Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Adaptacijos programa naujiems darbuotojams įmonėje

  Parengti adaptacijos programą naujiems darbuotojams įmonėje. Įvadas. Teorinė dalis. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos etapai. Formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas. Adaptavimo efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Adaptacijos lygiai. Adaptacijos metodai. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Adaptacijos programa įmonėje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Dispersinė analizė

  Dispersinė analizė. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Sheffe metodas. Dvifaktorinė dispersinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Diversifikacijos įtaka organizacinei valdymo struktūrai

  Įvadas. Tikslas – ištirti diversifikacijos įtaką organizacinei valdymo struktūrai, kaip ir pagal kokius parametrus įmonę priskirti vienai ar kitai organizacinei valdymo struktūrai. Organizacijos struktūra. Diversifikacijos įtaka organizacinei valdymo struktūrai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros (praktinis pritaikymas). Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-26
 • Finansų sistema

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Snaigė"

  Įmonės charakteristika. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Snaigė" veiklą .
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus Vingis" (2)

  Įmonės charakteristika. Generalinis direktorius - Vaclovas Šteinota. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Vilniaus Vingis" veiklą. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonių ekonomika (5)

  Verslo įmonės, jų rūšys, tikslai. Įmonė. Užsienio valstybės įmonė. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Individuali įmonė. Jos statusas, finansavimo šaltiniai. Akcinės bendrovės. Ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrovės. Valstybės (savivaldybės) įmonės, jų statusas, finansavimo šaltiniai. Valstybės įmonės. Ofšorinės įmonės. VP biržos paskirtis. Frančizė. Lizingas. Šiuolaikinės įmonės funkcinis modelis. Verslo planas. Jo ekonominė esmė, sudėtinės dalys, paskirtis, suinteresuoti asmenys. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Įmonės veiklos ekonominė analizė, santykiniai rodikliai. Nusidėvėjimas (amortizacija). Principinis įmonės pajamų, išlaidų pelno mokesčių paskirstymo modelis. Valstybės mokesčių sistema. Biudžeto samprata. Rinkos samprata, rinkos tipai, rinkos veikėjų interesai. Rinkodaros vaidmuo šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Logistika, jos vieta šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Reklama, inovacijos. Jų įtaka įmonės veiklai. Valstybės socialinio draudimo sistema. Naujoji pensijų draudimo sistema. Anuitetas. Rizika, neapibrėžtumas. Rizikos valdymas. Draudimas. Jo rūšys. Faktoringas. Įmonės pelningumą įtakojantys veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Darbo santykiai įmonėje. PVM mokesčio samprata. Mokesčio tarifai. Rinkos tarpininkai. Sutartys. Įmonės sąnaudos, išlaidos, išlaidų padengimo (lūžio) taško skaičiuotė.
  Ekonomika, špera(28 puslapiai)
  2006-09-18
 • Įmonių organizavimas ir valdymas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio laiko ir resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-30
 • Inovacijų vadyba (2)

  Inovacijų vadybos samprata. Inovacinė veikla bendroje veiklų klasifikacijoje. Mokslo ir verslo sąveika inovacinėje veikloje. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų sistema. Inovacijų veiklos kompleksiškumas. Inovacinės veiklos dalyviai. Inovacijų strategijos. Inovacinės veiklos aktyvinimo kryptys - Europos Sąjungos (ES) aspektas. Inovacinės veiklos plėtojimo aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos aktyvinimo prioritetai Lietuvoje. Klasikiniai inovacijų valdymo modeliai. Perspektyvūs inovacijų valdymo modeliai. Inovacinės veiklos planavimo procedūros.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-07-05
 • Inovacijų vadyba (3)

  Inovacinės veiklos planavimo procesas. Inovacinės veiklos kontrolės rūšys Inovacinės veiklos kontrolės procesas. Inovacinės veiklos kontrolės principai Inovacinės veiklos valdymo sprendimai. Kolektyvinis darbas inovacinėje veikloje Personalo darbo valdymo ypatybės inovacinėje veikloje. Vadovavimas inovacinėje veikloje. Inovacinės veiklos projektinis ciklas. Inovacinės veiklos rezultatų įvertinimas. Inovacinių projektų finansavimas. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Verslo konsultavimas - inovacijų paramos infrastruktūros dalis. Verslo konsultavimo veiklos charakteristikos. Verslo konsultavimo veikla giminingų veiklų sistemoje.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2007-07-05
 • Investicinio fondo valdymo modelis

  Įvadas. Investicinių fondų veikimo principai. Investiciniai fondai – finansiniai tarpininkai. Investicinių fondų pranašumas - teikiamos paslaugos. Investicinių fondų rūšys. Teisinės formos. Operacinės struktūros. Investiciniai fondai pagal veiklos specializaciją. Investicinio fondo valdymas ir jo problematika. Vadybos teorijų apžvalga. Mokslinė vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių vadybos teorija. Kiekybinė vadybos teorija. Neoklasikinė vadybos teorija. Bendroji sistemų vadybos teorija. Naujausių pastarųjų dešimtmečių teorijų etapas. Investicinio fondo valdymo modelio pateikimas. Investicinių fondų veiklos aktualumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Kainodara (10)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Kas yra rinkos segmentacija? Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė.
  Rinkodara, špera(11 puslapių)
  2007-01-31
 • Kainodaros organizavimas įmonėje "Ūrus ir Ko"

  Įvadas. Teorinė dalis. Kainodaros samprata ir tikslai. Kainų politikos procesas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Ūkinės- komercinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Rinkos, kurioje veikia UAB "Ūrus ir ko" trumpas apibūdinimas. Įmonės konkurentai, jų rinkos dalys. UAB "Ūrus ir ko" prekės kainos nustatymo principai. UAB "Ūrus ir ko" filtro nuotekoms filtruoti kainos kalkuliavimas EXW sąlygomis. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos, kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Kainodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-31
 • Karjeros planavimo sistema: UAB "VP Market"

  Įvadas. Karjeros planavimas. Rezervo, pavadavimo plano ir individualios karjeros ryšys. Karjeros planavimo proceso etapai. Karjeros planavimo sistema UAB "VP MARKET". UAB "VP MARKET" charakteristika. UAB "VP MARKET" struktūra. Rinkos lyderė Lietuvoje. UAB "VP MARKET" karjeros galimybės. UAB "VP MARKET" karjeros planavimo sistema. Vertybės ir kompetencijos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-01-31
 • Kaštų skaičiavimas: uogininkystės plėtros perspektyvos

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas - įvertinti uogininkystės plėtros perspektyvas Lietuvoje. Uogininkystės rinka Lietuvoje. Uogų ir vaisių rinka. Rinkos reguliavimo priemonės. Ūkininko uogininkystės ūkio vystymas ir plėtra. Ūkio veiklos pobūdis ir rezultatai. Uogų auginimas - pagrindinė ūkio veiklos kryptis. Ūkininko ūkio produkcija. Ūkininko ūkio finansinės prognozės - pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaičiavimas. Ūkininko ūkio veiklos rizikos įvertinimas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-06-01
 • Marketingas (44)

  Plataus marketingo sąvoka. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingas. Paklausa. Barteris. Prekė. Gaminys. Gamyba. Naudingumas. Marketingo sistema. Tikslumo principas. Tikslo principas. Trejopos orientacijos principas. Adaptacijos principas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės kokybė. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Lojalus pirkėjas. Marketingo orientacija. Socialinis-etinis marketingas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė Politinė ir teisinė aplinka. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė. Gamtinė aplinka Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Duomenys. Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Marketingo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Fokusuota grupė. Imtis. Matavimas. Matavimo taisyklė. Prieinama informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Tikslinė rinka. Koncentruotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Naujumo aspektai. Prekės inovacija. Įvedimas. Augimas. Branda. Prekės vardas. Logotipas Prekės simbolis. Pakuotė.
  Rinkodara, špera(4 puslapiai)
  2007-07-05
 • Marketingas (45)

  Makromarketingas. Mikromarketingas. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo teorinis pagrindas. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Kultūros sudėtis ir raida. Verslo orientacija. Verslo koncepcija Gamybos organizacija. Prekės organizacija. Prekės kokybė. Schema. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai. Mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Marketingo duomenys. Diagnozė. Planavimas. Kontrolė. Marketingo tyrimų samprata. Imties atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo tyrimų proceso etapai. Marketingo tyrimo rezultatus veikiančios aplinkybės. Rinkos samprata. Rinkos tipai. Vartotojo elgsena. Kultūra. Visuomenės klasė. Įtakos grupė. Šeima. Suvokimas. Patirtis. Nuomonė. Prekė ir jos savybės. Bendras prekės apibūdinimas. Prekė. Prekės vienetas. Pirminė prekė. Prekės kaina. Kokybė. Mainomoji vertė. Paslauga. Prekių asortimentas. Diversifikavimas. Pardavimų politika. Prekių klasifikacija. Įrenginiai. Žaliavos ir medžiagos. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekių gyvavimo. Kainodaros pagrindai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainų strategija. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Marketingo logistika. Marketingo logistikos samprata. Prekyba. Kilnojamoji prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos žinutės kūrimas. Reklamos nešiklių parinkimas. Reklamos poveikio įvertinimas. Reklamos organizavimas. Asmeninis pardavimas. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Demarketingas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas. Pasiūlos reguliavimas. Prekes lydinčios paslaugos.
  Rinkodara, konspektas(46 puslapiai)
  2007-07-05
 • Marketingas (46)

  Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Reklamos planavimas įmonėje apima tokius etapus. Reklamos kampanijos taktikos. Priežastys, dėl kurių įmonės naudojasi reklamos agentūrų paslaugomis. Universalių teikiamos paslaugos. Lyginamoji reklama. Savireguliavimo tikslai. Pardavimas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo samprata. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo padalinys įmonėje.
  Rinkodara, špera(10 puslapių)
  2007-07-05
 • Organizacijų teorija (5)

  Koordinavimas ir koordinavimo sprendimo būdai. Padalinių tarpusavio priklausomybė. Vadovavimo stiliai. Koordinavimo principas. Koordinacinė veikla pagal pobūdį. Principinės koordinavimo rūšys. Koordinavimo išlaidas galima sumažinti. Organizacijos koordinavimo būdai. Koordinavimas pačių parengtomis technologinėmis direktyvomis, programomis. Programų rengimo seka. Planas ir planavimas, kaip koordinavimo priemonės. Koordinavimo veiklos priemonė. Neformalus neprogramuojamas koordinavimas. Programuojamas beasmenis koordinavimas. Programuojamas individualus koordinavimas. Programuojamas grupių koordinavimas. Koordinavimo sprendimo būdai. Organizacijos veiklos koordinavimo būdų matavimas. Koordinavimo asmeniniais nurodymais matavimas. Koordinavimo pačių apsisprendimu matavimas. Koordinavimo programomis matavimas. Matavimas koordinavimo planu. Jungtinis (suvestinis) koordinavimo matavimas. Organizacijos valdymo struktūros konfigūracija. OVS konfigūracijos kitimo ypatumai. Smukimo etapo esminiai bruožai. Padalinių steigimo principas. Vertikalieji valdymo ryšiai. Horizontaliųjų ryšių formos. Įgaliojimas. Sprendimų rūšys. Sprendimai klasifikuojami. Efektyvaus sprendimo požymiai. Organizacijos sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo decentralizacija. Sprendimų priėmimo proceso nuoseklumas. Racionalusis požiūris. Įgaliojimų sprendimams priimti perdavimas. Perdavimo sudėtis. Įgaliojimų perdavimas užtikrina. Įgaliojimų perdavimas netinkamas. Organizacijos struktūros centralizacija. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Efektyvios valdžios atributai. Kontrolės pasekmės. Einamasis biudžetas. Atlyginimo sistema. Darbo procedūros. Grupės ir individualios kontrolės apimtis. galima sumažinti. Netiesioginiams matavimo būdams priskirtini. Tiesioginiams masto nustatymo būdams. OVS formalizavimas ir jo aspektai. Organizacijos valdymo struktūros formalizavimas. Raštiškas taisyklių fiksavimas. Organigramos ir aprašai. Sutartimis ir kitomis formaliomis priemonėmis palaikomą sistemą sudaro. Sandoriai paprasta rašytine forma. Sandoriai notarine forma turi būti sudaromi. Informacijos srautų formalizavimas. Organizacijos narių veiklos rezultatų sumavimo ir vertinimo formalizavimas. Formalizavimo matavimo ypatumai. Bendros struktūros formalizavimo vertinimo nuostatos. Informacijos srautų formalizavimo matai. Darbo našumo dokumentai. Apibendrintas organizacijos formalizavimo įvertinimas. Stambioms organizacijoms būdingi bruožai ir jų suteikiami privalumai. Smulkioms įmonėms būdingi bruožai ir jų privalumai. Didelės ir mažos įmonės hibridas. Veiklos telkimo procesas. Gamybos telkimas leidžia. Organizacijos veikimo prielaidos bei sąlygos Įtampos laukai. Organizacijos aplinka. Aplinkos bruožai. aplinkos tipai. Aplinka ir jos sudedamieji elementai. klasifikuojami. Išorinės aplinkos elementai. Organizacijos aplinkos elementus. Vidinei aplinkai. Technologijų klasifikavimas. Bendrosios organizacijų savybės. Konservatyvumas. Korporatyvumas. Problemiškumas. Selektyvumas (atranka). Suinteresuotumas ir motyvacija. Rotacija. Iniciatyva ir inovatyvumas. Konkurencingumas. Komunikabilumas. Efektyvumas (naudingumas). Organizacijos veikią ribojantys veiksniai. Organizacijų sinerginės savybės ir jų gerinimas. Architektonika ir kompozicija. Formalizavimas. Tolerancija. Įsitraukimo į veiklą ir kūrybos nuoseklumas. Susireguliavimas. Grįžtamasis pakartotinis ryšys ir cikliškumas. Naujų gebėjimų naudojimo operatyvumas. Agresyvumas. Konjunktūriškumas. Koreliacinis ryšys. Diversifikacijos ir jos galimų tikslų apibūdinimas. pagrindinės diversifikavimo rūšys diversifikacija galima apibendrintai suvokti. Įmonių diversifikavimo priežastys. Pagrindiniai diversifikavimo tikslai. Organizacijos konkurencingumas suderinamumas. Organizacinis tapatumas. konkurencingumo vertinimo aspektai. Įtakos rinkai didinimo tikslas. Sinergijos dėsnis. Teigiama ūkinės veiklos sinergija. Pelno didinimo tikslas. Vadybinių interesų tikslas. Diversifikaciją yra dviejų tipų. Globalinė ir lokalinė diversifikacija. Koncentrinės diversifikacijos. Įmonės veiklos diversifikavimo vertinimo kriterijai. Produktų (prekių, paslaugų) diversifikacijos matavimo būdai. Pagal specializavimo lygį visos įmonės buvo suskirstytos į keturias grupes. Vertikalumo lygis. Diversifikavimo prielaidos ir sąlygos bei jo priemonių rengimo tvarka. Makrolygio sąlygoms ir veiksniams. Mikroveiksniams ir sąlygoms. Strategijos rengiamos ir įgyvendinamos sudarant schemas ir sistemas. Diversifikavimas įgyvendinamas. Pozicionavimo schemos susideda. Diversifikuota rinkos plėtra. Integruotos rinkos plėtros rūšys pasiekiamos. Rinkos užmojo strategija. Produkto ir rinkos pasirinkimas priklauso. Strategijos gali būti įgyvendinamos. Diversifikavimo programa vertinama įvairiais kriterijais.
  Vadyba, špera(27 puslapiai)
  2008-12-19
 • Palūkanų skaičiavimas

  PowerPoint pristatymas. Palūkanų skaičiavimas. Paprastosios palūkanos. Pagrindinės sąvokos. Kaupimas pagal paprastąsias palūkanas. Skolos kaupimo pagal paprastas palūkanas procesas. Paprastųjų palūkanų apskaita. Kintančios palūkanų normos. Reinvestavimas. Palūkanų kaupimas vartotojiškame kredite. Skolos padengimas dalimis. Statistinis metodas. Komercinis metodas. Apskaita ir diskontavimas. Matematinis diskontavimas. Bankinė (vekselių) apskaita. Diskonto proceso grafikas. Diskontavimo koeficientai. Kaupimas pagal diskonto normą. Mokestiniai įsipareigojimai. Palūkanų normos lygio ir paskolos trukmės nustatymas. Kontraktų (sandorių) pelningumas.
  Finansai, pristatymas(36 )
  2006-05-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po