Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Alkoholizmas (10)

  Alkoholizmo samprata. Vaikų alkoholizmo priežastys ir pasekmės. Alkoholizmo pasekmės. Išvados.
  Socialinis darbas, rašinys(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Asmenybės samprata (7)

  Asmenybės samprata. Vertybės, idealai, gyvenimo prasmė. Jaunuolio vertybės ir idealai. Brandaus amžiaus vertybės. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai

  Santrauka. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai teoriniu aspektu. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinės aplinkos įtakos globos namų vaikų sveikatai tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Kultūrinės institucijos moralinė ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Profesinės etikos objektas. Profesinė sąžinė, pareiga, atsakomybė ir garbė. Verslo socialinė atsakomybė. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-13
 • Neverbalinė komunikacija

  Įvadas. Neverbalinės komunikacijos ypatumai. Padeda išreikšti norimas mintis. Papildo žodžius. Padeda išreikšti jausmus. Veido išraiška. Kvėpavimas. Žmogaus laikysena. Asmeninės erdvės valdymas. Intymioji zona. Asmeninė zona. Socialinė zona. Visuomeninė zona. Neverbalinės komunikacijos kultūriniai skirtumai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-02
 • Organizacijos kultūra (8)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Apibrėžimas. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Vadovai, bendradarbiai (žmonės darbo aplinkoje). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri organizacijos kultūra. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Paauglių požiūris į nepilnamečių nusikalstamumo priežastis

  Santrauka. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumas kaip problema. Teorinė nusikaltimų analizė. Nusikaltimo bei delinkventinio elgesio samprata. Teorijos, aiškinančios nusikaltimų atsiradimo priežastis. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Teisės pažeidėjų asmenybės problema. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžiai ir nepilnamečių nusikalstamumas. Mokykla ir nepilnamečių nusikalstamumas. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Tyrimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-02-22
 • Socialinio pedagogo vaidmuo ugdant ekologinę kultūrą vaikų globos namuose

  Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos ir jų įtaka vaikų sveikatai. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinis ugdymas. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų lyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-26
 • Vadovo ir lyderio problema organizacijoje

  Įžanga. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimas organizacijoje. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo situacijos. Vadovas - lyderis. Būdingiausi lyderiavimo bruožai. Optimizmas. Pasitikėjimas. Garbingumas. Ryžtingumas. Vadovo - lyderio funkcijos grupėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-01-09