Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Diversity of organizations

  The aim of this report is to compare different explanations of diversity of organizations in different textbooks written by separate authors and after comparison of different statements formulate my own opinion. Uderstanding of organizations by Charles Handy. Mintzberg on Management. Organizational behaviour and management by John M.Ivancevich,Michael T.Matteson.
  Vadyba, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-06-30
 • Finansiniai sprendimai (2)

  Skolos padengimas lygiais periodiniais mokėjimais Y, kai sąlygoje duotas Y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 – 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-12
 • Indų tiekimo technologinė schema: didmeninė ir mažmeninė prekyba indais

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų/medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Indų tiekimo technologija įmonėje. Tiekimo fazės bei jų aprašymas. Indų tiekimui naudojamos priemonės. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-14
 • Job Satisfaction: Putting Theory Into Practice

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pasitenkinimas darbu. Which of the following would motivate you to work harder? Motivation and "hygiene". Two dimensions of employee satisfaction. How do information technology workers really feel about their jobs? Key points.
  Personalo vadyba, pristatymas(10 )
  2007-05-14
 • Kainodaros organizavimas: AB "Anykščių vynas"

  Kainodaros organizavimas įmonėje: "Anykščių vynas". Įvadas. Teorinė dalis. Kainos ir kainodaros samprata. Kainos ir kainodaros tikslai. Kainų politikos procesas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Kainų reguliavimas. Praktinė dalis. Bendrovės apibūdinimas. Bendrovės valdymo struktūra. Akcininkai. Bendrovės įstatinis kapitalas. Akcinės bendrovės gaminių gama. Gėrimų asortimentas. Rinkodara ir pardavimai. Rinka, kurioje veikia AB "Anykščių vynas". Bendra situacija. Tarptautinė rinka. Konkurentai. Tiekėjai. AB "Anykščių vynas" prekės kainos kalkuliavimas. Akcinės bendrovės "Anykščių vynas" 0,5 l. talpos. "Aukštaičių" degtinės kainos kalkuliavimas EXW sąlygomis. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Eksporto kainų kalkuliavimas. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kainodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-07
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (11)

  Koreliacinė regresinė analizė. Atliekamo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2,..., X6. X1, ...,X6 atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė atlikta naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Skaičiavimas su funkcija linest. Skaičiavimas su funkcija logest. Skaičiavimas su trend ir growth funkcijomis. Koreliacinės regresinės analizės rezultatai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Sudaryti bei išspręsti grafiškai bei EXCEL pagalba gamybos planavimo uždavinį (m > 3, n =2). Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti dualų uždavinį. Išteklių "šešėlinės" kainos bei gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas (m=3, n=4).
  Aprašomoji statistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-14
 • Kino istorija (2)

  Kinas – sintetinis menas. Kineskopas. Plačiaekranis kinas. Stereoskopinis kinas. Nebylusis kinas. Vokiečių nebylusis kinas. Garsinio kino atsiradimas ir raida. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kinas. Anglijos kinas. Prancūzijos kinas. Lietuvių kinas.
  Kinas, pristatymas(14 )
  2007-09-07
 • Konfliktai organizacijose

  Darbo tikslas. Apibrėžimas. Klasifikacija. Priežastys. Konfliktų valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-09
 • Lietuvos mokesčių sistemos raida ir Lietuvos mokesčių lygis Europos sąjungos kontekste

  Mokesčių sistemos struktūra. Mokesčių turinys. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių sistemos administravimas. Lietuvos mokesčių sistemos raida 1990 – 2006 metais. Pagrindiniai 1990-2003 metų Lietuvos mokesčių sistemos bruožai. Mokesčių našta Europos Sąjungos (ES) šalyse 1995 – 2003 metais. Mokestinės įplaukos į Lietuvos biudžetus ir fondus nuo 1993 metų. Iki 2001 metų Europos Sąjungos (ES) narių mokestinės pajamos santykiu su BVP pagal ekonominę funkciją. Lietuvos mokesčių sistema 2004 – 2006 metais. Mokestinės įplaukos į Lietuvos biudžetus ir fondus 2004 metais, 2005 metais. Akcizų kiekis procentais Lietuvos biudžete. Pelno mokesčių kiekis procentais Lietuvos biudžete. PVM kiekis procentais Lietuvos biudžete. Europos sąjungos valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos mokesčiai. Tiesioginiai mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pelno mokesčio tarifai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pajamų mokesčio tarifai Europos sąjungoje. Netiesioginiai mokesčiai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinės įmokos. Mokestinės įplaukos į Europos sąjungos valstybių biudžetus 2004 metais. 2005 metais informacija apie Europos sąjungos narių mokestines įplaukas į valstybių biudžetus. 2006 metų naujienų mokesčių srityje kalendorius. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-05-26
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nacionalinio biudžeto samprata. "Biudžeto" kilmė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų sandara. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidos. Klasifikacija. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų sandara. Praktinė dalis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos 2000-2004. Nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo operatyviniai duomenys. Biudžeto pajamų ir išlaidų diagramos. Pagrindiniai mokesčiai į Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinį biudžetą. Pagrindinės nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Teorinei daliai. Praktinei daliai. Įvadinė dalis. Pajamos iš pagrindinių mokesčių. Nacionalinio biudžeto balansas.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-04-21
 • Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (4)

  Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 141 variantas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkių disponuojamos pajamos. Namų ūkių vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinis pajamų pasiskirstymas. Vieno namų ūkio pajamų pasiskirstymo funkcija. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Patikrinti, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų ,išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir reikšmingumą. Lentelės ir grafikai pateikti su Microsoft Excel programa.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-09-07
 • Padėklų gamybos technologija UAB "Raivyra"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Padėklų gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-14
 • Raising finance

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. What types of financing are available? Type of finance required. Time period of required funding. Short-Term Finance. Medium-Term Finance. Long-Term Finance. 5 steps to raising finance.
  Finansai, pristatymas(6 )
  2007-05-14
 • Susirinkimų ir konferencijų organizavimas (2)

  Įvadas. Susirinkimai ir konferencijos. Susirinkimo tikslas. Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo darbotvarkė. Kaip nuspręsti, ką kviesti. Sėdėjimo tvarka. Kas dera dalyviui. Kaip teikti pasiūlymus. Kaip paprieštarauti. Ko reikia, kad gerai pasirodytumėte. Kaip pasiruošti susirinkimui. Konferencijos. Į konferencijos išlaidas įskaičiuojamas ir etiketas. Jei jus lydi sutuoktinis ar draugas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Etiketas, referatas(10 puslapių)
  2007-09-10
 • Viršutinių moteriškų drabužių gamybos technologijos ir organizavimo analizė: UAB "Nevėžis"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Moteriškų kelnių gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė moteriškų kelnių gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2007-09-07