Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Papildomo žieminių rapsų tręšimo per lapus įtaka sėklų derliams

  Žieminių rapsų kilmė ir paplitimas. Žieminių rapsų morfologinė charakteristika ir biologinės savybės. Morfologinės savybės. Biologinės savybės. Agrotechnika. Žieminių rapsų vieta sėjomainoje. Žemės dirbimas žieminiams rapsams. Žieminių rapsų tręšimas. Žieminių rapsų papildomas tręšimas per lapus. Žieminių rapsų sėjos darbai. Pasėlių priežiūra. Žieminių rapsų derliaus nuėmimas. Tyrimų metodai. Dirvožemio sąlygos. Bandymo schema ir detalės. Meteorologinės sąlygos. Tyrimų metodai. Tyrimų rezultatų statistinis įvertinimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2011-06-14
 • Produktyvaus cukrinių runkelių pasėlio formavimas naudojant Terra–Sorb Foliar

  Pagrindinių universitetinių studijų baigiamasis darbas. Santrauka. Įvadas. Bendros žinios apie cukrinius runkelius. Biologinės cukrinių runkelių savybės. Maisto medžiagų poreikis cukriniams runkeliams. Cukrinių runkelių tręšimo ypatumai. Tręšimas organinėmis trąšomis. Papildomas tręšimas skystosiomis trąšomis. Aminorūgščių naudojimas cukrinų runkelių pasėliuose.tyrimų sąlygos ir metodai. Tyrimų atlikimo vieta ir dirvožemio charakteristika. Lauko bandymų schema ir parametrai. Tyrimų metodai. Bandyme tirtos skystosios trąšos. Tirta cukrinių runkelių veislė. Cukrinių runkelių auginimo agrotechnika lauko bandymuose. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir jų analizė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių derlingumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių svoriui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka šakniavaisių cukringumui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka biologinio cukraus kiekiui. Papildomo tręšimo per lapus įtaka baltojo cukraus kiekiui. Tyrimo rezultatų ekonominis vertinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-21
 • Rudeninio žemės dirbimo poveikis dirvai, kukurūzų derliui ir kokybei

  Įvadas. Bendros žinios apie kukurūzus ir jų biologinės savybės. Temperatūra. Drėgmė. Šviesa. Dirvožemis. Reikalavimai maisto medžiagoms. Kukurūzų augimo bei vystymosi ypatumai. Tradicinis žemės dirbimas kukurūzams. Pagrindinis žemės dirbimas ir jo minimalizavimo galimybės. Žemės dirbimo minimalizavimo įtaka dirvos fizikinėms savybėms. Tyrimo vykdymo sąlygos ir metodai. Bandymo įrengimo vieta ir dirvožemis. Bandymo schema. Tyrimų metodai. Agrotechninės priemonės. Meteorologinės sąlygos kukurūzų vegetacijos metu. Bandymo duomenų analizė. Dirvožemio fizikinės savybės. Kukurūzų pasėlio piktžolėtumas. Kukurūzų vystymosi, morfometriniai ir produktyvumo rodikliai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-07-04
 • Skirtingais būdais apskaičiuotų mineralinių trąšų normų veiksmingumas sukultūrintame smėlingo priemolio išplautžemyje

  Įvadas. Žieminių kviečių tręšimas. Bulvių tręšimas. Miežių tręšimas. Tyrimų sąlygos ir metodika. Dirvožemio savybės. Meteorologinės sąlygos. Bandymų vykdymo sąlygos ir metodika. Bandymų schema. Tyrimų bendrosios sąlygos. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Bandyme augintų žemės ūkio augalų derliai ir jų kokybė. Žieminiai kviečiai. Bulvės. Vasariniai miežiai. Lauko sėjomainos grandies žieminiai kviečiai-bulvės-miežiai produktyvumas. Išvados. Summary.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2012-02-21
 • Vaistinio smidro introdukuotų veislių įvertinimas

  Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių įvertinimas. Summary. Įvadas. Vaistinio smidro kilmė ir paplitimas. Vaistinio smidro botaninės savybės. Vaistinio smidro maistinė ir gydomoji vertė. Vaistinio smidro veislės. Vaistinio smidro auginimo sąlygos. Vaistinio smidro agrotechnika. Vaistinio smidro ligos ir kenkėjai. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų vietos ir dirvožemio charakteristika. Tyrimų metodika. Tyrimų metodai. Meteorologinės sąlygos. Darbo rezultatai ir aptarimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių derėjimo trukmė. Vaistinio smidro ūglių derlingumo įvertinimas. Vaistinio smidro introdukuotų veislių ūglių parametrų analizė. Vaistinio smidro ūglių biocheminės sudėties duomenų analizė. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2011-06-08
 • Vasarinių rapsų auginimo technologijos darbų sauga: UAB "Rapsvita"

  Darbų saugos savarankiškas darbas. Darbų saugos organizavimas UAB "Rapsvita". Darbų saugos valdymo struktūra įmonėje. Darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas. Dokumentų pavyzdžiai. Įmonės vadovo pareiginė instrukcija. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Vasarinių rapsų auginimo analizė darbų saugos požiūriu. Darbo operacijos. Darbo priemonės, patalpos.Kenksmingi ir pavojingi veiksniai. Darbų saugos instrukcija darbui su sėjamąją. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Žemės ūkis, namų darbas(13 puslapių)
  2011-06-09