Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ar svarbu išsaugoti senamiesčius, senus dvarus, jų parkus? (7)

  Lietuvių kalbos rašinys. Rašinys apie Lietuvos kultūros paveldą ir jo išsaugojimą. 323 žodžiai.
  Lietuvių kalba, rašinys(1 puslapis)
  2011-12-13
 • Duomenų analizė SPSS programa

  Kiekybinių socialinių tyrimų metodų individualus darbas. Duomenų analizė. Aprašomoji statistika. Dažniai. Pasikliautinieji intervalai. Pasirinkto kintamojo dažnių histograma. Pasirinkto kintamojo skaitinės imties charakteristikos. Pasirinkto kintamojo stačiakampės diagramos. Pasirinktų kintamųjų populiacijos vidurkio pasikliautinieji intervalai. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Hipotezių tikrinimas. Vidurkių palyginimas. Požymių priklausomumo lentelės. Dispersinės analizės. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Dvifaktorinė dispersinė analizė. Koreliacinė analizė. Tiesinė regresinė analizė. Duomenų sklaidos diagrama. Tiesinio ryšio stiprumas. Pearson‘o koreliacijos ir apibrėžtumo koeficiento skaičiavimas. Lygties taškiniai ir intervaliniai įverčiai. Regresijos lygtis. Hipotezės patikrinimas apie regresijos lygties koeficientų reikšmingumą. Regresinės analizės prielaidos. Suderinamumo hipotezė.
  Sociologija, namų darbas(22 puslapiai)
  2011-10-18
 • Elitas ir jo reikšmė visuomenės gyvenime

  Įvadas. Elito samprata. Pagrindinės elito teorijos. Elito reikšmė visuomenės gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Kultūrinis šokas

  PowerPoint pristatymas. Kultūrinio šoko samprata. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Pagrindiniai kultūrinio šoko aspektai. Kultūrinio šoko stadijos pagal A. Oberg. Pagrindinės ekspatriantų grupės bei jiems būdingos problemos. Kultūrinio šoko privalumai. Apibendrinimas. Apibendrinimas (3).
  Sociologija, pristatymas(18 )
  2011-11-18
 • Rankų gestai komunikuojant

  Įvadas. Neverbalinės komunikacijos samprata. Gestų samprata. Rankų padėtys ir jų reikšmė. Delnai. Pasisveikinimas. Tarptautiniai gestai. Rankų barjerai. Stebėjimo analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(20 puslapių)
  2012-03-23
 • Šeima ir ją supančios vertybės

  Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcija. Šeima ir vertybių pasaulis. Universaliosios vertybės. Nacionalinės vertybės ir šeima. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Meilė ir atsakomybė. Pareigos. Ištikimybė ir jos priešybė-neištikimybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2011-11-18
 • Visuomenė ir asmenybė. Individo prisitaikymo visuomenėje galimybės ir problemos

  Įvadas. Visuomenė ir asmenybė pagal struktūrinio funkcionalizmo teoriją. Konflikto reikšmė visuomenės gyvenime. Individo savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2012-04-24