Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Difuzijos proceso tyrimas

  Terminės (šiluminės) priemaišų difuzijos proceso tyrimas. Priemaišinių atomų skverbimasis į kietuosius kūnus. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. (Difuzijai vykstant iš begalinio šaltinio). Priemaišos srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas, priemaišų įterpimo etape (Difuzijai vykstant iš begalinio šaltinio). Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo (Difuzijai vykstant iš riboto šaltinio). Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu.
  Elektronika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-05-24
 • Dvipolio tranzistoriaus tyrimas

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimų rezultatai (lentelės ir grafikai). h parametrų skaičiavimas ir jų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-24
 • Elektros grandinės tyrimas įvairiais metodais

  Pagrindinė darbo schema. Skaičiavimų duomenų lentelė. Darbo eiga. Kirchhofo dėsnių metodas. Srovių skaičiavimas pagal mazgų potencialų metodą. Srovių skaičiavimas pagal kontūru srovių metodą. Galių balansas pagal pradinę schemą. Apskaičiuotos srovės abiem metodais. Srovės I4 (per varžą R4) skaičiavimas ekvivalentinio šaltinio metodu.
  Elektronika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Grandinių dažninių savybių analizė

  Duotoji grandinė. Darbo eiga. Ekvivalentinė duotai grandinėlei schema. Duotos grandinėlės DACH. Duotos grandinėlės DFCH. Bode plotter rodmenys, ieškant maksimalios galimos amplitudės. Bode plotter rodmenys, ieškant ribinio dažnio vertės. Grafikas, vaizduojantis pralaidumo juostą. Išvados.
  Elektronika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-05-24
 • Grandinių modeliavimas ir tyrimas kompiuteriu (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Grandinėles parametrai. Darbo schema. Gautos dažninės ir pereinamosios charakteristikos (matavimo įrenginių rodmenys bei grafikai). Perdavimo charakteristikų oscilogramos. Dažninių fazės charakteristikų grafikai (DFCH). Dažninių amplitudės charakteristikų grafikai (DACH). Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-05-24
 • Kirchhofo dėsnių taikymas daugiakontūrinei schemai (2)

  Užduotis: Eksperimentiškai ištirti daugiakontūrinę schemą. Įsitikinti Kirchhofo dėsnių teisingumu. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Rezultatų patikrinimas pagal Kirchhofo dėsnius. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-24
 • Lauko tranzistoriaus tyrimas (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimų rezultatai (lentelės ir grafikai). Perdavimo charakteristikos matavimo rezultatai. Išėjimo charakteristikos matavimo rezultatai. Pagrindinių parametrų apskaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-05-24
 • Mobiliųjų telekomunikacijų verslas ir plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Nuo kabelių po žeme, iki radijo siųstuvų ir imtuvų. "Mobilusis telefoninis ryšys". SMS. "Skambučiai, mobilusis internetas ir 3G". Apibendrinimas.
  Rinkodara, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-01
 • Nuolatinės srovės linijos tyrimas (2)

  Užduotis. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Darbo schema. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-24
 • Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Srovės pereinamojo proceso kreivė, paleidžiant variklį. Greičio pereinamasis procesas ω = f(t). Pereinamojo proceso kreivė elektromechaninei laiko pastoviajai nustatyti. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-24
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos. Dažninės amplitūdės charakteristikos. Iš oscilogramų (grandinėlių pereinamųjų, ir DACH grafikų, gautų 2 laboratoriniame darbe, apskaičiuotos tirtų integruojančių ir diferencijuojančių grandžių laiko pastoviosios. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • RC ir RL grandžių dažninių charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos. Naudotos formulės. Visų grandžių, išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikų priklausomybių lentelės ir dažninių amplitudės charakteristikų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-05-24
 • Tunelinio diodo tyrimas (3)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimų rezultatai (lentelės, grafikai). Tunelinio diodo diferencialinės varžos skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-24
 • Verslo planas: baldų kūrimas, projektavimas ir gaminimas IĮ "Neries baldai"

  Anotacija. Verslo šakos analizė. Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Produktai. Paslaugos. Ofiso ir gamybos patalpos ir įrenginiai. Administracinis ir gamybinis personalas. Žinios apie verslininką ir jo partnerius. Gamybinis planas. Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Įmonės atliekamos operacijos. Subrangovų atliekamos operacijos. Gamybinės patalpos. Staklės, įrenginiai. Žaliavų tiekėjai. Transportas. Marketingo planas. Tikslas uždaviniai. Kainos. Realizavimo kanalai. Reklama. Organizacinis planas. Nuosavybės formos, atsakomybės laipsniai. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios vietos. Naujų technologijų tikimybė. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Balansinis pelnas. Atsipirkimo (pelno) taškas. Priedas (1). Atsipirkimo (pelno) taškas.
  Verslo planai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-22
 • Vienfazio transformatoriaus bandymas

  Darbo ataskaita. Darbo užduotis. Darbo schema. Bandymų duomenys. Darbinių charakteristikų grafikas. Koeficientai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-05-24