Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1863-ųjų sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje

  Lietuva ir Lenkija prieš sukilimą. Sukilimo pradžia ir Vakarų valstybių įtaka. Sukilimas Lietuvoje. Sukilimo malšinimas ir pabaiga. Sukilimo aukos ir pasekmės.
  Lietuvos istorija, rašinys(5 puslapiai)
  2007-03-26
 • Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje

  Lietuvos įjungimas į Rusijos imperijos sudėtį (1795 metai). Užnemunės likimas. Lietuvos bajorijos politiniai siekiai Prancūzijos-Rusijos karo metu. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo metu (1812 metai). Rusijos carų politika ir priešinimasis jai. 1831 metų sukilimas. 1863 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro politika po 1863 metų sukilimo. Tautinis atgimimas. Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda ("Aušra" ir "Varpas"). XX amžiaus pradžios pasikeitimai Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 metai). Politinių partijų kūrimasis. Didysis Vilniaus seimas (1905 metai) ir jo reikšmė. Mažosios Lietuvos tautinis ir kultūrinis judėjimas. Užduotys.
  Lietuvos istorija, konspektas(20 puslapių)
  2006-03-22
 • Lietuvos-Lenkijos valstybės raida XVI - XVIII amžiuje

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorija ir sienos po Liublino unijos. Tarpuvaldžiai ir renkamas Respublikos valdovas. Henriko Valua artikulai. Steponas Batoras ir valstybės stabilizavimas. Steponas Batoras ir Livonijos karas. Stepono Batoro palikimas ir naujasis tarpuvaldis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su užsienio valstybėmis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Zigmanto Vazos laikais. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Vladislovo Vazos laikais. Kriziniai laikai: Jonas Kazimieras Vaza. Vazų dinastijos Respublikoje pabaiga. Bajorų seimeliai ir bajoriškoji "demokratija". "Liberum veto" ir valstybė. Lenkiškieji valdovai Respublikos soste – Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Jonas Sobieskis. Respublika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Saksų dinastijai. Respublikos valdovas Stanislovas Leščinskis. Užsienio politikos nesėkmės – Šiaurės karas. Bajoriškoji anarchija. Nebylusis seimas. Čartoryskiai ir valstybės reformos. Nuolatinė taryba. 1763–1764 metų tarpuvaldis ir Stanislovas Poniatovskis. Radomo ir Baro konfederacijos. Pirmasis Respublikos padalijimas. Ketverių metų seimas. 1791 metų gegužės 3-iosios konstitucija. Targovicos konfederacija ir Antrasis Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas. 1795 metų trečiasis Respublikos padalijimas ir valstybės žlugimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2006-03-14
 • Pasaulio ekonomikos internacionalizavimo procesai

  PowerPoint pristatymas. Planas. Rinkos išplėtimo efektas. Tarptautiniai ekonominiai integraciniai procesai. Europos Sąjungos tikslai. Konvergencijos rodikliai. Europos Sąjungos institucijos. integracijos formos. Laisvos prekybos zona. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Esminiai reikalavimai Europos bendrajai rinkai. Keturios laisvės. Fizinės kliūtys. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) nauda. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) bendra ekonominė nauda. Dėl ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) neigiamą poveikį patyrė. Ekonominių santykių tarpvalstybinis reguliavimas. Tarptautinio valiutos fondo organizacinė struktūra. Tarptautinio valiutos fondo veikla Lietuvoje. Lietuvos santykių su TVF vidutinio laikotarpio strategija.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(31 )
  2007-10-26
 • Romėniškasis Heleninės civilizacijos laikotarpis

  Tradicinė Romos valstybės istorijos schema. Romos istorijos pradžia. Karalių epocha. Aristokratinė respublika. Principatas. Dominatas. Karyba, menas, teisė. Romos religijos. Židinio lauko ir miesto religija. Tikėjimai ir filosofija. Imperija – romėnų pasaulis. Romos valdovų sudievinimas. Religinė maišatis Romos imperijoje. Krikščionybės aušra. Pirmųjų krikščionių nesėkmės.
  Visuotinė istorija, konspektas(16 puslapių)
  2007-04-02
 • Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis

  Egipto civilizuotos visuomenės atsiradimas. Tarpupio civilizuotos visuomenės atsiradimas. Pagrindiniai Egipto civilizacijos laimėjimai: raštas, mokslas, menas ir architektūra, techniniai pasiekimai, teisė. Pagrindiniai tarpupio civilizacijos laimėjimai: raštas, mokslas, menas ir architektūra, techniniai pasiekimai, teisė. Egiptiečių religija. Mesopotamijos religija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-08-28
 • Senovės Graikija (9)

  Poliai ir jų gyventojai. Sparta. Kariuomenė. Solono reforma. Atėnai. Aukso amžius. Graikų – persų karai. Periklis. Graikų dievai. Filosofija. Olimpinės žaidynės. Atėnų ir Spartos santykiai po persų karų. Aleksandras Makedonietis.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-02
 • Senovės graikų civilizacija

  Senovės Graikijos civilizacija. Graikija iki graikų. Tamsieji šimtmečiai. Nepriklausomi miestai - metropolijos. Atėnų polis. Karinga Sparta. Graikų religija. Graikų didvyriai. Graikų kultūra. Graikų – persų karai. Atėnų demokratija. Aleksandras Didysis. Graikijos užvaldymas. Aleksandro valstybės suirimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Romėnų įsiviešpatavimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-02
 • Tarptautinės kompanijos pasaulio ūkyje

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinės kompanijos samprata. Internacionalizacijos samprata. Multinacionalinės kompanijos. Ofšorinės bendrovės. Ofšorinių bendrovių bruožai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Pagrindinės ofšorinių bendrovių rūšys. Rizika tarptautiniame versle. Tarptautinių kompanijų poveikis aplinkai.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(37 )
  2007-09-25