Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvulininkystė (2)

  Gyvulių laikymo problemos. Gyvulių gerovės reikalavimai gyvulių laikymo techninėm priemonėm. Aplinkos apsaugos reikalavimai (mėšlo tvarkymui). Kenksmingų dujų emisija iš gyvulininkystės statinių bei priemonės emisijai mažinti. Sanitarinės ir zooveterinarinės apsaugos zonos. Galvijų laikymo sistemos ir būdai. Saitinis galvijų laikymas. Besaitis galvijų laikymas: boksinis, kombiboksinis, laikymas ant pusiau gilaus kraiko, laikymas ant gilaus kraiko. Galvijų guoliavietės (reikalavimai, techniniai sprendimai). Laikymo būdų įvertinimas pagal įtaką gyvulių sveikatai ir produktyvumui, kapitalo poreikį, darbo sąnaudas, įtaką produkcijos kokybei ir savikainai. Karvidžių įranga: perdarynės, saitai, eržios, pašarų ir mėšlo takai, boksai, kombiboksai. Karvidžių išplanavimas esant saitiniam ir besaičiui laikymui. Galvijų laikymas alternatyviuose tvartuose (šaltuose tvartuose). Jų privalumai ir trūkumai. Veiksniai turintys įtakos pieno kokybei. Karvių melžimas. Melžimo fiziologijos pagrindai. Melžimo higiena. Melžimo technologija. Melžimo mašina. Stacionarūs (lygiagretūs, tandeminiai, eglutiniai, karuseliniai) ir mobilūs melžimo įrenginiai. Melžimo būdo parinkimas. Melžimo įrenginių projektavimo pagrindai (įrenginių parametrų skaičiavimas. Pieno filtrai, pieno aušinimo ir laikymo įrenginiai. Pieno separatoriai. Kiaulių laikymo technologijos. Kiaulidės paršavedėms laikyti. Penimių kiaulidės. Kiaulių laikymo alternatyvos. Reikalavimai tvartų mikroklimatui. Tvartų vėdinimo sistemos. Vėdinimo sistemų skaičiavimo pagrindai. Šildymo sistemų skaičiavimo pagrindai. Skystojo mėšlo tvarkymo technologijos. Kraikinio mėšlo tvarkymo technologijos. Mėšlidės. Vandens tiekimo sistemos gyvulininkystės fermose. Girdytuvės. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Pašarų ruošimo technologijos. Šakniaplovių (būgninės, diskinės) darbo analizė. Pašarų smulkinimo būdai ir principai. Peilinių smulkintuvų tiekimo aparato darbo analizė. Būgninio pjaustymo aparato darbo analizė. Diskinio pjaustymo aparato (peiliai su tiesiai ir lenktais ašmenimis) darbo analizė. Pašarų dozatoriai. Pašarų maišytuvai. Mobilūs ir stacionarūs pašarų dalytuvai.
  Žemės ūkis, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-24
 • Grūdų valomosios ir džiovyklos

  Pagrindiniai grūdo matmenys. Koki matmenį kokiu sietu galima rūšiuoti sėklas? Dėl kokios priežasties valymo ir rūšiavimo mašinose sėklos atsiskiria nuo priemaišų ar išsirūšiuoja? Kokias sėklų ir priemaišų savybes išnaudojant vyksta valymas ir rūšiavimas? Kurie sietai yra našesni - cilindriniai ar plokšti ir kodėl? Kuo ypatingi žaliuziniai sietai (pateikti schemą)? Kokiais sietais sėklos skirstomos tiksliausiai, kokias - našiausiai? Kam dažniausiai naudojami pinti ir austi sietai? Trijerių tipai ir paskirtis (pateikti veikimo schema)? Kokie oro parametrai yra svarbūs valant sėklas oro srautu? Koks oro srautas (kryptis) sėklas valo tiksliausiai? Kodėl? Kaip galima sumažinti ventiliatoriaus tiekiamo oro pulsaciją? Kodėl būtina tai daryti? Kuo skiriasi išcentrinių ventiliatorių darbas su mentėmis ir palenktomis į priekį bei atgal (pateikti schema)? Kaip keičiamas ventiliatoriaus pučiamo oro srauto greitis? Kaip sumažinama oro pulsacija? Pneumatinio rūšiavimo stalo dalys ir veikimas? Kokiais būdais galima rūšiuoti sėklas pagal tankį? Kokia mašina tai atlieka? Pagal kokias savybes skirsto gyvatukas? Paaiškinti jo veikimą (schema)? Kokios valomosios rūšiuoja sėklas pagal jų frikcines savybes? Nubraižyti audeklinės valomosios schemą ir paaiškinti jos veikimą. Elektromagnetinės valomosios (EMS-1A) darbines dalys? Kaip reguliuojamos šios valomosios našumas? Iš kokių dalių sudarytos elektromagnetines valomosios (EMS-1A) elektromagnetinis būgnas? Kaip jis veikia? Kokiais elektriniais skirstymo metodais rūšiuojamos sėklos? Nubraižyti ir paaiškinti sėklų valomosios elektrostatiniame lauke schemą? Kokia pirminio ir antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinų paskirtis? Jų našumas. Pirminio sėklų valymo mašinų dalys (galima pateikti schemą) ir jų paskirtis? Kokie ir kaip išdėstyti sietai pirminio sėklų valymo mašinoje K-527A. Pirminio sėklų valymo mašinos reguliavimai. Pirmosios ir antrosios aspiracijų paskirtis valomosiose? Kur patenka abiejų aspiracijų nusiurbtos priemaišos (pateikti schema)? Nubraižyti antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinos K-547A schemą? Paaiškinti jos veikimą? Antrinio (pagrindinio) sėklų valymo mašinos K-547A reguliavimai? Kokie yra drėgmės pašalinimo iš grūdų būdai (grūdų džiovinimo būdai) pagal šilumos perdavimą grūdams? Trumpai pakomentuoti grūdų konservavimo būdus? Pakomentuoti grūdų kondukcinį ir konvekcinį džiovinimo būdus. Pakomentuoti grūdų mechaninį ir sorbcinį džiovinimo būdus. Kada ir kodėl laikomi grūdai kaista (pateikti priežastis)? Kokie reikalavimai keliami grūdų laikymo technologijai? Koks leistinas sandėliuojamų grūdų drėgnis ir temperatūra, kam reikalinga juos džiovinti? Kiek procentų sumažinamas grūdų drėgnis vieno džiovinimo metu šachtinėse ir recirkuliacinėse džiovyklose? Kodėl? Recirkuliacines džiovyklos sandara ir veikimas? Jos privalumas lyginant su šachtine? Džiovyklų tipai (pateikti schemas). Kokia leistina sėklų ir pašarinių grūdų įkaitimo temperatūra džiovinimo metu? Kuo galima džiovinti linų galvenas? Kaip ta džiovykla veikia? Šachtinės džiovinamosios darbines dalys ir veikimas, reguliavimai (pateikti schema)? Kas įtakoja grūdų judėjimo greitį šachtinėje džiovykloje? Kaip iškraunami grūdai iš šachtines džiovinamosios (pateikti schema)? Ortakių išdėstymo variantai šachtinėje džiovykloje? Kuris geriausias? Kodėl? Būgninės džiovinamosios darbinės dalys, veikimas (pateikti schemą). Kas žarsto grūdus būgninėje džiovykloje ir kam tai daroma? Kaip atšaldomi grūdai šachtinėje ir būgninėje džiovyklose ir kam tai daroma? Pateikti bokštinio aruodo schemą ir paaiškinti grūdų džiovinimą jame.
  Žemės ūkis, konspektas(13 puslapių)
  2006-01-12
 • Javų kombaino kuliamoji

  Dantinio kūlimo būgno ypatumai. Kuliamosios dalys, jų paskirtis. Pobūgnio paskirtis. Skersinių ir išilginių juostų paskirtis ir gaubimo kampo įtaka darbui. Kaip veikia variatorius (abu skriemuliai)? Kaip jis valdomas? Pirštiniai ardeliai. Atmušimo būgnų tipai ir paskirtis. Klavišinių kratiklių paskirtis, pagrindiniai technologiniai ir konstrukciniai parametrai. Kaip veikia klavišiniai kratikliai? Kaip veikia rotoriniai šiaudų separatoriai? Klavišų laiptelių ir dantytų keterų paskirtis. Purentuvų paskirtis ir tipai. Kam reikalinga virš klavišų esanti užlaida ir kaip kombainui dirbant fiksuojami kratymo grūdų nuostoliai? Koks bus klavišinių kratiklių darbas jei: a) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus didesnis nei optimalus; b) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus mažesnis nei optimalus; c) tiekiamų šiaudų kiekis bus didesnis nei optimalus; d) tiekiamų šiaudų kiekis bus mažesnis nei optimalus? Kratomosios lentos ir pirštinių ardelių konstrukcija bei paskirtis. Valytuvo paskirtis ir sandara. Sietų skaičius valytuve, jų paskirtis? Ilgintuvo paskirtis? Sietų ir ilgintuvo reguliavimai. Ventiliatorių tipai, paskirtis, reguliavimai. Koks bus valytuvo darbas jei: a) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus valytuvo darbas jei: a) apatinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; b) apatinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs; c) ilgintuvo tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) ilgintuvo tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus kūlimo aparato darbas jei: a) būgno sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) būgno sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) tarpas tarp būgno ir pobūgnio didesnis nei optimalus; d) tarpas tarp būgno ir pobūgnio mažesnis nei optimalus? Sraigių ir elevatorių skaičius ir jų paskirtis kombaino kuliamojoje. Kur iš neiškultų varpų sraigės gali būti nukreipiamos varpos? Būdų privalumai ir trūkumai? Kūlimo aparato reguliavimai ir jų įtaka kuliamosios darbui. Ar keičiamas tarpas tarp javų masės greitintuvo (Claas Lexion) būgno ir pobūgnio? Jei keičiamas, tuomet kaip? Kaip gali būti pertvarkomas kombaino pobūgnis (John Deere) sunkiai iškuliamiems augalams nuimti? Šiaudų smulkintuvai, kapojų kreipikliai, jų reguliavimai? Kokios iš valytuvo išmetamų pelų judėjimo galimybės? Kaip ir kuomet keičiami susidėvėję spragilai? Kokia gretimų spragilų rievių padėtis? Kombainų darbo kokybės vertinimo rodikliai. Grūdų nuostolių klasifikacija. Akmenų gaudyklės įrengimo vieta. Veikimas. Priežiūra. Kaip valdomas valytuvo ventiliatoriaus variatorius? Kaip ir kodėl keičiama ventiliatoriaus tiekiamo oro kryptis? Kaip keičiamas ventiliatoriaus tiekiamo oro kiekis, kai nėra variatoriaus?
  Žemės ūkis, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-19
 • Pasaulinių tendencijų, valstybinių programų įtaka savivaldai

  Įvadas. Vietos savivaldos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Savivaldybių funkcijos. Viešųjų paslaugų teikimas. Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendrovėms. Turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis. Savivaldybių teisinės garantijos ir administracinė priežiūra. Savivaldybių atributika ir raštvedyba. Vietos gyventojų apklausa. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2006-02-01
 • Verslo organizavimas (3)

  Verslas. Pagrindiniai verslo bruožai. Verslininkas. Verslininko sąvoka. Verslumo samprata. Sąlygos. Ekonominiai principai. Verslo idėjų šaltiniai. Verslo aplinka. Rūšys. Įmonės išorinė aplinka. Tolimosios išorinės aplinkos veiksniai. Artimosios išorines aplinkos veiksniai. Vartotojai. Vidinės aplinkos veiksniai. Veiksniai. Trūkumai. Privalumai. Investavimas. Finansinis investavimas. Verslo situacija Lietuvoje. Konkurencines situacijos rinkoje. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Gamybos ekonomija. Šalies rinka. Patekimo į rinką kliūtys. Įmonės konkurencingumas. Įmonės konkurencingumo veiksniai. Pagrindinės jėgos, nulemiančios konkurencingumą rinkoje. Įmonės konkurencingumo vertinimas. Rentabilumo rodikliai. Konkurencinės strategijos. Diferenciacija. Fokusavimas. Konkurencijos reguliavimas Lietuvoje. Draudžiami veiksmai. Konkurencijos tarnyba. Verslo rizikos pagrindai. Ūkinės rizikos valdymas. Rizikos veiksniai. Rizikos rūšys ir kvalifikacija. Rizika pagal atsiradimo šaltinį. Rizika pagal atsiradimo priežastį. Rizika pagal pasireiškimo sritį. Nuostolių rūšys. Gamybinio verslo nuostolių veiksniai. Komercinio verslo nuostolių veiksniai. Rinkos analizė ir vertinimas. Rizikos sritys. Rinkos valdymas. Su verslo rizika susiję sprendimai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos koeficientas. Rodikliai. Ekonominiai veiksniai. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-02
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country"

  Santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka. Paslaugos. Valdymas ir darbuotojai. Marketingas. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės.
  Verslo planai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Verslo planas: kaimo turizmo paslaugos UAB "Holidays in Country" (2 dalis)

  Excelio forma pateiktos lentelės. Verslo plano UAB "Holidays in Country" papildymas.
  Verslo planai, namų darbas(48 puslapiai)
  2006-02-06
 • Žemės ūkio mašinos (2)

  Dirvos dirbimo mašinos ir padargai. Plūgų klasifikacija. Plūgo korpuso dalys ir jų funkcijos. Sudėtiniai dirvos dirbimo agregatai. Sunkieji kultivatoriai. Pagrindinės sunkiųjų kultivatorių panaudojimo sritys. Dirvos dirbimo mašinos su sukamosiomis darbinėmis dalimis. Kultivatoriai. Piktžolių naikinimo būdai. Akėčios. Volai. Lygintuvai. Kombinuotieji dirvos dirbimo padargai. Sodmenų kasimo mašinos. Tręšiamosios mašinos. Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės. Srutvežiai. Skystų organinių trąšų paskleidimo būdai. Laistikliai paprastam srutų išlaistymui. Plyšintuvai. Sėjamosios ir sodinamosios. Augalų apsaugos mašinos. Žolinių augalų derliaus dorojimo mašinos. Javų derliaus dorojimo mašinos. Bulvių, cukrinių runkelių ir linų derliaus dorojimo mašinos. Grūdų bei sėklų valymo ir džiovinimo mašinos.
  Žemės ūkis, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-30