Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sutartys (4)

  Darbo sutarties sąvoka ir reikšmė. Darbo sutarties ir civilinės sutarties atskyrimas. Darbuotojas – jo subjektiškumas. Darbdavys – jo subjektiškumas. Bendrieji reikalavimai. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Išbandymas. Darbo laikas. Profesijų jungimas. Kelionės į ir iš darbo kompensavimas. Materialinė atsakomybė. Poilsio laikas. Garantijos sudarant darbo sutartį. Apribojimai sudarant darbo sutartį. Dokumentai, pateikiami priimant į darbą. Darbo sutarties forma ir jos pildymas. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su švietimo įstaigų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su mokslo ir studijų institucijų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su sveikatos sistemos VšĮ darbuotojais. Jaunų asmenų iki 18 metų priėmimo į darbą ypatumai. Užsieniečių įdarbinimo ypatumai. Reikalavimai jūrininkams priimant į darbą laivuose. Automobilių vairuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Oro transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Geležinkelių transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarties rūšys. Ne viso darbo laiko darbo sutartis. Darbo sutartys su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais. Darbo sutartys su gyvenančiais Lietuvoje užsieniečiais, kuriems nereikia leidimo dirbti. Darbo sutarties vykdymo užtikrinimas. Darbo sutarties sąlygų keitimas. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarčių pasibaigimo sąvoka ir pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Svarbių priežasčių nustatymas. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių, technologinių priežasčių arba darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Darbdavio teisė nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išeitinės išmokos. Ginčai dėl darbo sutarties – kaip individualių darbo ginčų kategorija. Ginčai dėl išbandymo sudarant darbo sutartį taikymo. Ginčai dėl darbo sąlygų keitimo ir nušalinimo nuo darbo. Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės. Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.
  Teisė, konspektas(72 puslapiai)
  2011-09-16
 • Organizacinė elgsena (10)

  Organizacinės elgsenos (OE) samprata. Organizacinės elgsenos (OE) ryšys su kitais mokslais. Nuostatos ir jų formavimas bei kitimas. Darbo vertybės. Individualių asmenybės ypatybių ryšys su žmogaus veikla organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Motyvavimo metodai ir programos. Grupės samprata, rūšys, funkcijos. Grupės raida. Grupės raidos etapai. Grupės funkcionavimo aspektai. Socialinių vaidmenų funkcijos. Grupės normos. Grupės sutelktumas. Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandos efektyvumas ir vertinimo kriterijai. Komunikacijos procesas. Komunikacijos ryšiai. Dalykinis bendravimas. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovavimas ir vadovo asmenybė. Elgsenos teorijos. Atsitiktinumų teorijos. Fiedlerio modelis. Lyderio ir grupės narių mainų teorija. Kelio-tikslo teorija. Lyderio-dalyvio modelis. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovavimas. Pasitikėjimas ir vadovavimas. Problemų sprendimas organizacijoje. Sprendimų priėmimas: sąvokos, modeliai ir jų taikymas. Sprendimo parengimas ir priėmimas Organizacinių pokyčių samprata ir sąlygojančios priežastys. Organizacinių pokyčių procesas. Organizacijos pokyčių planavimas. Konfliktų organizacijose tipai, konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimas ir valdymas. Tarpgrupiniai konfliktai. Derybos organizacijose. Streso samprata ir stresoriai. Streso įveikos ir darbinio streso intervencijos. Organizacinės struktūros koncepcija. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Technologijų įtaka organizacijų struktūrai. Organizacijos kultūra, jos funkcijos. Kultūros funkcijos. Kultūrinių pokyčių valdymas.
  Vadyba, konspektas(73 puslapiai)
  2011-09-16
 • Organizacinė elgsena (11)

  Skirtingų kultūrų vertybės. Komandos efektyvumo vertinimo kriterijai. Darbo dizainas. Komandos narių gebėjimai. Asmenybė. Vaidmenų paskirstymas ir įvairovė. Narių lankstumas. Darbui komandoje atiduodama pirmenybė. Kontekstas. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimo ir atlygio sistemos. Procesas. Bendras tikslas. Konkretūs tikslai. Komandos efektyvumas. Konfliktų lygiai. Socialinis dykinėjimas. Komunikacijos modeliai: procesiniai ir semiontiniai. Tannenbaum‘o ir Shmidt‘o kontinuumas. Likert‘o sistema. Pitcher stilius. Formulūs ir neformalūs lyderiai. Kultūrinis kontekstas. Komunikavimo etika. Klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys. Vadovavimas, valdymas, vadyba. Vadovavimo teorijos. Vadavimo stiliai. Problemas apibrėžimo svarba. Sprendimo struktūros lygio ir jos sprendimo metodo sąryšis. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Konkurencija. Subkultūros. Organizacijos kultūros diegimas per socializacijos etapus. Organizacijos etika ir vertybės. Etikos kodeksai. Nacionalinės kultūros įtaka darbuotojui elgesiui (Hofstedės tyrimai). Organizacijos vystymasis: prisitaikymo strategija, planuojami pokyčiai, inicijuojami pokyčiai. Besimokanti organizacija ir jos bruožai. Socializacija.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2011-09-26