Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinė teisė (9)

  Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje; Valstybinio valdymo organų sistema; Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra Mūsų valstybėje egzistuoja valstybinių organizacijų sistema. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. LRV samprata, sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Savivaldos institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinis valdymas. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisės terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisena. Asmenys. Įrodymai. Kontrolė. Kontrolės rūšys.
  Administracinė teisė, špera(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Dovanojimo sutarties raida romėnų teisėje

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Sutarčių formų raida romėnų teisėje. "XII lentelių įstatyme" numatytos sutartys. Daiktinės sutartys. Sutarčių tipai pagal prievolės atsiradimo pagrindą. Romėnų teisės paktai. Darbo metodai ir priemonės. Romėnų teisės sutarčių rūšys. Dovanojimo sutarties raida Romėnų teisėje. Romėnų teisės prievolė – dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties raidos Romėnų teisėje analizė. Romėnų teisės ir Lietuvos respublikos sutarčių lyginamoji analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Romėnų teisės terminų aiškinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-04-27
 • Gyvulių veisimo metodai ir jų pritaikymas gyvulininkystės praktikoje

  Lentelių sąrašas. Įvadas. Gyvulių veisinimas. Gyvulių veisinimo reikšmė. Gyvulių veisinimo metodai. Gyvulių veisinimo metodai ir jų genezė. Gyvulių veisinimo metodų pritaikymas gyvulininkystės praktikoje. Gyvulių veisinimo metodų lyginamoji analizė. Išvados.
  Veterinarija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimo naujoje atominėje elektrinėje galimybių studija

  Santrumpų sąrašas. Lentelių, paveikslų, schemų ir priedų, sąrašas. Įvadas. Ignalinos atominės elektrinės vaidmuo šalies ekonomikai. Ignalinos atominės elektrinės pasauliniai resursai. Ignalinos atominės elektrinės reaktorius. Reaktoriaus struktūra bei konstrukcija. Reaktoriaus funkcijos ir teikiama nauda šaliai. Ignalinos atominės elektrinės stratifikacija. Ignalinos atominės elektrinės saugumas. Radiacinė apsauga. Naudojamas branduolinis kuras. Kontainmento palaikymas. Teorinis trečiojo reaktoriaus modelis. Statistiniai duomenys. Ignalinos atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujoje atominėje elektrinėje studija. Atominės elektrinės sistemų panaudojimo ir saugojimo analizė. Kuro perkrovimo sistemos perspektyvos. Turbogeneratoriai. Elektrinės kontrolės ir valdymo sistemos vertinimas. Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistema. Reaktoriaus technologinės kontrolės sistemos konjunktūra. Senųjų atominės elektrinės sistemų panaudojimas naujuose resursuose. Ekonominiai ištekliai. Nauda, privalumai ir trūkumai. Lietuvos energetikos žaliavos ateičiai. Energijos ištekliai. Energijos gamyba ir suvartojimas. Energijos balansas ir disbalansas. Išvados.
  Mechanika, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-04-27
 • Kiaulių selekcijos programa

  Įvadas. Kiaulių paklausa Lietuvos respublikoje. Kiaulių produktyvumas ir pramoninis mišrinimas. Valstybės parama įgyvendinat kiaulių selekcijos programą. Išvados.
  Veterinarija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Moterų, patyrusių smurtą šeimoje, gyvenimo kokybės analizė

  Įvadas. Gyvenimo kokybės (GK) samprata. Gyvenimo kokybės gerovės suvokimo pagrindų sistema. Asmenybės bruožai ir jų plėtotė. Šeima Lietuvos gyventojų GK vertybių skalėje. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, jų priežastys ir pasekmės. Smurto ir depresijos ryšys. Patirto smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-04-27
 • Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai

  Įvadas. Paukščių organizmas ir grėsmę jam keliantys veiksniai. Paukščių produktyvumas. Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Pelno norma ir rizikos valdymas

  Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata ir jos rūšys. Rizikos nustatymo metodai. Rizikos ir pelno normos įvertinimas. Rizikos analizė ir vertinimo metodų perspektyvos. Finansinė ir valdymo rizikos. Pelno normos efektyvumo nustatymas ir vertinimas. Komercinių bankų investicinės rizikos mažinimo priemonės Lietuvos sąlygomis. Investicinės rizikos mažinimo priemonių metodika. Ekonomikos įtaka investicinei rizikai. Komercinių bankų investicinę riziką įtakojantys veiksniai ir jų pašalinimas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Personalo skatinimas turizmo įmonėje

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbuotojų motyvavimo esmė. Darbo metodai ir priemonės. Darbuotojų motyvavimo paskirtis. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbuotojų motyvacijos įgyvendinimo principai. Personalo skatinimas turizmo paslaugų įmonėje. Mažojo verslo valdymo analizė. Personalo skatinimo tyrimas. Turizmo organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos. Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo rinkos darbuotojų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo darbuotojų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-04-27
 • Servitutas

  Servitutas. Servituto sąvoka. Servituto turinys. Servituto teisių įgyvendinimas. Servituto turėtojo pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą. Servituto išlikimas padalijus tarnaujantįjį daiktą. Servituto išlikimas padalijus viešpataujantįjį daiktą. Kelio servitutas. Kelio servitutas, suteikiantis teisę naudotis pėsčiųjų taku. Kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis. Kelio servitutas, suteikiantis teisę varyti galvijus. Kelio (tako) vietos ir krypties nustatymas Statinių servitutas. Servituto nustatymo pagrindai ir momentas. Servituto nustatymo apribojimai. Daiktai, kuriems gali būti nustatomas servitutas. Dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimas. Servituto pasibaigimo pagrindai ir momentas Servituto atsisakymas. Servituto pabaiga tam pačiam asmeniui tapus viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daikto savininku. Servituto pabaiga žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui. Servituto pabaiga pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei. Servituto pabaiga išnykus servituto būtinumui . Servituto pabaiga suėjus senaties terminui. Statinių servitutų pabaiga dėl senaties Servituto turėtojo teisė reikalauti atlyginti nuostolius. Tarnaujančiojo daikto savininko teisių gynimas Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto. Uždavinys. Atsakymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Socialinio draudimo fondo biudžetas: problemos ir perspektyvos

  Terminų sutrumpinimo sąrašas. Įvadas. 1skyrius. Socialinio draudimo istorinės ištakos. Draudimo globalizacija ir jį įtakojantys veiksniai. Draudimo formavimosi etapai. Socialinio draudimo samprata XX amžiuje ir jo svarbiausi bruožai. 2 skyrius. Socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. 3 skyrius. Socialinio draudimo fondo biudžeto analizė. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo šalies ekonomikoje. Apibendrinančios išvados. Santrauka.
  Draudimas, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2006-04-27
 • Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų formos

  Įvadas. Tarptautinės prekybos esmė ir integracija į šalies rinka. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarptautinės prekybos politikos konfrontacija. Tarptautinės prekybos politikos būtinumo išraiškos. Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų forma. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės organizacijos. Pagrindinių tarptautinės prekybos organizacijų rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-27
 • Teisės normų taikymo aktas ir jo rūšys

  Įvadas. Teisės normų aktas, kaip teisinės informacijos šaltinis. Teisės normų aktų rūšys. Įstatymai ir jų reglamentavimas. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-27
 • Teisės sąmonė ir teisės kultūra

  Įžanga. Tiriamoji dalis. Teisės sąmonė. Teisės sąmonės struktūra. Teisės sąmonės funkcijos. Teisės sąmonės rūšys. Teisės kultūra.
  Teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-27
 • The financial property management in Lithuanian Republic

  Kursinis darbas apie nuosavybę ir jos valdymą Lietuvoje (anglų kalba). Introduction. The financial property in Lithuanian Republic. The financial property accounting. The financial property of worlds society. The fianancial property and it‘s accomondation. The loss of the financial property. Property and casuality. Investitions in property and it‘s management in Lithuanian Republic. The financial property protection and administration. The financial property crimes. Gang crimes og Lithuanian Republic. The finacial property crime prevention. The financial property manegement in Lithuanian Republic. The financial property services of management. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-04-27
 • Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinių partijų sistemoje ir valdžioje

  Įvadas. Tradicinės politinės partijos samprata. Tradicinės politinės partijos atsiradimo esmė. Tradicinės politinės partijos turinys. Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinėje sistemoje. Partinės saviidentifikacijos reikšmė. Valstybės valdymo formos įtaka partijų veiklai. Tradicinių politinių partijų legitimumo problemos. Tradicinių politinių partijų veiklos krypčių lemiami faktoriai politinėje sistemoje. Tradicinės politinės partijos veiklos aspektai valdžios atžvilgiu. Tradicinių politinių partijų veiklos teisės ir garantijos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Turizmo įmonės personalo valdymas: UAB "Novaturas"

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo raida Lietuvos respublikoje. Turizmo industrijos apžvalga. Turizmo plėtra Lietuvoje. Turizmo įmonės verslo idėja. Personalo valdymo turizmo įmonėje ypatumai. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji personalo valdymo samprata. Personalo valdymo teorijos – personalo bazė. Apibendrintas personalo valdymo teorijų turizmo įmonėje vertinimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje turinys. Personalo valdymo turizmo įmonėje formalizavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo teisinis reguliavimas. Turizmo įmonės personalo valdymo koncepcija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Personalo valdymo turizmo įmonėje struktūros. Turizmo įmonės personalo valdymas pagal poreikių planavimą. Darbo išteklių valdymo klausymų sprendimai turizmo įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-04-27
 • Ugdytinių požiūris į žalingus įpročius

  Santrauka. Grafikų, lentelių, priedų sąrašas. Įvadas. Edukologijos subkultūrinė raida. Edukologijos mokslo objekto genezė. Ugdytinių charakteristika ir jų lavinimo metodų lyginamoji analizė. Žalingų įpročių vieta šiuolaikiniame pasaulyje. Žalingų įpročių dominuojanti samprata ir jos ištakos. Psichikos sutrikimai, sukelti žalingu įpročių atsiradimo priežastimi. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimas. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo edukologinė metodika. Tiriamieji. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis, slauga

  Priedų, pavyzdžių ir diagramų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Slaugos samprata ir reikšmė medicinoje. Slaugos apibrėžimas ir esmė. Slaugos turinys. Slaugos veiksnių ypatumai ir juos įtakojantys veiksniai. Slaugos pagrindai. Žarnyno infekcinės ligos. Bakteriniai susirgimai. Maisto toksinės infekcijos. Virusiniai susirgimai. Kirmėlinės ligos. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slauga. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos ypatumai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos uždaviniai. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis slaugos analitinis tyrimas. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis analitinio tyrimo metodika. Tiriamieji. Vaikų, sergančių žarnyno infekcinėmis ligomis tyrimo rezultatai. Slaugytojų kompetencijų plėtra. Slaugytojų kompetencijų inkorporavimas. Kompetencijų vertinimo dimensijos. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Slauga, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2006-04-27
 • Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

  Įvadas. Apskaita, kaip informacinė sistema. Valdymo apskaitos informacijos principai. Valdymo apskaitos kontrolei ciklai ir procedūros. Kontrolės ciklai. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po