Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biudžetas

  Fiskalinė politika, valstybės biudžetas. Biudžeto pajamų struktūra. Einamosios ir kapitalistinės išlaidos. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptys. Diskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Pinigų kilmė. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai, jų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2006-03-31
 • Chemija (11)

  Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Svarbiausi oksidatoriai ir reduktoriai. O-r reakcijų klasifikacija. Metalų gavimo iš rūdų chemija. Procesai. Elektrodinis potencialas. Elektrodas. Galvaniniai elementai. Nernsto lygtis. Metalo elektrodo potencialas. Galvaninių elementų poliarizacija ir depoliarizacija. Elektrolizė. Skilimo įtampa ir išlydžio potencialas. Procesai prie anodo ir katodo. Elektrolizės dėsniai. Elektrolizės praktinis taikymas. Metalų rafinavimas. Galvaniniai elementai. Sausieji hermetiniai elementai. Akumuliatoriai (rūgštiniai ir šarminiai). Kuro degimo elementai. Korozijos rūšys. Korozija dujose ir neelektrolituose. Elektrocheminė korozija. Koroziniai galvaniniai elementai. Atmosferinė ir požeminė korozija. Metalų korozija dėl grunte klaidžiojančių elektroninių srovių. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Alavuotos ir cinkuotos skardos korozija. Cinkuotos skardos korozija. Apsauginės, metalinės metalų junginių ir nemetalinės dangos. Metalinių dangų gavimo būdai. Metalų legiravimas. Elektrocheminė apsauga. Depoliarizatoriai ir inhibitoriai. Elektrocheminiai procesai ant elektrodų. Elektrolizeris. Aliuminio korozinis atsparumas ir jo padidinimo būdai. Aliuminio panaudojimas technikoje. Juodvario gavimas ir jo rafinavimas elektrolizės būdu. Savybės ir panaudojimas technikoje. Mažo elektros laidumo medžiagos. Boras ir boratai. Anglis ir jos alotropinės atmainos. Karbidai ir jų klasifikacija.
  Chemija, špera(34 puslapiai)
  2006-01-05
 • Chemija (13)

  Chemijos namų darbai — klausimai, atsakymai, reakcijų lygtys. Neorganiniai junginiai. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Elektrolitinė disociacija. Koloidiniai tirpalai. Vandens kietumas. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvaninės dangos. Organiniai stambiamolekuliniai junginiai.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Darbo tvarkos taisyklės

  Bendroji dalis. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas, pakeitimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojo pareigos. Įstaigos administracijos (darbdavio) pareigos. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Tvarkos reikalavimai administracinėse patalpose. Bendrosios darbuotojų ir padalinių vadovų pareigos. Baigiamieji nuostatai.
  Sauga, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • Oksidacijos-redukcijos reakcijos

  Darbo tikslas: oksidacijos-redukcijos reakcijų tyrimas įvairiose terpėse. Medžiagos. Darbo aprašymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-17
 • Oksidacijos-redukcijos reakcijos neutraliame tirpale

  Reakcijos. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-01-17
 • Palūkanos (3)

  Įvadas. Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Bendrosios ir grynosios palūkanos. Kodėl mokamos palūkanos? Palūkanų norma. Nominali, reali ir efektyvi palūkanų norma. Kas nulemia palūkanų normą? Palūkanų diferenciacija. Pinigai, palūkanų norma ir visuminė paklausa. Investicijos ir palūkanų norma. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-31
 • Profesinio bendravimo pagrindai

  Bendravimo modelis ir trikdžiai. Pagrindinės bendravimo sąvokos, funkcijos, tikslai. Bendravimo lygiai ir būdai. Komunikacijos proceso modelis. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Komunikacijos barjerai ir jų šalinimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-01
 • Profesinio bendravimo pagrindai (2)

  Argumentavimas. Argumentavimo klausimai.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Profesinio bendravimo pagrindai (3)

  Sėkmingo bendravimo prielaidos. Informacijos siuntimo efektyvumo didinimas. Informacijos priėmimo efektyvumo didinimas. Klausymosi menas, bendravimo stiliai. Informacijos perdavimo tobulinimo galimybės. Transakcinės analizė teorija. Džohari (Johari) langas. Transakcinės analizė teorija. Džohari (Johari) langas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-01
 • Temperatūros įtaka reakcijos greičiui

  Darbo tikslas. Medžiagos. Darbo eiga. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai. Atsakymai į klausimus.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-17