Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Badanie wskaźników rozwoju poziomu edukacji w Krajach UE-15 oraz Polsce

  Darbas lenkų kalba. Programy edukacyjne w Unii Europejskiej. Edukacja szkolna i pozaszkolna w krajach Unii Europejskiej. Wskaźniki. Zestawienie wskaźników dla 2002 r. Zestawienie wskaźników dla 1999 r. Procentowy udział osób, nie posiadających wyższego wykształcenia. Procentowy udział osób w wieku 18-24 lat, posiadających jedynie średnie wykształcenie i obecnie nie biorących udziału w żadnych szkoleniach. Ludność w wieku 25-64 lat, posiadająca wyższe wykształcenie. Udział społeczeństwa w wieku od 25 do 64 lat, którzy kontynuują naukę lub są zaangażowani w jakiekolwiek szkolenia. Udział nauczycieli szkół podstawowych i średnich wśród zatrudnionych ogółem. Rok szkolny 2001/2002. Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Średnia ilość uczniów w klasie w szkołach podstawowych, rok szkolny 2001/2002. Studenci szkół zawodowych w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Studenci – obcokrajowcy w % studentów ogółem, rok szkolny 2001/2002. Wydatki publiczne na edukację jako % PKB, 2002 r. Udział wydatków prywatnych w wydatkach na edukację ogółem, 2002 r. (%). Analiza wskaźników. Wyniki dla roku 2002. Wyniki dla roku 1999. Ranking państw ze względu na poziom edukacji. Wnioski. Metoda Warda dla lat 1999 i 2002.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2006-07-04
 • Lietuvos transporto politika integruojantis į Baltijos jūros regiono transporto sistemą

  Įvadas. Transporto plėtros reikšmė. Veikla ir bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas Europos mastu. Regioninis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių. Tikslai ir siekiai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Niemobilne czynniki produkcji a podział dochodu. Przykład wymiany polsko-rosyjskiej

  Darbas lenkų kalba apie ekonominį modelį, Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimą. Wstęp. Model oparty na niemobilnych czynnikach. Możliwości produkcyjne. Relatywna podaż, relatywny popyt. Płace i podział dochodu. Wymiana międzynarodowa po uwzględnieniu czynników niemobilnych. Wymiana międzynarodowa i relatywne ceny. Podział dochodu i korzyści z wymiany. Przykład Polsko-Rosyjskiej wymiany handlowej. Uzależnienie Polskiej gospodarki od rosyjskiego gazu i ropy. Struktura wymiany polsko-rosyjskiej. Czynniki determinujące polsko-rosyjską wymianę handlową. Zastosowanie teorii. Podział dochodu, korzyści z wymiany. Podsumowanie.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-02-08