Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas (2)

  Darbo eiga. Organinių dažų tirpalai. Neorganinių druskų tirpalai. Aliuminio oksido plėvelės sandara. Išvada.
  Cheminiai elementai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-10
 • Aplinkos apsaugos politika

  Aplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos (ES) politika dėl specifinių atliekų srautų. Europos Sąjungos (ES) atliekų sektoriaus tesės aktai. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Telšių rajono atliekų tvarkymo sistema ir jos plėtojimas.
  Ekologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-02
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energija

  Įvadas. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasaulinės tendencijos. Egzistuojančios rizikos rūšys. Pramonės ir rinkos tendencijos. AEI panaudojimo skatinimo ir reguliavimo mechanizmai. Saulės energija. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Atsipirkimo laikas. PVM dotacijos. Naudojami ne šildymo sezono metu. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Potencialas. Mokslo tyrimai ir taikymas. Technologijos ir gamyba. Fotoelektra. Fotoelektros naudojimas Lietuvoje. Fotelektros plėtros perspektyvos. Vėjo energija. Vėjo jėgainės. Vavj ir havj charakteristikų palyginimas. Vėjo energijos panaudojimas. Potencialas. Instaliuoti pajėgumai. Vėjo energetikos plėtros zonos. Lietuvos pajūrio vėjo jėgainių parkas. Vėjo jėgainių poveikis aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių mirgėjimas. Šviesos atspindėjimas. Hibridinės jėgainės. Vėjo energetikos privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-05-16
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energija (2)

  PowerPoint pristatymas. Atsinaujinančių energijos šaltinių pasauliniai ištekliai per metus. Saulės energija. Saulės energijos versmas į šiluminę. Kolektoriaus sudėtinės dalys. Investicijos. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Prognozuojama fotoelektros plėtros pasaulyje dinamika. Vėjo energija. Ekonomiškiausias vėjo energijos panaudojimas – elektros energijos gamyba. Vėjo energijos išteklių (VEI) įvertinimas. Mikroelektrinė. Potencialas. Vėjo energetikos plėtros zonos ir galios kvotos. Poveikis aplinkai. Išvados.
  Ekologija, pristatymas(31 )
  2007-05-16
 • Biuro eskizinis projektas

  Biuro interjeras. Patalpų pasirinkimas. Darbo priemonės. Baldai. Darbo kėdė. Kiti biuro reikmenys. Darbo patalpos įrengimas. Sienos. Lubos. Grindys. Langai. Durys. Biuro apšvietos skaičiavimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-05
 • Dirvožemis (4)

  Įvadas. Dirvožemio tarša. Dirvožemio taršos šaltiniai. Dirvožemio užterštumas cheminėmis medžiagomis. Miško dirvožemių rūgštėjimas. Dirvožemio erozija. Dirvožemio erozija: rūšys, pasekmės, žala. Erozijos žala Lietuvos piliakalniams. Priemonės, skatinančios susilpninti arba visai sustabdyti eroziją. Žemės ūkio naudmenos. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2007-05-16
 • F. Teiloras – darbo mokslinio organizavimo principai ir šiandiena

  Įvadas. Mokslinio valdymo teorija. Frederikas W. Teiloras. F. Teiloro idėjos praktikoje. F. Teiloro "Mokslinio valdymo principai". Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Mokslinio valdymo principų apibendrinimas. Kritika. Teilorizmas. Teilorizmas šiandieniniame pasaulyje. Mokslinio valdymo teorijos pasiekimai, nuopelnai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos

  Triukšmas. Kas yra triukšmas? (fizikinis ir psichologinis apibrėžimas). Triukšmo charakteristikų parametrai. Parametrų nustatymas ir jų matavimo vienetai. Garso slėgio lygio ir garso lygio sąvokos. Ekvivalentinis garso lygis. Triukšmo norma ir jos paskirtis. Triukšmo normavimo principas. Triukšmo parametrų matavimas, prietaisai. Prietaiso NOR-116 veikimo principas ir jo panaudojimas triukšmo lygio nustatymui. Kai kurių triukšmo šaltinių reikšmės dB(A). Triukšmo kenksmingas poveikis žmogui ir aplinkai. Kovos su triukšmu metodai. Triukšmo mažinimas jo kilimo šaltinyje. Triukšmo mažinimo principai jo sklidimo kelyje. Garso izoliacija ir sugertis. Garso izoliacijos principas ir jo nustatymas. Garso izoliacijos gaubtai. Garso sugerties principas ir medžiagos. Garso slopintuvų tipai ir jų panaudojimo galimybės. Ekranai ir kitos užtvaros triukšmui sumažinti. Organizacinės triukšmo mažinimo priemonės. Individualios priemonės apsisaugojimui nuo triukšmo poveikio. Virpesiai – vibracijos. Vibracijų šaltiniai ir jų atsiradimo priežastys. Vibracijų pagrindiniai parametrai ir jų matavimo vienetai. Vibracijų parametrų tarpusavio ryšys. Vibracijų sukelto triukšmo klasifikavimas. Vibracijų kenksmingas poveikis žmogui ir supančiai aplinkai. Vibracijų parametrų normavimas. Vibracijų parametrų matavimas ir prietaisai. Infragarso atsiradimo priežastis ir jo charakteristika. Infragarso poveikis aplinkai. Vibracijų mažinimo būdai. Vibracijų izoliavimo principas. Vibroizoliatoriai ir jų įvertinimas. Vibracijų slopinimo dangos efektyvumo priklausomybė nuo medžiagos (dangos) savybių. Vibroizoliatorių pritaikymas vibracijų parametrų poveikiui sumažinti. Apsaugos priemonės nuo infragarso. Individualios apsaugos priemonės nuo vibracijų poveikio. Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinio lauko susidarymo principas. Elektromagnetinio lauko (EmL) šaltiniai. EmL charakteristika. EmL matavimo vienetai. EmL poveikis žmogaus organizmui. Profesiniai susirgimai nuo EmL poveikio ir jų išvengimo būdai. Elektrinio lauko stiprio nustatymas (išraiška). Stipriausias elektrinis laukas. EmL bangų savybės (sklidimas). Kas yra Pointingo vektorius? EmL bangų sklidimo kryptys. Kas tai yra jonizuojanti spinduliuotė? Jonizacijos šaltiniai. Alfa, beta ir gama dalelės ir jų susidarymas. Beta dalelių poveikis. Gama spinduliuotės poveikis. Neutronai ir jų apibūdinimas. Apšvitos dozė ir jos įvertinimas. Sugertosios dozės vienetas. SI lygiavertis dozės vienetas. SI efektinė dozė. Ekspozicinė dozė, jos galios vienetas. Jonizuojančios spinduliuotės apšvitinimo normos. Jonizuojančios spinduliuotės dozės įvertinimas.
  Sauga, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-16
 • Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (2)

  Laboratoriniai darbai. Triukšmo sumavimas. Garsą absorbuojančio apdaro efektyvumas. Garsą izoliuojančio gaubto efektyvumas. Virpesių slopinimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-23
 • Interpoliavimas

  PowerPoint pristatymas. Interpoliavimas. Principai. Interpoliavimo schemos. Globalios ir lokalios interpoliavimo schemos. Tyseno poligonai. Polinominė interpoliacija. Interpoliavimas atskirose zonose. Tiesinė interpoliacija. Kubinė (3-čio laipsnio polinomo) interpoliacija. Slenkantis vidurkis. Slenkantis svertinis vidurkis, atvirkščiai proporcingo atstumo schemos. Statistiniai interpoliavimo metodai. Erdvinė koreliacija. KRIGING interpoliavimas.
  Matematika, pristatymas(28 )
  2007-02-02
 • Lietuvos vandenys

  Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vandens ciklas
  Ekologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Matematika (19)

  Kėliniai. Gretiniai. Atsitiktiniai įvykiai. Deriniai su pasikartojimais. Empirinio skirstinio funkcija. Empirinis vidurkis ir dispersija. Aibės. Kombinatorika. Gretiniai. Įvykių algebra. Įvykio santykinis dažnis. Tikimybių Teorija. Įvadas. Empirinis skirsnis. Skirstinio poligonas, histograma. Veiksmai su aibėmis.
  Matematika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Rekreacija (2)

  Rekreacijos esmė. Rekreacijos tikslai ir uždaviniai. Rekreacijos reikšmė. Rekreacijos organizavimo sistema. Valstybės vaidmuo rekreacijos procese. Rekreacija kaip socialinis reiškinys. Žmogaus rekreacijos aplinkos faktoriai. Rekreacijos sudėtinės dalys. Faktoriai, turintys įtakos rekreacijos procesui. Rekreacinė infrastruktūra. Rekreacinės teritorijos samprata. Pagrindiniai rekreaciniai kompleksai. Rekreaciniai gamtos ištekliai. Rekreacinių gamtinių išteklių įvertinimas ir naudojimas. Natūrali gamtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Dirbtinė žmogaus rekreacijos aplinka. Rekreacinės grupės. Upių rekreacija. Ežerų rekreacija. Jūrų bei vandenynų rekreacija. Dykumų rekreacija. Oazių rekreacija. Aukštumų ir kalnų rekreacija. Miškų plotų rekreacija. Rekreaciniai miškai. Urbanizuotų teritorijų rekreacijos ypatumai. Įvairių žemynų rekreaciniai bruožai. Lietuvos gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai kraštotvarkos principai. Saugomų teritorijų rekreacijos ypatumai. Saugomų teritorijų sistema. Žmogaus įtaka gamtos ekosistemoms. Lietuvos kurortai. Klimatoterapija. Balneoterapija. Peloidoterapija. Kurortų paslaugos. Lietuvos kurortai. Kurortų paslaugos. Druskininkai. Birštonas. Palanga. Kuršių nerija. Kaimo turizmo organizavimas. Rekreacinis kultūrinių vertybių kompleksas. Kraštovaizdis ir architektūra. Kultūros paveldas ir dabarties vertybės. Architektūros ir istorijos paveldas. Architektūros ir istorijos paveldas. Urbanistikos paveldas. Liaudies meno paveldas. Folkloras. Tradicijos. Liaudies verslai ir amatai. Kraštovaizdžio raida. Piliakalniai ir pilys. Miestai ir miesteliai. Nacionaliniai parkai. Miestų ir dvarų parkai. Kilnojamas kultūrinis paveldas. Dvasinis paveldas. Kultūros paveldo apsauga. Rekreacinės paslaugos Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo teisinė bazė.
  Turizmas, konspektas(13 puslapių)
  2007-05-16
 • Teisei derinti skirtos Europos (Asociacijos) sutarties nuostatos

  Įvadas. Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos teisės derinimas rengiantis narystei Europos Sąjungoje bei į ją įstojus. Santykių, kurie derinami, srities ir suderinamumo lygio nustatymas. Laikotarpis iki stojimo į Europos Sąjungą (ES). Padėtis Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos respublikos įmonių teisės derinimas su Europos bendrijos įmonių teise. Pagrindinės nacionalinės įmonių teisės suderinamumo su Europos Bendrijos (EB) teise problemos. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su acqui communautaire. Europos Sąjungos (ES) bendrovių teisė. Aplinkos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Aplinkosaugos problemoms jokių sienų nėra. Teisės derinimą reglamentuojančios Europos (asociacijos) sutarties nuostatos. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisės derinimas mokesčių srityje. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-04-05
 • Transformatoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-10
 • Triukšmo modeliavimo programa Cadna/A

  Greitas startas. Įterpti objektus. Objektas Kelias. Objektas Barjeras. Objektas Pastatas (Building). Dubliuoti Objektus. Redaguoti Objektus. Tinklinis skaičiavimas. Imisijos taško skaičiavimas. Sukurti Aukštus. Kopijavimas į saugyklą (Clipboard). Sukurti grupes. Skanuoti žemėlapiai – Įterpti Bitmap failą (Scanned Maps – Insert Bitmap File).
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2007-02-02
 • Vandens ir nuotekų valymo technologijos

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Aktyviosios vandens reakcijos (pH), vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas. Vandens fizinių savybių nustatymas. Vandenyje netirpių medžiagų koncentracijos nustatymas. Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu.
  Ekologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas

  Darbo tikslas. Darbo atlikimo tvarka. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-10
 • Židiniai

  Įvadas. Židinių tipai. Atviro tipo židiniai. Židiniai su kapsulėmis. Uždarų ugniakurų tipai ir savybės. Modernūs židiniai. Šildymo principai. Šilumos paskirstymas patalpoms. Nuo ko pradėti statant židinį. Vietos židiniui parinkimas. Židinio dūmtraukis. Kaip pasirinkti židinio ugniakurą (kapsulę). Ventiliatoriai. Ortakių sistema. Šviežio oro paėmimas. Rekuperatoriai. Valdymas. Apdailos medžiagos. Marmuro arba granito apdaila. Medžio apdaila. Kitos apdailos medžiagos. Lauko židiniai. Kur geriausia statyti lauko židinį? Lauko židinių konstrukcijos ir naudojamos medžiagos. Kokias malkas pasirinkti kūrenimui? Elektriniai židiniai. Kokie būtų kaštai 1m² apšildymui, naudojant skirtingų rūšių kurą? Židinio eksploatavimo instrukcija. Židinių projektai. Išvados.
  Statyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-04-05