Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analoginiai signalai ir įtaisai

  Analoginiai signalai. Analoginių signalų apdorojimo įtaisai, jų raida ir esmė. Analoginių signalų klasifikacija, signalų šaltiniai. Furjė eilutės signalų aprašyme. Kompleksinė signalų Furjė išraiškos forma. Elementarieji signalai ir savybės. Įtaisų ir sistemų reakcija į elementariuosius signalus. Įtaisų ir sistemų reakcijos išraiškos per dažnines charakteristikas. Analoginių signalų moduliavimas. Amplitudinės moduliacijos principai. Dažninės ir fazinės moduliacijos principai. Stiprinimo pakopos ir ryšiai tarp jų. Daugiapakopiai stiprintuvai. Bipoliariojo tranzistoriaus (BT) darbo taško fiksacija. Stiprintuvo temperatūrinė stabilizacija ir kompensacija. Netiesinė darbo taško fiksacija ir kompensacija. BE pakopos analizė (h modelis, elementari pakopa). BE pakopos su Re analizė. Pakopos analize. Bendros bazes stiprinimo pakopa. Pakopų savybių palyginimas. LT ch-kos ir parametrai. LT tranz. Kaip įtampa valdomas tranzistorius. Priesitampio grandine. BT π tipo ekv schema. KSS dažninės char. Grįžtamojo ryšio sąvoka. Neigiamo grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo savybėms. Grįžtamųjų ryšių tipai. Emiterinis kartotuvas. BE pakopa su RE. BE pakopa su kolektoriaus bazės suntu. Dviejų BE pakopų stiprintuvas su lyg sroves NGR. Teigiamieji ir parazitiniai TGR. Galvaninis ryšys. Diferencinio stiprintuvo parametrai. Kiti diferencinių stiprintuvų parametrai. Diferenciniai stiprintuvai su lauko tranzistoriais, jų parametrai. Operaciniai stiprintuvai, bendros žinios. OS ch-kos ir parametrai. Ekvivalentine OS schema. Dažnių korekcijos OS-e. Neinvertuojantieji stiprintuvai su OS. Invertuojantieji stiprintuvai su OS. Skirtuminis stiprintuvas su OS. Varžos dydžio (kartotuvai) ir varžos tipo keitikliai. Logaritmuotuvai ir antilogaritmuotuvai. Integratorius ir diferenciatorius. Analoginiai daugintuvai. Daugintuvas su diferencine pakopa. Aktyvieji filtrai(AK), jų realizacija. Įtampos komparatoriai, jų savybės parametrai. Smito drigeriai. Tranformatoriniai stiprintuvai. Transfomatorinių stiprintuvų dažninės savybės. Galios stiprintuvai, jų parametrai. Transformatoriniai galios stiprintuvai. Dvitakčiai galios stiprintuvai be transformatorių. Selektyvieji stiprintuvai. Generatoriai. Generavimo sąlygos. Generatoriai su Vyno tilteliu. Kvarciniai rezonatoriai ir generatoriai. Parametriniai stabilizatoriai. Kompensaciniai stabilizatoriai.
  Inžinerija, špera(15 puslapių)
  2012-04-20
 • Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas (7)

  Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių talpą ir santykinę dielektrinę skvarbą. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-10
 • Feromagnetikų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo atlikimo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-12
 • Kokybinė spektrinė analizė (13)

  Darbo užduotis. Sugraduoti monochromatorių ir atlikti nežinomos medžiagos spektrinę analizę. Aparatūra. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2012-01-04
 • Medicininė elektronika

  Širdies elektroterapija. Širdies darbo sutrikimai, defibriliatorių ir kardiostimuliatorių paskirtis. Nesinchronizuotieji defibriliatoriai. Sinchronizuotieji defibriliatoriai. Kardiostimuliatorių tipai, jų veikimo principas. Asinchroniniai kardiostimuliatoriai. Sinchroniniai kardiostimuliatoriai. Programuojamieji kardiostimuliatoriai. Kūno temperatūros matavimo prietaisai. Kūno temperatūros fiziologiniai pagrindai. Kūno temperatūros matavimo metodai. Kontaktinių termometrų jutikliai. Netiesiškumų problema ir jos sprendimo būdai medicininiuose temperatūros matavimuose. Tilteliniai ir impulsiniai kūno temperatūros matavimo prietaisai. Pagrindiniai nekontaktiniai temperatūros matavimo principai. Infraraudonųjų spindulių termometrai. Termoviziniai įrenginiai, jų sudarymo principai. Skystųjų kristalų ir cheminiai medicininiai termometrai. Saugumo technika ir patikimumas medicineje elektronineje technikoje. Pagrindiniai saugumą reglamentuojantys standartai, ju reikšmė. Elektros svoves poveikis zmogaus organizmui, naudojant medicininius prietaisus ir aparatus. Pagrindiniai medicinines aparaturos saugos nuo prisilietimo. Medicininių prietaisų klasifikacija pagal elektrinį sauguma. Parametru, nulemenciu prietaiso saugumo klase, matavimas. Pagrindiniai saugos priemoniu reikalavimai projektuojant medicininę aparatūrą. Kraujo spaudimo matavimai. Netiesioginiai ir tiesioginiai kraujo spaudimo matavymo metodai. Sfigmomanometrinis matavimo metodas bei įranga. Oscilometrinis matavimo metodas bei įranga. Vandens manometrai. Elektroninė manometrija. Kraujo spaudimo matavimo jutikliai. Elektroniniai kraujo spaudimo matavimo įtaisai. Audiologinė įranga. Audiometrijos principai ir įranga. Klausos aparatai, jų klasifikacija, konstrukcija. Signalų apdorojimo metodai klausos pagerinimo įrenginiuose. Šiuolaikinei klausos aparatai, jų vystymosi tendencija.
  Inžinerija, špera(14 puslapių)
  2012-03-15
 • Mikroprocesoriai (14)

  Egzamino teoriniai klausimai. Mikroprocesorinio įtaiso, mikroprocesorinės sistemos, mikroprocesoriaus ir mikrovaldiklio apibrėžimai. Mikroprocesorinių sistemų architektūrų tipai. Mikroprocesoriniuose įtaisuose naudojamos skaičiavimo sistemos. Skaičių vertimas iš vienos skaičiavimo sistemos į kitą. Dvejetainiai ir šešioliktainiai skaičiai ir veiksmai su jais (sudėtis, atimtis, loginės operacijos). Papildomas kodas. Dvejetainis - dešimtainis kodas (BCD - Binary Coded Decimai), jo vartojimas aritmetiniai veiksmai su BCD skaičiais. Mikroprocesorius, jo apibrėžimas ir pagrindiniai parametrai. Vidinė mikroprocesoriaus sandara, mikroprocesoriaus registrai. Adresavimo būdai. Tiesioginis ir segmentinis adresavimas. Mikroprocesorių komandų sistema, funkcinės grupės, komandų pavyzdžiai (pavyzdžiams naudokite mikrovaldiklių šeimos MSP430 komandas). Mikroprocesoriaus komandos sandara. Mikroprocesorinių įtaisų atmintinių tipai ir parametrai. Statinių atmintinių mikroschemos ir jų darbo laiko diagramos. Dinaminių atmintinių mikroschemos ir jų darbo laiko diagramos. Programuojamos atmintinės. Mikrovaldikliai - apibrėžimas ir savybės. Pagrindiniai kriterijai parenkant mikrovaldiklį mikroproocesorinei sistemai. Mikrovaldiklių taikymo sritys. Texas Instruments mikrovaldiklio MSP430F449 vidiniai funkciniai blokai ir jų paskirtis. Mikrovaldikio MSP430-programinis modelis. Vidiniai Aritmetinio Loginio įrenginio (CPU) registrai ir jų paskirtis. Mikrovaldiklių MSP430 adresavimo režimai ir adresavimo pavyzdžiai. Mikrovaldiklio MSP430F449 aparatinės daugybos blokas ir jo veikimo principai. Mikrovaldiklio MSP430F449 skaitmeniniai įvedimo išvedimo prievadai.
  Kompiuteriai, konspektas(9 puslapiai)
  2012-03-20
 • Mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai

  Laboratorinių darbų ataskaitos. 1 laboratorinis darbas. Programų derinimo įranga "MSP-FET430F4xx Flash Emulation Tool". 2 laboratorinis darbas. Duomenų masyvų apdorojimo algoritmų įsisavinimas. 3 laboratorinis darbas. Skaitmeninių prievadžių valdymas. 4 Laboratorinis darbas. Saitmeninių prievadų ir lcd kontrolerio programinis valdymas. 5 Laboratorinis Darbas. Taimerio A darbo režimų tyrimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2012-03-15
 • Šiluminio spinduliavimo tyrimas (9)

  Darbo užduotis: Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-04-11
 • Teisės pagrindai (22)

  Bendra teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės formavimosi stadijos. Teisės normos, jų skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos, jų skirtumai nuo techninių normų. Teisės funkcijos ir principai. Viešoji ir privatinė teisė, jų skirtumai ir joms priskiriamos teisės šakos. Teisės normos, jų struktūra. Lietuvos norminiai teisės aktai, jų skirstymas. Teisės aktų įsigaliojimas ir nustojimas galioti. Teisiniai santykiai, jų dalyviai. Teisės pažeidimas, jo subjektyviosios ir objektyviosios priežastys. Teisinė atsakomybė, jos rūšys. Konstitucinės teisės samprata. Prigimtinės ir specialiosios žmogaus teisės pagal LR Konstituciją. Konstitucinės asmens pareigos. Tai konstitucijoje ir įstatymuose išreikštas valstybės LR Seimo, Prezidento ir Vyriausybės institucijos, jų kompetencija. Konstitucinis teismas, bendros kompetencijos ir specializuoti teismai Lietuvos Respublikoje, jų kompetencija.
  Teisė, špera(5 puslapiai)
  2012-04-20
 • Trifazis asinchroninis variklis (2)

  Kursinio darbo užduotis. Įžanga. Magnetolaidžiai ir apvijos. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių matmenys. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Įmagnetinimo srovė. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai. Variklio parametrai, charakteristikos. Išvados.
  Inžinerija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-04-17