Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinės teisės šaltiniai (2)

  Įvadas. Civilinės teisės šaltinio samprata. Civilinės teisės šaltiniai kontinentinėje ir anglosaksų teisėje. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltinių klasifikacija. Pirminiai civilinės teisės šaltiniai . Antriniai civilinės teisės šaltiniai. Civiliniai įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Lietuvos respublikos konstitucija. Civilinis kodeksas. Išvados. Praktinė užduotis.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-14
 • Ginčai dėl vaikų

  Įvadas. 3.173 str. Ginčai dėl vaiko vardo ir pavardės. 3.174 str. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. 3.175 str. Ginčai tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant. 3.176 str. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 3.177 str. Vaiko teisė reikšti savo nuomonę. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Litauen - mitgliedschaft in der Europäische Union (EU)

  Darbas vokiečių kalba apie Europos Sąjungą (ES). Inhalt. Einfürung. Die Europäische Union (EU) – was ist das? Institutionen der Europäische Union (EU). Die Europäische Union (EU) auf einen blick. Schlussfolgerungen. Webseite.
  Vokiečių kalba, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-09
 • Tarptautinės teisės principai

  Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių principas. Sienų neliečiamumo principas. Teritorijos vientisumo principas. Nusiginklavimo principas.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Valstybė konstitucinėje teisėje

  Įvadas. Valstybės samprata. Valstybė, jos elementai ir socialinė funkcija epochų kaitos akivaizdoje. Valstybės elementas: tauta. Valstybės elementas: teritorija. Valstybės elementas: valstybės valdžia. Valstybės teisinės savybės. Valstybė – juridinis asmuo. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Žymiausi Lietuvos diplomatai

  Įvadas. Diplomatas Pranas Kūris. Diplomatas Stasys Lozoraitis. Antanas Smetona (1874-1944). Jurgis Baltrušaitis. Jurgis Šaulys. Stasys Antanas Bačkis.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2006-02-14