Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aktyvai

  Įvadas. Aktyvų terminas ir jų ryšys su pinigais. Aktyvų rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-01
 • Akumuliatorių baterijų modulis hibridiniame automobilyje

  Įvadas. Automobilių su hibridine pavara apžvalga ir privalumai. Energijos balansas. Akumuliatorių apžvalga ir analizė. Akumuliatorinių baterijų, naudojamų hibridiniuose automobiliuose, apžvalga. Nikelio metalo hibrido akumuliatoriai (ni-mh). Nikelio kadmio akumuliatoriai (ni-cd). Ličio jonų akumuliatoriai (li-ion). Švino rūgštinės akumuliatorių baterijos veikimo principas. Akumuliatoriaus elektrinės charakteristikos. Akumuliatorių baterijų eksploatavimas. Akumuliatorių gamybos perspektyvos. Akumuliatorių aušinimas. Hibridinio automobilio akumuliatorių tvirtinimas. Akumuliatorių baterijų tvirtinimo konteineris. Akumuliatorių konteineris. Baterijos aušinimas. Akumuliatorių parinkimas. Minimalios šilumos ir galios skaičiavimas. Laidų skerspjūvio parinkimas. Komponuotės analizė. Akumuliatorių konteinerio projektavimas. Agregato principinė schema. Detalių medžiagų ir sujungimų suleidimų parinkimas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Stiprumo skaičiavimai. Varžtų įtempimų skaičiavimas ir parinkimas. Varžto stiebelio kirpimo/glemžimo įtempimai. Sriegių stiprumo skaičiavimas. Konstrukcijos stiprumo patikrinimas. Baigtinių elementų tinklelio sudarymas. Įtempimų analizė. Deformacijų analizė. Atsargos koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-12-28
 • Baldų gamybos cecho projektavimas: UAB "Girių bizonas"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Technologinis procesas. Detalių ir surinkimo vienetų specifikacija ir vidutiniai matmenys. Projekto techninė užduotis. Projekto tiriamoji dalis Optimaliausios kraštų apdirbimo linijos parinkimas. Kraštų apdirbimo linija HOMAG OPTIMAT KFL 525/6/A3/15 ir KFL 526/8/A3/255. Detalių pasukimo mechanizmas HOMAG OPTIMAT TDL310/25/12. Kraštų apdirbimo linija "Stream SB". Detalės pasukimo mechanizmas LTC. Kraštų apdirbimo linija IMA COMBIMA K/M/600/F/SR 23. Detalių pasukimo mechanizmas. Apibendrinimas. Technologinė dalis. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė ir techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga ir ekologija. Rizikos veiksnių įvertinimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai (verslo planas). Pastatų (patalpų) vertės skaičiavimas. Investavimo kaštų suvestinė. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume.
  Statyba, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-11-01
 • Daugiaspindulinių palydovų antenų privalumai ir trūkumai

  Palydovų antenų tipai. Palydovų antenų paskirtis ir pagrindiniai reikalavimai. Daugiaspindulinės antenos. Antenų technologijos. Rago struktūros antena. Atspindinčios (reflektorinės) antenos. Linzinės antenos. Anteniniai masyvai. Antenos posistemė. Išvados.
  Elektronika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-22
 • GPRS veikimo principas

  Kas tai yra - GPRS? GPRS ryšio taikymas. GPRS privalumai. Internetas per GPRS. IP VPN (Virtual private networks) paslauga GPRS tinkle. WAP (Wireless Application protocol) paslauga per GPRS. Paslaugos aktyvavimas ir veikimas. Apmokėjimas už paslaugas. Kaip apskaičiuoti perduodamų duomenų kiekį? GPRS terminalai ir įrenginiai. Kas yra kanalai ir kaip duomenų perdavimas su jais susiję? GPRS veikimo principas. Skambučio sujungimo su išoriniu IP tinklu schema. Prisijungimas prie Intranet’o per IPSec virtualų tunelį. APN, sukūrimo Intranet per GPRS paslaugai, reikšmės bei paskirtis. Išvados.
  Elektronika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-05
 • GPS Navigacinės sistemos automobiliuose

  Įvadas. Navigacinė sistema. GPS imtuvas. Automobilių GPS navigacijos imtuvai. GPS navigacijos imtuvų ryšys su serveriu. Automobilių GPS navigacijos imtuvų funkcijos. Kas yra eismo pranešimų sistema TMC ir kur ji veikia? GPS imtuvas - StreetPilot 2660. GPS imtuvo schema.
  Elektronika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-30
 • Įmonių steigimas ir valdymo organizavimas

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Valdymo organai. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas ir vedimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo dalyviai, jų teisės. Susirinkimo darbotvarkės rengimas. Susirinkimo vedimas, nutarimų priėmimas. Susirinkimo dokumentų įforminimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-19
 • Komandinio darbo principų taikymas organizacijoje

  Įvadas. Grupės ir komandos sampratų palyginimas. grupės sąvoka ir klasifikacija. Komandos sąvoka ir klasifikacija. Komandų ir grupių skirtumai. Grupės funkcijos organizacijoje. Grupės vystymasis (dinamika). Komandos formavimo problema. Komandos formavimas ir funkcijos. Komandos efektyvumo principai ir formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje ir komandos normos. Komandos sutelktumas subūrimas. Pasiūlyti kaip telkti efektyvias darbo grupes – komandas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-19
 • Konfliktų sprendimas organizacijoje

  Įvadas. Konfliktų samprata. Konfliktų požymiai ir priežastys. Organizacinis konfliktas. Konfliktų rūšys ir tipai. Konfliktų procesas. Konfliktų sprendimas. Konfliktų sprendimo būdai. Struktūriniai ir asmeniniai konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-19
 • Kryptinė antena duomenų perdavimo tinklams

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Siūlomos antenos tipo aprašymas. Antenos elektrinių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Žadinimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-22
 • Kūno kultūros ir sporto sistemos ekonominiai ypatumai

  Įvadas. Įtaka sveikatai ir nauda. Sporto rūšys ir jų nešama nauda. Krepšinis. Futbolas. Plaukimas. Šaudymas. Irklavimas. Slidinėjimas bei čiuožyklų perspektyvos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Lietuvos Respublikos (LR) prezidento teisinė padėtis (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybės vadovo instituto istorinė raida. Lietuvos respublikos prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos respublikos prezidento rinkimų tvarka. Respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Respublikos prezidento įgaliojimai skirti valstybinius apdovanojimus. Respublikos prezidento įgaliojimai nustatyta tvarka skirti ir atleisti valstybės pareigūnus. Įgaliojimų nutrūkimas. Karo vadas. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-23
 • Mažatriukšmis dažnių sintezatorius

  Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga ir darbo krypties formulavimas. Dažnio sintezatorių apžvalga. Aktyvioji dažnių sintezė. Dažnių sintezatorių struktūros. AFP sistema su dažnio dalikliu. Sumuojančioji AFP sistema. Sumuojančioji AFP su dažnio dalikliu. DS su AFP sistema, veikiančia atraminio generatoriaus harmonikomis. Dekadinė AFP sistema. Dažnių sintezatoriai be dažnių daliklių AFP kilpoje. Pagrindiniai dažnio sintezatorių mazgai ir jų parametrai. Atraminis generatorius ir įtampa valdomas generatorius. Fazinis detektorius. Dažnio daliklis. Žemo dažnio filtras. Dažnių sintezatoriaus triukšmai. ĮVG faziniai triukšmai. Projektuojamo mažatriukšmio dažnio sintezatorius struktūros parinkimas ir funkcinės schemos sudarymas. Uždavinio sprendimas. Eksperimentai ir programos. Projektuojamo DS generatoriaus stabilumo patikrinimas. Projektuojamo dažnio sintezatoriaus triukšmų skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2007-03-22
 • Monopolija (8)

  Įvadas. Monopolijos samprata. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Pelno maksimizavimas. Monopolijos neefektyvumas. Natūralioji monopolija. Monopolijos atsiradimo priežastys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-01
 • Pagrindiniai makroekonominiai Lietuvos rodikliai

  Įvadas. Makroekonomika ir pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Nedarbo lygis. Infliacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-03-30
 • Parabolinė antena duomenų perdavimo įrenginiams

  Įvadas. Literatūros analizė. Antenų klasifikavimas. Parabolinės veidrodinės antenos apžvalga. Parabolinio veidrodžio profilis. Parabolinių antenų spinduliuojamieji laukai. Parabolinės antenos naudojimo sritys. Elektriniai antenos skaičiavimai. Antenos parametrų skaičiavimas. Antenos kryptiškumo diagramų skaičiavimas. Elektrinio lauko amplitudės pasiskirstymo veidrodžio angoje skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Antenos brėžinys - eskizas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-22
 • Paveikslų analizė: M.K. Čiurlionio ciklas "Zodiakas"

  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų ciklo "Zodiakas" analizė. Jautis.
  Dailė, analizė(5 puslapiai)
  2007-03-23
 • Sekcijos "Laima" gamyba ir įvedimas į prekybą: AB "Freda"

  Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Projekto techninė užduotis. Tiriamoji dalis. Metodika. Tamprumo, lenkiant plokštumoje, modulio ir stiprio lenkiant bandymas (standartas EN 310). Stiprio tempiant statmenai plokštės plokštumai bandymas (standartas EN 319). Tyrimo rezultatų statistinis apdorojimas. Tyrimų rezultatai. Tiriamosios dalies rezultatų apibendrinimas. Technologinė dalis. Technologinis srautas, įrengimai ir jų paskirtis AB "Freda". Gaminamos produkcijos charakteristika, technologinio proceso schema, konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Gaminamos produkcijos charakteristika, gaminio karkaso schema. Skydinių elementų unifikacija. Junginių ir konstrukcinių elementų stiprumas, gaminio stabilumas. Technologinio proceso schema. Kvalitetų ir suleidimų parinkimas, suleidimų tarpų ir įvaržų skaičiavimas. Gaminio įpakavimas. Gamybos apimtis, medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų panaudojimas. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė, techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Vandens sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga. Rizikos veiksnių įvertinimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai. Techniniai ekonominiai darbo rodikliai. Gaminio techninis gamybos rengimas. Konstruktorinis gamybos rengimas. Sąlyginis detalių apskaičiavimas. Konstruktorinio gamybos rengimo darbo imlumas. Konstruktorinio gamybos rengimo išlaidos. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijų ruošimo darbo imlumas. Darbo imlumas įrangai konstruoti. Technologinio gamybos rengimo išlaidos. Techninio gamybos rengimo išlaidos. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume.
  Pramonė ir gamyba, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2007-12-29
 • Tarptautinio verslo žmogiškieji ištekliai

  Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio verslo esmė. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Tarpkultūriniai Rytų ir Vakarų šalių skirtumai tarptautinio verslo žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriu. Praktinė dalis. Tarptautinio verslo įmonės "Senukai" žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-01
 • Verslo planas: slidinėjimo paslaugos UAB "Arktis"

  Įvadas. Verslo plano aktualumas. Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Vadyba, personalas, organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo planavimas. Reikalavimai darbuotojams. Personalo parinkimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo darbo apmokėjimas. Teisės. Atsakomybė. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos aprašymas. Vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų strategija. Rėmimas. Pardavimų prognozės. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos faktorių įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po