Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atmosferinio, hidrosferinio deguonies ir ozono chemija

  Įvadas. Atmosferos sudėtis. Deguonis. Bendrosios deguonies savybės, susidarymas ir paplitimas. Deguonies cheminės savybės. Deguonies svarba kvėpavimo grandinėje. Deguonies panaudojimas. Deguonies apytaka. Ozonas. Ozono savybės ir paplitimas. Ozono susidarymas ir kenksmingumas. Ozono skylė. Hidrosfera. Hidrosferos sandara. Hidrosferoje esantis deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Išvados.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2012-02-22
 • Augalinės ląstelės sienelė

  Bendrosios biologijos referatas. Įžanga. Augalinės ląstelės sandara. Sienelė. Plazminė membrana. Deoksiribonukleo rūgštis (DNR). Chromosomos. Branduolys. Branduolėlis. Mitochondrija. Chloroplastai. Chromoplastai. Leukoplastai. Ribosomos. Goldžio kompleksas. Endoplazminis tinklas. Lizosomos. Vakuolės. Pūslelės. Ląstelės griaučiai.
  Biologija, referatas(25 puslapiai)
  2012-02-23
 • Darbo įvertinimo ir apmokėjimo už darbą ryšio nustatymas UAB "Amžinasis judėjimas" kavinėje "Pakeliui"

  Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo įvertinimo ir atlyginimo už darbą ryšys. Darbo įvertinimo metodų palyginimas ir jų taikymas. Darbo užmokesčio modeliai, formos, jų atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai ir jų atmainos. Darbo užmokesčio formos ir jų atmainos. Piliečių pajamų sudėtis rinkos sąlygomis. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo įvertinimo ir atlygio už darbą tyrimas. UAB "Amžinasis judėjimas" personalo analizė. UAB "Amžinasis judėjimas" darbuotojų darbo užmokesčio analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2012-02-22
 • Finansų pagrindai (6)

  Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500 tūkst. Lt, įmonės B 220 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 14 Lt, o įmonėje B 16 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 30 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 11% ir (b) kainas tenka mažinti 4%. Ar verta investuoti 3000 Lt, jeigu po trejų metų gausite 3400 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 6200 Lt, jei pirmasis grąžins penktųjų metų pabaigoje 6600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1400 Lt. Palūkanų norma lygi 7%. Išleista 5 metų trukmės 3000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 16%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pageidaujama pelno norma bus 12%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotumėte po dvejų metų? Akcijos parduodamos po 140 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 8 Lt dividendai. Šių akcijų = 0,8. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%, vidutinis vertybinių popierių pelnas 8%. Pasakykite, ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 110 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais 120 Lt, antrais metais – 100 Lt, trečiais metais – 160 Lt, ketvirtais metais – 140 Lt. Vėliau numatomas pastovus dividendų augimas po 5% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 8%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 500.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 5 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 12%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%. Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 60.000 Lt planuojama sukaupti taip. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 12% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 800.000 Lt? Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 400.000 Lt paskolą, gautą su 24% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2012-02-23
 • Įvedimo į rinką marketingo programa: apsauginių akių lašai "Gaiva"

  Apsauginių akių lašų "Gaiva" įvedimo į rinką marketingo programa. Įvadas. Naujo produkto idėjos aprašymas. Naujo produkto tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis bei informacija apie naują produktą ir jo savybes. Naujo produkto pagrindinė nauda vartotojui. Analizės etapas. Prognozuojamo produkto "Apsauginiai akių lašai "Gaiva"" rinkos aprašymas. Esama rinkos būklė, svarbiausi verslo makro aplinkos veiksniai. Prekės "Apsauginiai akių lašai – "Gaiva" pagrindinės rinkos charakteristikos. Naujų gamintojų atėjimo į rinką galimybės. Prekės apsauginiai akių lašai "Gaiva" " pakeičiamumo lygis. Pirkėjų galia daryti įtaką prekės kainai ir jautrumas kainai, tiekėjų galia daryti įtaką žaliavų kainoms. Sezoniniai rinkos pakitimai, prekės ciklai ir kita. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Pagrindiniai segmentai, jų rinkos talpumas. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikėtina tikslinės rinkos apimtis ir galima augimo tendencija. Konkurentų analizė. Konkuruojančios prekės, tiesioginiai ir/ar netiesioginiai konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Ateities planai. Prekės pozicionavimas. Nagrinėjama rinka – apsaugos priemonių nuo UV saulės spindulių rinka. Apsisprendimo atributų identifikavimas ir reikšmingumo įvertinimas. Vartotojų vertinimo "Saulės dvelksmas" ir konkurentų prekių ženklų pagal apsisprendimo atributus nustatymas. Norimos prekės ženklo pozicijos nustatymas. Pozicionavimo teiginio formulavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. Informacija apie apsauginius akių lašelius "Gaiva" kainą, palyginimas su konkurentų prekių kainomis. Kainos nustatymo strategija. Prielaidos, kuriomis yra remiaimasi, nustatant planuojamos prekės kainą, kad ji būtų patraukli vartotojui. Prekės gamybos teikimo savikaina, pagrindinės jos sudedamosios dalys. Informacija apie paskirstymo bei pateikimo sprendimus. Rėmimo sprendimai. Planas produkto įvedimo į rinką pirmajai kampanijai bei reklamos biudžetas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2012-02-23
 • Mikroorganizmas: Pseudomonas aeruginosa

  Mikrobiologijos referatas. Įžanga. Pseudomonas aeruginosa bendroji charakteristika. Taksonomija ir klasifikacija. Morfologija ir ultrastruktūra. Precipitinai ir precipitacijos reakcijos. Ekologija. Pseudomonas aeruginosa ląstelių ypatybės. Mikrobiologinė bei laboratorinė diagnostika. Bendra apžvalga. Bakterioskopinis tyrimo būdas. Bakteriologinis tyrimo būdas. Biocheminis aktyvumas. Serologinis tyrimo būdas. P. Aeruginosa infekcinės savybės. Kaip P. aeruginosa sukelia ligas? P. aeruginosa patekimas į audinius. Epidemiologija ir p. Aeruginosa sukeliamų ligų patogenezė. Epidemiologija. Antigenai. Patogeniškumo veiksniai. Sukeliamų ligų patogenezė. Sukeliamos ligos ir jų profilaktika. Sukeliamos ligos. P. aeruginosa poveikis augalams. P. aeruginosa poveikis žmogaus odai. Imuniteto ypatumai. Profilaktika ir gydymas. Kodėl P. aeruginosa yra tokia atspari antibiotikams? Kaip apsisaugoti nuo P. aeruginosa? Išvados.
  Biologija, referatas(17 puslapių)
  2012-02-22
 • Parkinsono liga (3)

  Kas tai yra parkinsono liga? Ligos priežastys. Paplitimas. Ligos simptomai ir eiga. Parkinsono ligos gydymas. Vaistai, naudojami parkinsono ligai gydyti. Levodopos preparatai. Dopamino agonistai. Apomorfinas. Bromokriptinas. Pergolidas. Lisuridas. Pramipeksolis. Ropinirolis. Kabergolinas. Piribedilas. Delergotrile. Praktinė dalis. Mažiausios energijos konformacija. LogP skaičiavimas ir rezultato mažinimas vienu vienetu. Išvados.
  Farmakologija, namų darbas(16 puslapių)
  2012-02-22