Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaita (7)

  Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Valdymo apskaita. Finansinė apskaita. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas. Įmonės finansinės kontrolės sistema. Planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės planų sistema. Kaštų planavimas. Kaštų klasifikavimas. Bendrųjų kaštų apskaičiavimas pagal rūšis. Gamybos išlaidų apskaičiavimas pagal išlaidų rūšis. Kaštų kalkuliavimas pagal gaminius. Produkcijos vieneto kalkuliacija (skaičiavimas). Kontrolė. Kontrolės procesas. Planinių dydžių apskaičiavimas. Faktiškos būklės matavimas. Koregavimo priemonių nustatymas. Kontrolės metodai ir formos. Kontrolės formų klasifikavimas. Statistinė kokybės kontrolė. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Koregavimo samprata. Gamybos dispečeriavimas. Įmonės dispečerinės tarnybos darbo organizavimas. Personalo valdymo ir organizavimo esmė. Personalo vadyba. Bendras marketingo apibūdinimas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir sistema. Gaminio marketingas ir naujų gaminių kūrimas. Naujų gaminių reikalingumas įmonės gamintojos požiūriu. Gamybinės programos struktūros analizė. Gaminio gyvavimo ciklas ir pardavimai. Kainų politika ir pardavimai. Personalo formavimo Ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo sauga. Personalo valdymo turinys, pažinimas ir motyvavimas. Valdymo stilius ir elgsena. Darbo organizavimas. Darbo normavimas. Atlyginimas už darbą. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Įmonės plėtros principai. Įmonės reorganizavimas. Įmonės krizės samprata. Krizės priežastys. Krizių valdymo modeliai. Įmonės likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Bankroto bylos iškėlimas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Taikos sutartis ir likvidavimas.
  Apskaita, špera(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Darbo sauga (6)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Saugaus darbo būklės priežiūros kontrolė. Mokymas ir instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Profesinės ligos ir jų tyrimas. Darbo sąlygų klasifikavimas ir vertinimas. Šiluminė aplinka. Kenksmingos cheminės medžiagos. Ventiliacijos sistemos. Dulkių klasifikacija ir kenksmingumas žmogaus organizmui. Akustinis triukšmas, jo šaltiniai ir poveikis žmogui. Mechaniniai virpesiai, jų klasifikavimas ir fiziniai parametrai. Apšvietimas, klasifikavimo ir normavimo pagrindai. Elektromagnetinių laukų poveikis, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės rūšys, normavimas, poveikis, apsauga. Elektros pavojingumas, poveikis, apsaugos priemonės ir būdai. Elektros įrenginių įžeminimas, įnulinimas. Elektrotechninių gaminių klasifikavimas pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio. Pernešamų įrenginių eksploatavimas. Saugos klausimai statybos darbų organizavimo ir vykdymo projektuose. Pavojingos statybų zonos ir jų apsauga. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų priklausomybė. Kėlimo įrenginių saugus eksploatavimas. Krano registravimas, naudojimas ir priežiūra. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Saugus balionų, cisternų eksploatavimas. Kompresoriai. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis, apsauga. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbų pavojus. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai. Staliukų, kopėčių ir lipinių saugi eksploatacija. Apdailos darbai. Saugūs pastatų ardymo darbai. Pagrindinės gaisro sąvokos. Degimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gamybos įmonių gaisrinė profilaktika. Gaisrinės saugos organizavimas. Gaisrų klasifikavimas. Gesinimo būdai ir medžiagos. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisrinė signalizacija.
  Sauga, špera(25 puslapiai)
  2006-01-17
 • Ekonomika (70)

  Elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale apskaičiavimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame taške skaičiavimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške skaičiavimas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Paklausa ir pasiūla elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa ir pasiūla neelastinga kainos atžvilgiu. Paklausa elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa neelastinga kainų atžvilgiu. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartotojo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės. Paklausa ir pasiūla. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Gamybos funkcija. Firmos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija.
  Ekonomika, špera(20 puslapių)
  2006-05-23
 • Elektra (3)

  Elektronikos elementai. Puslaidininkinės medžiagos. p–n sandūra. Lyginimo diodai. Stabilitronas. Lauko tranzistorius. Dvipolis tranzistorius. Dinistorius. Trinistorius. Integrinės mikroschemos. Elektronikos įtaisai. Lygintuvai. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Vienfazis dvipusio lyginimo tiltelinis lygintuvas. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Valdomas vienfazis lygintuvas. Elektriniai pasyvus filtai. C filtras. Elektriniai pasyvus filtai. L filtras. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Elektroninio stiprintuvo veikimo principas ir vidiniai ryšiai. Grįžtamieji ryšiai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Nuolatinės srovės stiprintuvas; nulio dreifas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Elektriniai matavimai. Matavimo paklaidos. Absoliutinė paklaida. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Varžos matavimas ommetru. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimų principai. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos, tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto realiojo transformatoriaus veikimas. Svarbiausi transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Trumpojo jungimo bandymas. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. Nuolatinės srovės mašinos. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas. Nuolatinės srovės generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Nuolatinės srovės variklių paleidimas ir reversavimas. Nuolatinės srovės variklių greičio reguliavimas. Asinchroninis variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. AV veikimo principas. AV sandara. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. AV magnetinis laukas. AV sukimo momentas ir mechaninė charakteristika. AV darbo charakteristikos. AV su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimas. AV su faziniu rotoriumi mechaninė charakteristika ir paleidimas. AV greičio reguliavimas ir reversavimas. Vienfaziai AV. Elektros energijos tiekimas. Elektros energijos tiekimo sistema. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros tinklų apsauga. Elektrinis apšvietimas. Optinė spinduliuotė. Akis – spinduliavimo srauto imtuvas. Pagrindiniai šviesos dydžiai ir vienetai. Kaitinamoji lempa. Liuminescencinė lempa. Didžiaslėgė gyvsidabrio lempa. Didžiaslėgė metalų halogenų lempa. Didžiaslėgė natrio lempa. Šviesos įtaisai. Apšvietimo skaičiavimas nuo taškinio šaltinio.
  Elektronika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-23
 • Nafta ir dujos Lietuvoje

  Įvadas. Kaip susidaro nafta ir dujos? Nafta ir dujos Lietuvoje. Gavyba ir panaudojimas. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Pastatų konstrukcijos ir architektūra

  Pramonės pastatų rūšys. Kėlimo ir transportavimo įrenginiai. Pagrindiniai pramonės pastatų rodikliai. Vienaaukščių pramonės pastatų pagrindiniai parametrai ir moduliai. Daugiaaukščių pramonės pastatų erdvinė sandara. Vienaaukščių ir daugiaaukščių karkasinių pastatų konstrukcinių elementų padėtis nužymimųjų ašių atžvilgiu. Išorinių laikančiųjų sienų padėtis išilginių nužymimųjų ašių atžvilgiu. Vienaaukščių ir daugiaaukščių pramonės pastatų planų schemos. Pramonės pastato techniniai - ekonominiai rodikliai. Tiltinių kranų padėtis pramonės pastate. Vienaaukščio pramonės pastato aukščio apytikslis nustatymas.Teritorijų planavimo tikslai, lygmenys ir rūšys. Svarbiausieji Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai ir taisyklės, reguliuojantys teritorijų planavimą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose nustatytos pagrindinės žemės naudojimo tikslinės paskirtys. Gyvenamųjų vietovių klasifikavimas ir jų dydžiai. Miestų funkcinės zonos. Gyvenamosios zonos struktūriniai - planiniai požymiai. Gyventojų kultūrinio-buitinio aptarnavimo sistema. Miestų pramonės rajonų struktūra. Sanitarinės apsaugos zonos. Miesto poilsio zonos. Želdynai. Gatvių ir kelių kategorijos. Gatvių ir kelių tinklas. Raudonosios ir statybinės linijos. Skersiniai ir išilginiai gatvių profiliai, dangos ir želdiniai. Techniniai – ekonominiai genplano rodikliai. Saugomos teritorijos ir jų sistema. Pirmykštės bendruomeninės santvarkos architektūra. Senovės Egipto architektūra. Mesopotamijos architektūra. Senovės Graikijos architektūra. Graikų klasikinis orderis. Senovės Romos architektūra. Senovės romėnų orderis, orderinės arkados. Bizantijos architektūra. Romaninė architektūra. Gotikinė architektūra. Renesansas. Barokas ir rokokas. Klasicizmas. Rusų architektūra. Gynybinė Lietuvos architektūra. Lietuvos gotika. Lietuvos renesanso architektūra. Lietuvos baroko architektūra. Neoklasicizmas. Istorizmo architektūra. Vienaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų konstrukcijos. Kolonų pamatų ir pamatų sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Kevalai, klostės, kupolai, skliaustai ir kabančios sistemos. Pogegnės konstrukcijos. Plokštės grįstai. Vienaaukščių pramonės pastatų ryšiai. Vienaaukčių pastatų plieniniai karkasai. Bendros žinios apie metalines santvaras, rėmus. Plieninės arkos ir ryšiai. Pramonės pastatų metalinės erdvinės konstrukcijos. Medinės sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Daugiaaukščių pastatų su sijinėmis perdangomis karkasai. Daugiaaukščių pastatų su nesijinėmis perdangomis karkasai. Bendros žinios apie sienas. Fachverkai. Plytų ir stambių blokų sienos. Stambių plokščių ir lakštų sienos. Įstiklintos sienų plokštumos. Pertvaros, vartai, durys, laiptai. Sutapdintų stogų atitvarinės dalies konstrukcijos. Stogų dangos ir vandens nutekėjimo sistemos. Viršutinio apšvietimo ir aeravimo įtaisai. Grindų konstrukcijos.
  Statyba, špera(13 puslapių)
  2006-01-17