Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkotyra (2)

  Atmosfera. Litosfera. Hidrosfera. Pasaulio žmonių populiacijos augimas ir aplinkos problemos. Populiacijos. Aplinkos monitoringas. Mityba. Biogenų balansas.
  Ekologija, špera(4 puslapiai)
  2006-05-23
 • Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos organizacinė struktūra

  Europos Sąjunga. Europos Sąjungos organizacinė struktūra. Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje: laisvas prekių judėjimas.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-23
 • Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo organizavimas: siuvimo įmonė UAB "Kompata"

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos analizė ir gerinimo galimybės. Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų apmokėjimo tvarka. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos gerinimo galimybės. Išvados. Išnašos. Santrauka.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-06
 • Insulto rizikos veiksniai

  Įvadas. Pagrindiniai galvos smegenų insulto (GSI) rizikos veiksniai ir jų klasifikacija. Rūkymas kaip GSI rizikos veiksnys. Alkoholio vartojimas kaip GSI rizikos veiksnys. Nepakankamas fizinis aktyvumas kaip GSI rizikos veiksnys. Antsvoris ir nutukimas kaip GSI rizikos veiksnys. Dietos veiksnių reikšmė GSI. Psichologinio streso reikšmė GSI. Hipertenzija kaip GSI rizikos veiksnys. Insulto rizikos sumažinimas. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Kainodara (19)

  Įvadas į technikos taikomąją rinkodarą. Pagrindiniai žemės ūkio (ž.ū.) technikos tiekėjai pasaulinėje rinkoje. Žemės ūkio mašinų gyvavimo ciklas. Gamybinės paskirties prekių rinka. Technikos ir mašinų prekybos metodai ir formos. Nesurinktų mašinų ir įrengimų detalių mazgų tiekimas. Technikos konkurencingumas. Gaminio, paslaugos konkurencingumas/. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas. Technikos rentabilumas. Mašinų ir įrengimų kainų nustatymas būdai. Įrengimo kainos nustatymas remiantis vienu pagrindiniu parametru. Kompleksinė, parametrinė kainodara. Technikos pasirinkimo daugiakriterinė metodika. Galimos kitos technikos pasirinkimo ir įvertinimo metodikos. Technikos išlaidų skaičiavimas. Duomenys reikalingi technikos išlaidos skaičiuoti. Kintamos išlaidos. Remonto kaštai. Žemės ūkio (Ž.ū.) technikos nuomos ar pirkimo alternatyvos. Žemės ūkio technikos poreikiai įvairaus dydžio ūkiams. Technikos pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristika. Pramoninio ir individualaus pirkėjo skirtumai. Technikos pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesai ir sprendimai priimanti komanda. Pagrindinės pardavėjo ir pirkėjo sąveikos dimensijos. Praktiniai pirkėjo elgsenos pažinimo sprendimai. Technikos pardavėjo asmenybės tipai. Kaip įgauti pirkėjo pasitikėjimą. Prekinės verslininkystės (PV) rizikos veiksniai. Komercinės rizikos mažinimas atsiskaitant tarp rinkos partnerių. Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo rūšys. Būdingi lizingo tipai. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Naudotos žemės ūkio technikos rinkodara. Naudotos technikos kainos. Technikos mašinų ir įrengimų vertinimas. Vertinimo principai. Mašinų ir įrengimų vertinimo metodai. Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo įvertinimas. Naudotos technikos nusidėvėjimo ir vertės nustatymas įvertinant mašinos ar agregato atskirus mazgus. Įmonės vertinimo pagrindai. Įmonės vertinimas kainos už pelną metodu. Mašinų ir įrengimų kainos užsienio prekyboje. Kainų lygio nustatymas.
  Rinkodara, konspektas(71 puslapis)
  2008-02-06
 • Logika (12)

  Sąvokų simboliniai pažymėjimai. Teiginių logikos pažymėjimai. Loginių klasių teorijos simboliniai pažymėjimai. Teisingumo lentelės. Ekvivalentiškumo tautologijos. Disjunktyvioji ir konjunktyvioji normalioji forma. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Elementarūs klausimai. Loginių santykių nustatymas. Teiginių logikos dėsniai. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika.
  Logika, špera(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Mašinų gamybos technologija (5)

  PowerPoint pristatymas. Mašinų patikimumo didinimo metodai. Mašinų pataisomumo gerinimas. Konstrukciniai metodai. Nedilumo efektas. Technologiniai metodai. Mašinų elementų formos įtaka trinties porų darbingumui. Terminis ir termocheminis apdirbimas. Neabrazyvinis antifrikcinis trinties paviršių išbaigimas. Technologiniai NAI režimai. Eksploataciniai patikimumo didinimo metodai. Rezervavimas. Rezervavimas apkrovoms. Funkcinis rezervavimas. Struktūrinis rezervavimas. Apkrautasis rezervavimas. Pakeičiamasis rezervavimas. Mašinų remontas. Mašinų remontas (bendras technologinis procesas). Atnaujinimo būdų klasifikacija. Atnaujinimas naudojant dangas. Detalių atnaujinimas apvirinant. Padengimo metodai. Elektrošlakinis apvirinimas. Techninės galimybės. Pofliusinis apvirinimas. Techninės galimybės. Apsauginių dujų (CO2) aplinkoje. Aplydymo apsauginių dujų (CO2) aplinkoje techninės galimybės. Vibrolankinis apvirinimas. Vibrolankinio apvirinimo techninės galimybės. Apvirinimas elektros lanku (glaistytais elektrodais). Apvirinimo elektros lanku (glaistytais elektrodais) techninės galimybės. Elektrokontaktinis aplydymas. Elektrokontaktinio apvirinimo naudojant vielą arba juostą techninės galimybės. Elektrokontaktinio apvirinimo naudojant miltelius techninės galimybės. Užpurškimo technologiniai metodai. Užpurškimas plazma. Plazminio užpurškimo techninės galimybės. Elektrolankinis užpurškimas. Elektrolankinio užpurškimo techninės galimybės. Užpurškimas dujų liepsna. Užpurškimo dujų liepsna techninės galimybės. Chromavimas. Chromavimo medžiagos ir režimai. Chromavimo techninės galimybės. Plienavimas (geležiavimas). Plienavimo (geležiavimo) elektrolitų sudėtis. "Vietinis" plienavimas (geležiavimas). "Vietinio" plienavimo (geležiavimo) metodai. Plienavimo techninės galimybės.
  Inžinerija, pristatymas(60 )
  2007-12-07
 • Verslo vadyba (10)

  Gamybos organizacinis struktūrizavimas. Įmonės gamybinės struktūros samprata ir dedamieji elementai. Įmonės gamybinių struktūros tipai. Gamybinės struktūros analizės rodikliai ir tobulinimo kryptys. Gamybinė struktūrą tobulinama šiomis kryptimis. Gamybos strategijos ir planavimas. Gamybos planavimo uždaviniai ir principai. Gamybos strategijos ir strateginis planavimas. Operatyvusis gamybos valdymas ir planavimas. Gamybos operatyviojo valdymo esmė ir funkcijos. Gamybos operatyvusis kalendorinis planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pokyčių valdymas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir gamybos programos struktūros įvertinimas. Mokslinių tyrimo darbų organizavimas ir ryšys su įmonės techniniu gamybos rengimu. Konstruktorinis gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijos projektavimas. Naujos gamybos diegimo metodai. Gamybos įdiegimo materialinis techninis ir socialinis aprūpinimas. Darbo organizavimo esmė, uždaviniai, funkcijos. Darbo organizavimo kryptys (elementai). Darbo organizavimo principai. Darbo normos: funkcijos, nustatymo reikalavimai, klasifikacija. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo laiko naudojimo tyrimo (matavimo) metodai. Darbo laiko fotografija (nuotrauka). Chronometražas. Fotochronometražas ir stebėjimo atlikimo reikalavimai. Darbo normavimo metodai. Normų nustatymas pagal normatyvus. Normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimu. Darbo normatyvai: paskirtis, klasifikacija, nustatymas. Mikroelementų normatyvų sistemos. Darbo normų koregavimas (keitimas) ir kokybės vertinimas.
  Vadyba, konspektas(49 puslapiai)
  2008-02-06
 • Žmogaus raidos poveikis aplinkai, sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Žmogaus poveikio aplinkai istorinė raida. Žmonių skaičiaus augimo, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika. Darnaus vystymosi link. Pagrindinės aplinkos problemos ir jų sprendimo būdai.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-05