Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinė bendrovė: samprata ir būdingi bruožai

  Įvadas. Akcinė bendrovė samprata ir būdingi bruožai. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Įmonės rūšies pasirinkimo motyvai. Akcinių bendrovių steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentai. Bendrovių bei akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Bendrovės vadovas. Kiti bendrovės organai. Revizorius, auditorius. Vyriausiais finansininkas (buhalteris). Bendrovės kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių pabaiga. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės pertvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Komercinė teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-04-20
 • Buitinė chemija (2)

  Įvadas. Skalbimo, valymo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Aerozoliai buityje. Taisyklės, saugumui užtikrinti. Kas sieja skalbimo priemones su Baltijos jūra? Ką jūs galite padaryti, kad išsaugotumėte sveiką aplinką ir savo sveikatą? Buitinė chemija. Kas sieja skalbiklius su Baltijos jūra? Keletas faktų apie eutrofikacijos sukeltas pasekmes Baltijos jūroje. Žvejybos nuostoliai. Nuotekų valymas.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2007-01-25
 • Europos centrinis bankas (ECB) (2)

  Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Pagrindiniai Europos centrinių bankų sistemos uždaviniai ir tikslas. Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko nepriklausomumas. Europos centrinio banko viešumas. Europos Centrinių Bankų Sistemos (ECBS) kapitalas. Europos Centrinio Banko (ECB) funkcijų pasidalijimas. Europos Centrinio Banko (ECB) ryšiai su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir organais. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(21 puslapis)
  2007-12-03
 • Įmonės analizė: UAB moteriškų drabužių siuvykla "Petras & Co"

  Įvadas. Įmonės UAB "Petras&Co" pirmųjų veiklos metų analizė. Faktinių veiklos rezultatų palyginimas su planiniais. Veiksnių įtaka bendrajam pelningumui apskaičiavimas grandininių pakeitimų metodu. Turto ir kapitalo struktūros dinamika ir jos įtaka įmonės likvidumui. Pinigų srautas ir debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis. Įmonės "Petras&Co" lūžio taško analizė. UAB "Petras&Co" antrų, trečių, ketvirtų metų veiklos analizė.
  Įmonių aprašymai, analizė(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Intelektinė nuosavybė ir jos apmokėjimas

  Įvadas. Intelektinės nuosavybės samprata. Intelektinės nuosavybės teisės sistema. Intelektinės nuosavybės teisės šaltiniai. Autorinės teisės šaltiniai. Pramoninės nuosavybės teisės šaltiniai. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą, sukurtą darbo metu. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal civilinės teisės normas. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal darbo teisės normas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-12-03
 • Lietuvos finansų sistema

  Įvadas. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Lietuvos respublikos biudžetas. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Lietuvos respublikos mokesčių klasifikacija pagal mokesčių objektus. Valstybės skola Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-12-03
 • Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai

  Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respublikose. Lietuvos valstybės valdymo forma pagal 1992 metų Konstituciją. Prezidento institucijos raida Lietuvoje. Prezidento teisinis statusas laikinosiose konstitucijose. Prezidentas kaip valstybės vadovas 1922 metų Konstitucijoje. Prezidento konstitucinio statuso raida po 1926 m. gruodžio 12 d. perversmo. Lietuvos Respublikos prezidento institucija 1990-1992 m. parengtuose Lietuvos respublikos konstitucijos projektuose. Lietuvos respublikos prezidento statusas pagal 1992 metų Lietuvos respublikos konstituciją. Lietuvos respublikos prezidentas – valstybės vadovas. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas ir respublikos prezidento įgaliojimai. Respublikos prezidento teisės aktai ir jų konstitucingumo tikrinimas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimų nutrūkimas. Baigusio kadenciją Lietuvos respublikos prezidento konstitucinis statusas. Prezidento konstitucinio statuso problemos. Išvados. Pasiūlymai.
  Konstitucinė teisė, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2007-02-27
 • Organizacijų plėtra

  Įvadas. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros stadijos. Europos sąjungos raida ir plėtotė. Europos Sąjunga (ES) šiandien. R. Šumano deklaracija ir jos įgyvendinimas. Romos sutartys. Vieningos Europos aktas spartinant Europos integracijos procesą. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis ir Lakeno deklaracija. Sutarties dėl konstitucijos Europai projektas ir pagrindinės konstitucijos nuostatos. Europos Sąjungos (ES) nuostata dėl tolesnio plėtojimosi ir Kopenhagos kriterijai. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-25
 • Reklamos organizavimas draudimo įmonės veikloje

  Įvadas. Reklamos tikslai. Reklamos paskirtis, funkcijos ir kūrimo proceso dalyviai. Reklama ir realus pasaulis. Reklamos biudžetas. Reklamos kampanijos išlaidos (reklamos kampanijos biudžetas). Reklamos kreipinys. Reklamos auditorija. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos efektyvumas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Demonstracinės reklamos formos. Reklamos įstatymas, draudimai ir apribojimai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-04-20
 • Studentų streso tyrimas: Vytauto Didžiojo Universitetas ir Kauno Medicinos Universitetas

  VDU ir KMU studentų streso tyrimas. Įvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Streso samprata ir ypatumai. Emocijų vaidmuo patiriant stresą. Emocijos ir asmenybė. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso reakcijos sistema. Streso vystymosi stadijos. Stresas ir asmenybiniai faktoriai. Teigiama ir neigiama streso reikšmė. Streso įveikimas. Studentų patiriamo streso ypatumai. Studentų patiriamo streso ypatumai. Kasdieniniai rūpesčiai. Gyvenimo pasikeitimai. Polinkis į A elgesio tipą. Statistinis tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Iškeltos statistinės hipotezės. Tyrimo metodika. Įvadas į psichologinį tyrimą. Tiriamųjų charakteristika ir imties sudarymo principai. Psichologinio tyrimo kintamieji. Naudojami psichologiniai, statistiniai tyrimo metodai. Psichologinio tyrimo metodo aprašymas. Naudojami statistiniai kriterijai. Rezultatai. Psichologinio tyrimo statistinis duomenų apdorojimas. Psichologinio tyrimo iškeltų hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedai (15).
  Psichologija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-02-27
 • Šalies mokesčių sistema

  Įvadas. Mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Valstybės pajamų pagrindas – mokesčiai. Mokesčių grupavimo klasifikaciniai požymiai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK): duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai ir kaizeriniai Vokietijai. Fiskalinė politika tarpukario Lietuvoje. Lietuvos respublikos valstybinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-20
 • Tarptautinės prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Vadybos teoretikai ir jų indėlis vadybos moksle

  Įvadas. Vadybos teorijos ištakos. Robertas Ouenas. Čarlis Bebaidžas. Henris R. Tounas. Vadybos teorijos pradininkai. Frederikas U. Teiloras. Luis D. Brendžis. Henris L. Gantas. Lilija Džilbret ir Frankas Džilbretas. Česteris Bernardas. Maksas Veberis. Anri Fajolis. Duglas Makgregoras. Hugo Munstenbergas. Meri P. Follett. Garingtonas Emersonas. Haris A. Čopfas. Vadybos teorijos pradininkai Lietuvoje. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-12-03
 • Verslo planas: fontanų pardavimas ir montavimas UAB "Fontanų harmonija"

  Anotacija. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Produktai. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Investicijos. Vietovė kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Naujo produkto paslaugos sukūrimas. Pardavimų skatinimo metodai. Reklama. Naujos produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybos patalpos. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios pusės. Rizikos mažinimas. Finansinė dalis.
  Verslo planai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-05
 • Viešojo administravimo ir demokratinių vertybių santykis

  Įvadas. Viešojo administravimo samprata, istorinė raida. Viešojo administravimo turinys. Tradicinė viešojo administravimo paradigma. "Naujasis" viešasis administravimas. Viešojo administravimo istorija. Politikos ir viešojo administravimo ryšys. Politikos ir viešojo administravimo atskyrimas. Viešojo administravimo ir demokratijos sąryšis. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos. Demokratinės vertybės viešajame administravime. Demokratinės vertybės. Demokratijos vertybių ir viešojo administravimo suderinimas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-20