Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė (13)

  Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybė teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisės savininko teisių apsauga ir gynimas. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Sutarties sampratos rūšys ir forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybė samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Dempingas, jo taikymo atvejai Lietuvoje ir pasaulyje

  Dempingas. Dažniausi dempingo taikymo atvejai. Dempingo naudojimo ekonominės pasekmės. Dempingo taikymo atvejai Lietuvoje ir pasaulyje.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-02
 • Derliaus nuėmimo mašinos

  Javų kombainai. Bulviakasės. Linų nuėmimo mašinos. Cukrinių runkelių nuėmimo mašinos.
  Žemės ūkis, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-28
 • Emile Durkheimo įnašas į sociologiją

  Įvadas. Kas tai yra socialinis faktas? Taisyklės, susijusios su socialinių faktų stebėjimu. Taisyklės, susijusios su socialinių faktų aiškinimu. Taisyklės susijusios su įrodymais. "Savižudybė". Išvados.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-11
 • Finansai (37)

  Finansai. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos dalyviai. Finansų sistemos funkcionavimo mechanizmas. Namų ūkio finansų funkcijos. Namų ūkio pajamos. Pajamos pagal jų gavimo tolygumą. Pagal reguliarumo laipsnį namų ūkių išlaidos. Pagal naudojimo tikslą namų ūkių išlaidos yra. Gamybos ir veiklos išlaidos. Akcinės bendrovės pelno paskirstymo tvarka. Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Draudimas. Tiesioginės draudimo funkcijos. Netiesioginės draudimo funkcijos. Draudimo objektas. Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis. Draudikas. Perdraudimas. Pensijų išmokų būdai. Apibūdinkite nacionalinį biudžetą. Kokias žinote nacionalinio biudžeto funkcijas? Išvardykite ir apibūdinkite biudžeto sudarymo principus. Kas sudaro Lietuvos respublikos nacionalinį biudžetą? Kuo skiriasi nacionalinio biudžeto asignavimai nuo išlaidų? Apibūdinkite paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas. Kas sudaro valstybės biudžeto pajamas? Kam skiriami valstybės biudžeto asignavimai? Kokiu tikslu sudaromas Vyriausybės rezervas? Kas rengia, svarsto ir tvirtina Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto projektą? Kodėl biudžete sudaromos apyvartos lėšos? Kas organizuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas kontroliuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas rengia, svarsto ir tvirtina savivaldybių biudžetų projektus? Kas organizuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kas kontroliuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kokia valstybinių nebiudžetinių fondų esmė? Kokias žinote Valstybinio socialinio draudimo (VSD) rūšis Lietuvoje? Kas lemia senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokios yra būtinos sąlygos senatvės pensijai gauti? Kokie kintamieji lemia ligos pašalpos ir motinystės pašalpos dydį? Kurios institucijos vykdo privalomąjį sveikatos draudimą (PSD)? Kurios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo socialinio draudimo (PSD) fondo? Kokia yra Garantinio fondo paskirtis? Kokia yra Privatizavimo fondo paskirtis? Išvardykite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kas tai yra mokesčių našta? Išvardykite ir apibūdinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardykite ir apibūdinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kokie buvo seniausi mokesčiai Lietuvoje? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suma? Kokius žinote Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus? Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Koks pelno mokesčio mokestinis laikotarpis? Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir kada jie taikomi? Kokia yra gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarka? Išvardykite bent tris akcizų objektus. Kokias žinote muitų rūšis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus ir tarifų struktūrą? Koks yra įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas? Kas moka žemės mokestį ir koks jo tarifas? Kurios institucijos administruoja mokesčius? Kas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos struktūrą? Kokius žinote piktybinius mokesčio įstatymo pažeidimus (išvardykite bent tris)? Kurios institucijos ir kokia tvarka nagrinėja mokestinius ginčus? Kaip suprantate mokesčių derinimą? Kam patikėtas valstybės finansų valdymas Lietuvoje? Kokia Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės kontrolės paskirtis finansų sistemoje? Apibūdinkite kredito sąvoką. Kas lemia kredito būtinumą? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kreditas? Kokias žinote sudedamąsias kredito sistemos dalis? Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apsidraudimo būdą, terminus, tikslą ir susidarymo vietą? Kuo skiriasi kreditinė linija nuo overdrafto? Kaip naudojami vekseliai kredito santykiuose? Kuo skiriasi faktoringas nuo forfeitingo? Kokias žinote faktoringo rūšis? Apibūdinkite finansinį, operatyvinį ir grįžtamąjį lizingą. Kokia valstybinio kredito esmė? Kredito principai. Palūkanos. Makroekonominiai veiksniai. Kredito grąžinimo būdai. Kredito kainos elementai. Pagrindinės kreditų apdraudimo priemonės. Hipoteka. Lietuvos Respublikoje nustatomos hipotekos. Kilnojamas turtas. Hipotekos lakšte arba kilnojamojo turto įkeitimo lakšte. Garantija. Kredito draudimas. Kredito įstaigos. Klasikinės bankų funkcijos. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Lietuvos bankas. Bankų riziką ribojantys normatyvai. Atsiskaitymai. Valiutos rizikų valdymo priemonės. Investicinės bankininkystės paslaugos. Finansų ir kredito rinka. Emitentai. Vekselio diskonto norma. Obligacijos pelningumas didėjant kainai. Niekuomet neišperkamos (nuolatinės) obligacijos dabartinė vertė. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Kuo skiriasi vardinė akcija nuo pareikštinės? Nurodykite esminius paprastosios ir privilegijuotosios akcijos skirtumus. Kokias žinote privilegijuotąsias akcijas. Kas lemia paprastosios akcijos dabartinę vertę. Išvestinių vertybinių popierių paskirtis. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Pasirašymo teisės vertė. Ateities sandoriai. Konvertavimo koeficientas. Konvertuojamų vertybinių popierių konversinė vertė. Materialioji vertybinių popierių forma. Vertybinių popierių portfeliai. Vertybinių popierių portfelių tipai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės vertybinių popierių emitentas. Oficialiojo ir einamojo sąrašo vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Investuotojų grupės. Finansų maklerio įmonės teikiamos pagrindinės paslaugos. Vilniaus vertybinių popierių biržos paskirtis. Vertybinių popierių indeksai. Pagrindinė Centrinio depozitoriumo funkcija. Vertybinių popierių komisijos paskirtis. Atsiskaitymai už įsigytus vertybinius popierius. Globalinės ir regioninės tarptautinės finansinės organizacijos. Pasaulio banko paskirtis. Pagrindinis Europos investicijų banko tikslas. Tarptautinių finansinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų veikla vykdoma remiantis šiais principais. Struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-02
 • Gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizė (2)

  Darbo tikslas: Atlikti gyvenamojo būsto energijos sąnaudų analizę. Užduotis. Šiluminės ir elektros energijos metinių sąnaudų suvestinės ir grafikai. Lyginamieji energijos sąnaudų rodikliai. Išvados.
  Inžinerija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-11
 • Gyvulių veislės, evoliucija

  Naminių gyvulių veislės. Gyvulių evoliucija. Pašarų cheminė sudėtis ir maisto medžiagų reikšmė. Veršelių iki 6 mėn. šėrimas. Šėrimo schemų sudarymas.
  Žemės ūkis, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Išteklių ekonomika (2)

  Įvadas į išteklių ekonomiką. Ekonomikos mokslas ir jo susiformavimas. Išteklių ekonomikos objektas ir uždaviniai. Išteklių ir gamybos veiksnių esmė, reikšmė ir klasifikavimas. Išteklių vaidmuo rinkos ekonomikos procesuose. Išteklių klasifikavimas. Gamybos ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamtos ištekliai. Ekonominiai ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamybos veiksnių esmė ir klasifikavimas. Gamybos išteklų ekonomika, efektyvumas ir jo rodiklių sistema. Gamybos išteklių rinkos ir jų funkcionavimo specifika. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-02
 • Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumai (2)

  Darbo rinkos samprata . 4 Lietuvos darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai 7 Lietuvos darbo rinkos struktūra .. 8 Išvados .
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-02
 • Organizacijos veiklos planavimas

  Organizacijos veiklos planavimas. Veiklos planavimo aspektai. Veiklos planavimo sistema.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Sociologija (27)

  Sociologijos mokslo samprata. Sociologijos mokslo ištakos. Sociologijos mokslo objektas ir dalykas. Sociologinės analizės lygiai. Sociologijos ryšys su kitais mokslais. Sociologijos teorijos. E. Diurkheimas ir "sociologinė mokykla". K. Marksas. M.Vėberis. Socialinio konflikto teorija. Struktūralizmo teorija. Simbolinis interakcionizmas. Fenomenologinė sociologija. Žinojimo sociologija. Sociologinio tyrimo metodai. Sociologiniai tyrimai: teoriniai ir taikomieji. Sociologijos metodologija ir metodai. Sociologiniai tyrimai, jų rūšys ir klasifikacija. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Sociologinio tyrimo procesas. Sociologinės informacijos rinkimo metodai: apklausos, eksperimentas, stebėjimas, sociometrinė apklausa, duomenų analizė ir kt. Kultūra kaip socialinė sistema. Civilizacija. Kultūros sudėtis. Socialinės normos. Kultūrinės universalijos. Tradicijos. Socializacija. Socialinė stratifikacija. Socialinis mobilumas. Socialinė deviacija ir socialinė kontrolė. Socialinė norma. Kaimo ir miesto sociologija. Demografinės socialinio gyvenimo sąlygos ir prielaidos. Migracija. Socialiniai institutai. Tipologija ir funkcijos. Šeima kaip socialinis institutas. Švietimo institutas. Politiniai institutai. Religiniai institutai. Ekonominiai institutai. Socialinės organizacijos samprata.
  Sociologija, špera(19 puslapių)
  2006-10-11
 • Statistika (22)

  Statistikos samprata. Statistiniai rodikliai. Statistikos objektas. Statistikos tyrimo metodai. Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Organizacinės stebėjimo formos. Statistinių duomenų suvedimas. Statistinis grupavimas. Grupuojant pagal kokybinius požymius. Grupuojant pagal kiekybinius požymius. Intervalų rūšys. Statistinės eilutės. Statistinės lentelės. Statistinių lentelių rūšys. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai, jų esmė ir matavimo vienetai. Statistikos grafikai. Vidurkio reikšmė ir jų rūšys. Statistinis vidurkis. Aritmetiniai vidurkiai. Aritmetinių vidurkių skaičiavimas momentų ir schemų būdais. Hormoniniai, chronologiniai geometriniai, kvadratiniai ir slenkamieji vidurkiai. Moda ir mediana. Variacijos rodikliai, jų reikšmė ir skaičiavimo būdai. Dinamikos eilutės, jų rūšys ir sudarymo principai. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Dinamikos eilučių išlyginimas. Indeksai. Produkcijos fizinės apimties indeksai. Kainų indeksai. Savikainos indeksai. Atrankinio stebėjimo esmė. Atrankos būdai. Statistikos uždavinys.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2006-10-11
 • Turtinė nelygybė pasaulyje ir šalyse

  Įvadas. Skurdas pasaulyje. Trečiasis pasaulis. Turtinė nelygybė ir skurdas Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-03
 • Ūkio statistika (9)

  1. Remiantis 1 lentelės Svarbiausių Lietuvos pramonės gaminių gamyba duomenimis apskaičiuokite 2000-2004 metų bendrąjį indikatorių, sudarytą iš keturių (pagal Jūsų variantų numerius) paprastųjų indikatorių, taikant duomenų standartizavimo, daugiamačio vidurkio, santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo ir PATTERN metodus. Gautus skaičiavimų rezultatus pateikite lentelėse ir atvaizduokite linijine diagrama. Duomenų standartizavimo metodas. Daugiamačio vidurkio metodas. Santykinių tiesinių nuokrypių sumavimo metodas. PATTERN metodas. 2. Remiantis duomenimis apie skirtingų gaminių pardavimo apimtis ir pardavimo kainas apskaičiuokite agregatinius kainų indeksus taikant Pašė (Paasche), Laspeires’o (Laspeyres) ir Fišerio (Fisher) formules. Palyginkite gautus rezultatus. Išvados. 3. Namų ūkių statistinių tyrimų duomenys ir struktūrinių vidurkių skaičiavimas. 4. Integruotų visuotinės gerovės rodiklių skaičiavimas.
  Statistika, namų darbas(22 puslapiai)
  2007-05-02
 • Valiutų kursų svyravimai

  Valiutos kurso teoriniai aspektai. Tyrimo metodika. Valiutos kurso pagrindinių rodiklių (Didžiosios Britanijos svaro sterlingo pokyčio) modeliavimas ir prognozavimas. Laiko eilutės skaitinės ir autosąveikos charakteristikos. Laiko eilutės stacionarumo tyrimas. Laiko eilutės programinis modeliavimas ir prognozavimas. Prognozės modelio tikslumo nustatymas. Prognozavimo rezultatų lyginamasis vertinimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-05-02
 • Valstybės ekonominė politika (9)

  Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Finansų politika. Valstybės finansų (fiskalinės) politikos istorinės aplinkybės. Valstybes biudžetas, jo formavimo ypatybės, biudžeto deficitas, dengimo šaltiniai ir būdai. Valstybės pinigų politikos principai. Šalies ūkio transformavimas. Ūkio sistemos pokyčių (transformacijų) esmė. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio esmė ir ypatybės. Pokomunistinio ūkio reforma. Valstybinio turto privatizavimas Lietuvoje. Agrarinės reformos. Ūkio subjektų sistemos formavimasis. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio Vakarų ir Rytų Europos šalyse bendrybės ir skirtumai. Transformacijos rezultatai, nuosmukis, jo priežastys, įveikimo būdai.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-04-19