultūros istorija (2)

  Kūno kultūros ir sporto istorijos dalykai ir uždaviniai. Kūno kultūros periodizacija. Kūno kultūros ir sporto istorijos šaltiniai. Metodologija. Kūno kultūros atsiradimas. Kūno kultūra Senovės Rytų šalyse. Kūno kultūra Graikijoje. Olimpijos žaidynės. Kūno kultūra viduramžiais. Riterių kūno kultūros sistema. Kūno kultūra kapitalizmo laikotarpiu. Gimnastikos sistemos. Kūno kultūra naujaisiais laikais. Darbininkų sportinis judėjimas. Šiuolaikinio sporto formavimasis pasaulyje XIX amžiaus antroje pusėje. Olimpinis sąjūdis. Kūno kultūra ir sportas Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940) ir 20. Sporto organizacijos ir klubai Lietuvoje 1919–1940 metais, žymesni klubų sportininkai ir sporto veikėjai. Kūno kultūra ir sportas okupuotoje Lietuvoje. Kūno kultūros rūmai. Įsteigimas ir veikla. "Sporūta". Valstybinis kūno kultūros ženklas (VKKŽ). Tautinės fizinio lavinimo kūrėjai A. Jurgelionis, V. Augustauskas, jų mokslinė veikla. Aukštieji kūno kultūros kursai. Įsteigimas ir veikla. Lietuvos sportininkų debiutas olimpinėse žaidynėse 1924 – 1940 ir 1952-1988. Lietuvos sportininkų laimėjimai olimpinėse žaidynėse, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kūno kultūra ir sportas Lietuvoje pokario laikotarpiu (1945 - 1960). Lietuvos kūno kultūros akademija. Įsteigimas ir veikla. Žiniasklaida, Sporto periodika, atkūrus nepriklausomybę 1990m. Lietuvos studentų asociacijos veikla (1990 - 2005). SELL žaidynės.
  Sportas, špera(17 puslapių)
  2006-12-04
 • Pedagoginės praktikos bendrojo lavinimo mokykloje dokumentacija

  Individualus praktikos programos vykdymo planas. Mokyklos misija, veiklos kryptys ir funkcijos. Mokinių sveikatos ugdymo situacija mokykloje. Mokyklos kūno kultūros dalyko programa ir jos metinis teminis planas. Kūno kultūros situacija mokykloje, kūno kultūros mokytojo veiklos kryptys ir funkcijos. Klasės vadovo veiklos aprašas. Klasės vadovo veikla: klasės valandėlė. Teminis pamokų planas praktikos laikotarpiui. Teorinė sveikatos ugdymo pamoka: "Sveika mityba". Integruota sveikatos ugdymo pamoka: "Saugūs pratimai". Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Susipažinkime su pilatės gimnastika". Teorinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Mano teisės ir pareigos". Integruota gyvenimo įgūdžių pamoka: "Kūrybingumo ugdymas". Netradicinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Bendradarbiavimas: pažink, fizines ypatybes". Integruota judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Taisyklinga laikysena". Netradicinė judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Modernaus šokio elementai". Integruota sporto šakų pamoka: "Gimnastika. Akrobatikos pratimai". Klasikinė sporto šakų pamoka: "Lengvoji atletika. Šuolis į aukštį". 2 labiausiai patikusių pamokų planai. Parengiamosios pamokos dalies planas. Pagrindinės pamokos dalies planas. Baigiamosios pamokos dalies planas. Kontrolinės pamokos planas. Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Pilatės gimnastika". Studento pedagoginės praktikos savivertė. Pedagoginės užduoties aprašymas. Renginio planas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(45 puslapiai)
  2008-03-04
 • Sociologija (23)

  Socialinė sąveika ir socialinė organizacija. Socialinės sąveikos (interakcijos) samprata. Socialinės teorijos apie socialinę sąveiką. Mainų (apsikeitimų) teorija. Simbolinis sąveikavimas. Etnometodologija. Dramaturginis požiūris. Socialinių vaidmenų analizė. Vaidmens našta ir konfliktai. Santykiai tipai: pagrindiniai ir šalutiniai santykiai. Socialinės grupės samprata. Socialinių grupių tipai: pagrindinės ir šalutinės grupės. Socialinės sistemos samprata. Socialinės sistemos funkcijos. T. Parsons socialinės sistemos struktūra. Informacinės kontrolės ir energetinio aprūpinimo ryšiai. Socialinių sistemų (organizacijų) tipai. Bendrijos ir bendruomenės. Socialinių pakitimų šaltiniai. Gemeinschaft ir Gesellschaft. Multimedia (postmodernios) kultūros bendruomenės. Formalios organizacijos. Biurokratija. Biurokratijos apibrėžimas. Biurokratija senovėje ir naujaisiais laikais. Tradicinis ir biurokratinis valdymas pagal M. Weber. Formalios struktūros bruožai. Darbo pasidalijimas (specializacija). Fordizmo epochos bruožai. Valdžios samprata ir valdžios hierarchija. Valdžios tipai Pagal M.Weber. Biurokratijos trūkumai. Taisyklės ir darbotvarkė. Bešališkumo samprata. Pasitenkinimas organizacijoje. Nutolimo (susvetimėjimo) samprata. Neformalios struktūros formaliose organizacijose. Globalizacijos fenomenas ir biurokratinės struktūros. Žinių visuomenė ir biurokratinės struktūros. Švietimo kaip socialinės institucijos istorinė raida. Moderniosios švietimo sistemos susiformavimas XIX amžiuje, socialinės prielaidos. Švietimo socialinės funkcijos (E.Diurkheimas). Švietimo socialinės funkcijos (N. Smelser). Švietimo socialinės funkcijos (Broom, Bonjesn, Broom). Konfliktai švietimo institucijoje. Pagrindinės socialinės problemos švietimo institucijoje. Lietuvos švietimo reformos strateginiai tikslai. Religijos apibrėžimas (R. Johnsone). Pagrindiniai sociologiniai klausimai religijų tyrimuose. Penki pagrindiniai religijų elementai pagal R. Johnsone. Religijų klasifikacija pagal M. Weber. Šiuolaikinės religijų plėtros tendencijos: sekuliarizacija ir ekumenizmas. Socialinių vaidmenų rūšys šiuolaikinėse religijose. Tikinčiųjų skaičius pasaulyje pagal religijas. Politinės sistemos apibrėžimas. Lietuvos valstybės apibrėžimas Lietuvos konstitucijoje. Politinių paradigmų kismas: mitologinė, religinė, ideologinė, komunikacinė. Ikimodernios politinės sistemos. Totalitarinių ir demokratinių politinių sistemų skirtumai. Postmodernios politinės sistemos: Pliuralistinė demokratinė valstybė, valstybių susivienijimai, autoritarinės politinės sistemos. Vyriausybės funkcijos ir valdžios pasidalijimas. Valstybės perspektyvos. Ritualų apibrėžimas. Ritualų rūšys. Ritualų funkcijos. P. Bergerio socialinės kontrolės samprata. P. Bergerio socialinės stratifikacijos samprata.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-29
 • Sveikatos technologijos

  Sveikatos stiprinimo teorija. Sveikatą stiprinanti mokykla. Sveikas gyvenimas. Tabakas. Penkių žingsnių veiklos planas. Alkoholis. Veiklos planas. Kiek alkoholio galima išgerti, kad tai nebūtų labai pavojinga sveikatai? Sveikas maistas. Kūno svoris. Pavojai dėl antsvorio. Bulvės, duona, ryžiai ir javainiai. Daržovės ir vaisiai. Mėsa, žuvis, ankštiniai. Pienas ir jo produktai. Riebalai, aliejus ir cukrus. Veiklos planas. Fizinio aktyvumo nauda. Veiklos planas. Sveikatos stiprinimo technologijų panaudojimas. Fininis aktyvumas (pakankamas, nepakankamas).
  Medicina, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-29
 • Vištyčio regioninis parkas

  Vištyčio regioninis parkas. Hidrografiniu-hidrologiniu požiūriu. Biologiniu požiūriu. Ornitologiniu požiūriu. Kultūriniu požiūriu. Istorinės vertybės. Archeologinės vertybės. Urbanistinės vertybės. Architektūrinės vertybės. Taigi ežeras... Vienas iš padavimų apie Vištyčio ežero atsiradimą. Apie akmenį...Legenda apie Vištyčio akmenį. Aplinkos būklė. Geologinis objekto aprašymas. Objekto būklė. Tautosakinės, kraštotyrinės, istorinės žinios. Kanapkio malūnas. Šaltinėlis. Pavištyčio piliakalnis.
  Lietuvos geografija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04