Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apgyvendinimo paslaugos marketingo planas: viešbutis "Auksinės kopos"

  Įvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. PEST analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. 1 Kainos (Price). Vieta (Place). Produktas (Product). Skatinimas (Promotion). Pateikite išvadas ir pasiūlymus.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-19
 • Apskaitos duomenų parengimas pelno (nuostolio) ataskaitai ir jos informacijos panaudojimas UAB "Namų Statyba" vadybinėje veikloje

  Įvadas. Esminės sąvokos. UAB "Namų statyba" aprašymas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Įmonės veiklos klasifikavimas pelno (nuostolio) ataskaitoje. Pardavimo pajamų ir parduotų prekių savikainos ryšys su valdymo apskaita. Duomenų rinkimas. Pardavimų pajamos. Sąnaudos ir savikaina. Savikainos struktūra valdymo apskaitoje. Praktinė dalis. UAB "Namų statyba" pajamų ir sąnaudų suvestinė ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita (litais) 2005-12-31. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-16
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UADB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos dalyviai. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UADB "ERGO Lietuva" įmonės analizė. Rizikos valdymas. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentų analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-11-26
 • Globalizacija (10)

  Globalizacijos samprata, sritys, stiprėjimo priežastys, etapai. Globalizacijos samprata. Globalizacijos etapai. Globalizacijos sritys. Globalizacijos stiprėjimo priežastys.
  Tarptautinė ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-06-06
 • Įmonės finansinė analizė: bankas DNB Nord

  Įžanga. Bendra Lietuvos komercinių bankų charakteristika. Bendra informacija apie banką. DNB Nord banko konkurencinės aplinkos analizė. Rizikos valdymas ir mažinimas. Makroekonominės aplinkos apžvalga ir prognozės. Finansinės veiklos rezultatai. Finansų rodiklių apžvalga. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(18 puslapių)
  2007-11-26
 • Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas" (2)

  AB "Sanitas". AB "Sanitas" rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išvados. AB "Sanitas" vertės nustatymas ir rizikos vertinimas. Diskontuotų pinigų srauto metodas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-01
 • Kaimo turizmo verslo valdymo reformos ir pokyčiai

  Įvadas. Tikslas: Nustatyti kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių galimybes. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos analizė. Kaimo turizmo verslo valdymo esmė. Kaimo turizmo verslo valdymo raidos tendencijų Lietuvoje analizė. Kaimo turizmo verslo pokyčių Lietuvoje dinamika. Verslo valdymo reformų ir pokyčių teoriniai pagrindai. Valstybės vaidmuo kaimo turizmo verslo valdymo reformose ir pokyčiuose. Kaimo turizmo verslo reformų ir pokyčių įvertinimui naudojami metodai. Kaimo turizmo verslo valdymo reformų ir pokyčių Lietuvoje vertinimas. Ekonominių veiksnių įtakos kaimo turizmo verslo reformoms ir pokyčiams analizė. Kaimo turizmo SSGG (SWOT) ir PEST analizės. Gyventojų požiūrio į kaimo turizmo verslą ir jo paslaugų plėtrą analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (Anketa).
  Viešasis administravimas, tyrimas(39 puslapiai)
  2011-03-15
 • Marketingas (41)

  Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo principai. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Verslo orientacija. Verslo koncepcija. Prekės kokybė. Marketingo organizacija. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonomine aplinka Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Ekonomikos vystymosi ciklai. Trys nedarbo rūšys. Socialinė-kultūrine aplinka. Pasauliniu mastu demografinė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pavojų keliančios tendencijos. Mikroaplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Marketingo duomenys. Marketingo tyrimų samprata. Marketingų tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Tikslinė rinka. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Kainodaros pagrindai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Komunikacinis procesas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas.
  Rinkodara, špera(44 puslapiai)
  2007-05-16
 • Pažintinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos AB "TEO LT"

  Įvadas. Atlikto darbo aprašymas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės paslaugos (Lintel). Įmonės struktūra. Kai kurie AB Teo LT skaičiai. Įmonės dokumentacija. Įmonės aplinkos. AB Teo LT konkurentai. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės kontrolė. Įmonėje naudojamos skatinimo priemonės. Išvados.
  Vadyba, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Projekto komandos formavimas

  Įvadas. Projektai ir jų aktualumas. Kas yra projektas? Žmogiškasis projektų valdymo aspektas. Projektų darbo ištekliai. Žmogiškųjų išteklių kategorijos ir funkcijos. Projekto komandos formavimas. Komandos formavimo variantai. Komandos formavimosi etapai. Funkcinių grupių darbas projekte. Pirminė projekto komanda. Praktinės patirties nuostatos formuojant komandą. Komandinio darbo organizavimas. Projektų vadovas ir jo įgaliojimai. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto vadovo derybiniai įgūdžiai. Darbuotojų parinkimas į projekto komandą. Komandos mokymo planas ir problemos. Projekto komandos narių vaidmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Statistinis tyrimas: namų ūkiai

  Įvadas. Apibrėžimai. Duomenys, kurie buvo panaudoti kursiniame projekte. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančių gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Tarptautinė teisė (6)

  Pagrindiniai tarptautinės viešosios (tarptautinės teisės) teisės bruožai. Tarptautinės ir nacionalinės (vidaus) teisės santykis. Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos (ES) teisė ir nacionalinė teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. Jurisdikcijos (teismingumo) klausimas. Pripažinimo klausimas. Taikytinos teisės klausimas. "Užsienio teisės" samprata. Tarptautinės privatinės teisės istorija: Romos imperija, viduramžiai, Antrasis pasaulinis karas. Šiuolaikinės tendencijos – tarptautinis kolizinės teisės ir privatinės teisės vienodinimas. Bendra šaltinių charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys – sąvoka, rūšys, įsigaliojimo ypatumai, aiškinimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių taikymas ir aiškinimas. Vidaus statutinė teisė. Teismų ir arbitražų praktika. Papročiai ir teisės doktrina. Kolizinės teisės normos. Įstatymų kolizijos atsiradimų prielaidos. Kolizinės teisės normos samprata ir struktūra. Kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Teisminių dokumentų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas, bendrosios nuostatos. Tarpininkavimas ir taikinimas. Tarptautinio komercinio arbitražo samprata ir arbitražinis susitarimas. Arbitražo procesas ir sprendimas Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas.
  Tarptautinė teisė, špera(11 puslapių)
  2007-05-16
 • Vartojimo kreditas

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Kredito principai. Palūkanos ir kredito kaina. Kredito apdraudimo priemonės. Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla. Vartojimo kreditas. Vartojamojo kredito grąžinimas. Naujienos imant vartojimo kreditą. Kaip gauti banko kreditą. Vartojimo kreditas užsieny. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-12-11