Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Gamtosauginės mokyklos. Ekologinis ugdymas mokykloje. Ekologiniai centrai, jų veikla. Ekologinio ugdymo nauda.
  Pedagogika, pristatymas(11 )
  2006-04-27
 • Ekologinis-gamtinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams. Oro tarša. Žmogaus poveikis gamtai. Aplinkos tarša ir žmogaus sveikata. Ekologinis ugdymas mokykloje. Aplinkos poveikis sveikatai.
  Pedagogika, pristatymas(9 )
  2006-04-27
 • Ekologinis-gamtinis ugdymas: saviraiška ir polinkių plėtotė

  PowerPoint pristatymas. Papildomas gamtinis – ekologinis ugdymas. Papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo metodai. Formalusis ugdymas. Informalusis ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(29 )
  2006-04-27
 • Ekologinis–gamtinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinio – gamtinio ugdymo atspindžiai Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Ekologinio – gamtinio ugdymo samprata. Gamtos dalykų turinys. Ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ekologinio – gamtinio ugdymo aktualumas, svarba ir reikšmė. Papildomas ekologinis – gamtinis ugdymas. Ugdymo problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Efektyviausios papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo formos. Ugdymo formų realizavimo ypatumai.
  Pedagogika, pristatymas(14 )
  2006-04-27
 • Mokinių tėvų ir mokyklos vaidmuo mokyklos kaitoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Tėvai turi suvokti kintančią mokyklos prigimtį, tačiau lygiai taip pat svarbu ir mokykloms pripažinti šeimos požiūrį, patirtį bei stipriąsias puses. Darbo uždaviniai: Išryškinti tėvų ugdomąjį vaidmenį mokyklos popamokiniame gyvenime. Įvertinti efektyviausius mokyklos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Paanalizuoti pedagogo požiūrį į tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir naudą , gerinant mokinių mokymosi kokybę.
  Pedagogika, pristatymas(19 )
  2006-04-27
 • Papildomas ekologinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Vaikų ekologinio ugdymo galimybės. Pirma klasė. Antra klasė. Trečia klasė. Ketvirta klasė.
  Pedagogika, pristatymas(6 )
  2006-04-27
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo veiklos turinys. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Aplinkosauginis ir ekologinis ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(30 )
  2006-04-27
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: išsiaiškinti papildomo gamtamokslinio ugdymo įgyvendinimą pradinėje mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(17 )
  2006-04-27
 • Saviraiška ir polinkių plėtotė: sveikatos ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Laisvalaikio leidimas, kenkiantis sveikatai. Sveikos gyvensenos ugdymo svarba. Sveikatingumą ugdantys būreliai. Būrelių, ugdančių sveikatingumą veikla. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(14 )
  2006-04-27
 • Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras

  Įvadas. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras. Sociokultūrinė aplinka. Tikslai ir siekiai. Vizija. Misija. Švietimas - ugdymas. Buities darbai. Muzikos terapija. Laisvalaikis, poilsis, kultūrinė veikla. Bendravimo būdai. Šeimos dalyvavimo darbo centro gyvenime privalumai ir bendradarbiavimo galimybės. Darbo centro veikla. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro valdymo struktūra.
  Specialioji pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-04-21
 • Sveikatos ugdymas (4)

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas. Sveikatos ugdymo formos. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Vaikų sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programos. Neformalus sveikatos ugdymas. Sveikatos mokymo metodai.
  Pedagogika, pristatymas(20 )
  2006-04-27
 • Sveikatos ugdymas per papildomą veiklą

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalusis papildomas ugdymas. Informalus ugdymas. Sveikos gyvensenos būreliai.
  Pedagogika, pristatymas(24 )
  2006-04-27