Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Buhalterinė apskaita: UAB "Diana"

  Užduotis: sudaryti lenteles iki pelno (nuostolių) ataskaitos ir nustatyti, ar įmonė dirba pelningai. UAB "Diana" bendrasis žurnalas. Koregavimai. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-25
 • Dalykinio bendravimo su Italijos partneriais ypatumai

  Įvadas. Verslo kultūrų pasiskirstymas. Tarptautinis verslo protokolas ir etiketas.5 Italija - Viduržemio jūros mūza. Prieš Jus – italai. Verslo santykiai nuo...iki. Etiketas. Išvados.
  Etiketas, referatas(17 puslapių)
  2011-05-08
 • Įmonės finansų analizė: projektavimas ir statybos darbai UAB "Projektana"

  Įvadas. Darbo tikslas: išmokti ištirti įmonės finansinę veiklą, atskirų veiksnių įtaką rodiklių kitimui, nustatyti įmonės finansinę būklę, įvertinti jos kitimo priežastis. UAB "Projektana" aprašymas. Finansinės būklės tyrimo metodai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Swot analizė. Vidinė įmonės analizė. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Strateginė dalis – vertės kūrimo grandinė. Veiksniai įtakojantys UAB "Projektana" sąnaudas Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-02-28
 • Kursinis projektas: Kauno Soboro eksterjero restauracija

  Įvadas. I dalis. Suformuluoti projekto pavadinimą (iki 100 ženklų) ir trilypį jo tikslą (kokybinė dalis iki 200 ženklų). Aprašyti projekto produkto (rezultato) sritį. Priskirti projektą atitinkamai klasei, tipui ar rūšiai. Pagrįsti projekto pasirinkimą organizacijos/verslo strategiją. Numatyti projekto gaires ir parengti gairių planą. II DALIS. Įvertinti darbų trukmę ir jų vykdymo seką bei tarpusavio ryšius. Parengti projekto tvarkaraščius (galima pasirinkti vieną kelią). Identifikuoti ir pažymėti diagramose kritinius kelius. Jei jų yra keletas, nurodyti kiekvieno jų prioritetus ir pateikti tokio sprendimo argumentus. III DALIS. Įvertinti ir numatyti išteklius, reikalingus konkretiems darbams atlikti ir pateikti lentelės formoje. Pagal tvarkaraštį atlikti tiesioginių darbo išteklių agregavimą ir pateikti agregavimo diagramą. Pagal poreikį atlikti tvarkaraščio korekcijas ir numatyti kitas išteklių konfliktų sprendimo priemones. Pateikti galutinį suderintą projekto tvarkaraštį su jo darbo išteklių agregavimo diagramą. Įvertinti projekto išlaidas ir parengti projekto biudžetą. Identifikuoti ir įvertinti projekto riziką. Parengti priemonių planą galimiems rizikos įvykių padariniams likviduoti. IV DALIS. Identifikuoti projektų suinteresuotas šalis, įvertinti jų santykį su projektu, interesus ir parengti jų valdymo planą. Išanalizuoti, kokioje organizacinėje aplinkoje vykdomas projektas - pateikti organizacijos valdymo grafinę struktūrą, kurioje matytųsi projekto valdymo struktūra ir jos pavaldumo ryšiai. Pakomentuoti struktūros stipriąsias ir silpnąsias savybes. Suformuoti reikalavimus, keliamus projekto vadovui ir komandos nariams: pageidaujamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį, vaidmenį komandoje ir numatomas pareigas ir įgaliojimus projekto įgyvendinimo metu. V DALIS. Aprašykite projekto priežiūros ir kontrolės sistemą. Parenkite planinę savo projektų kaupiamųjų išlaidų kreivę. Aprašykite projekto kokybės valdymo sistemą. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2011-11-21
 • Paslaugos. Paslaugų evoliucija. Paslaugų modelis. Paslaugų aplinka. Marketingo paslaugos. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą

  Įžanga. Paslaugų evoliucija pokyčių eroje. Paslaugų modelis modernioje ekonomikoje. Kas yra paslauga? Paslaugų sektoriaus supratimas. Paslaugų aplinka. Keičiasi valstybių reguliavimo sistemos. Profesinių organizacijų apribojimai marketinge. Kai kurių viešų ir nepelno sričių privatizacija. Technologinės inovacijos. Paslaugų grandinių ir Frančizių tinklų plėtra. Internacionalizacija ir globalizacija. Vertimas gerinti našumą. Paslaugų kokybės tendencijos. Lizingo ir automobilių nuomos firmų ekspansija. Gamintojai kaip paslaugų teikėjai. Spaudimas valstybines ir ne pelno siekiančias organizacijas ieškoti naujų pajamų šaltinių. Novatoriškų vadybininkų rėmimas ir samdymas. Marketingo paslaugos prieš materialias prekes. Pagrindiniai skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Integruotas požiūris į paslaugų valdymą. 8 pagrindiniai integruotos paslaugų valdymo sistemos komponentai. Paslaugų marketingo, operacijų ir žmogiškųjų išteklių tarpusavio sąveika. Vertės sukūrimas vertybių kontekste. Išvados.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2011-06-10
 • Verslo planas: biuro baldų ir kėdžių prekyba UAB "Ajus"

  Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje. Įvadas. Darbo tikslas – pristatyti verslo idėją ir jos realizavimo galimybes Lietuvoje. Santrauka. Verslo idėjos, "aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje", pagrindimas. Verslo idėjų pristatymas. Aukštesnės klasės biuro baldų ir kėdžių prekyba Lietuvoje" idėjos pristatymas. Pasirinkto verslo steigimas, organizavimas ir ištekliai. Verslo steigimas ir jo organizavimas. Reikalingi materealūs ištekliai. Personalas. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo bruožai. Vadovavimo sėkmė. Darbo užmokestis. Marketingas. Rėmimas. Finansinis pasirinktos idėjos įgyvendinimo pagrindimas. Lūžio taško įvertinimas. Rizikos vertinimas. Rizikos mažinimo galimybės ir priemonės. Plėtros galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Verslo planai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-02-22