Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (2)

  Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Analizuojamos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmonės. UAB "Ergo Lietuva". "PZU Lietuva". AB "Lietuvos draudimas". Analizuojamų įmonių palyginimas. Nedraudiminiai įvykiai. Įmonių skirtumai. Išvados.
  Draudimas, namų darbas(10 puslapių)
  2012-02-08
 • Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Pušelė"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Pušelės" charakteristika. UAB "Pušelė" finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių vertikalioji analizė. UAB "Pušelės" finansiniai rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Viso turto apyvartumo rodikliai. Išvados. Siūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2012-02-10
 • Nematerialiojo turto apskaita

  Įvadas. Nematerialusis turtas. Įvertinimas ir apskaita. Informacijos atskleidimas metinėje finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto samprata ir paskirstymo jam kriterijai. Išlaidų pripažinimo nematerialiuoju turtu kriterijai. Ilgalaikio nematerialiojo turto klasifikavimas apskaitoje. Nematerialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita buhalterinėse sąskaitose. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas. Perkamo nematerialiojo turto, įsigyto perkant, įsigijimo savikainos nustatymas. Apskaitos dokumentai ir registrai, naudojami įsigyto nematerialiojo turto apskaitai įmonėje. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų registravimas apskaitoje. Apskaitos dokumentai, naudojami ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos apskaitai. Praktinė dalis. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2012-02-08
 • Transporto priemonių draudimas

  Įvadas. Draudimo istorija. Draudimas Lietuvoje. Draudimo teorija. Draudimo sąvoka. Draudimo veiklos požymiai ir reikšmė. Rizikos samprata. Draudimo veiklos skirstymas. Transporto priemonių draudimas. Žaliosios kortelės sistema. Privalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sistema. Palyginimas.
  Draudimas, namų darbas(17 puslapių)
  2012-03-09