Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aristotelio filosofijos pagrindai

  Įžanga. Aristotelio filosofijos pagrindai. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Jusliškasis pažinimas. Aristotelio tikrovė. Būtis. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-20
 • Banginė optika

  Šviesos dispersija. Šviesos poliarizacija. Poliaroidai. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Difrakcijos gardelė.
  Elektromagnetizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-20
 • Ekonomikos mokslo tyrinėjimai Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-01-04
 • Elektrotechnika (5)

  Elektrotechnikos laboratoriniai darbai. Nuolatinės srovės variklių paleidimas, stabdymas, reversavimas. Nuolatinės srovės generatoriaus tyrimas. Transformatoriaus tyrimas. Automatinis asinchroninių variklių paleidimas panaudojant spaudimo reles. Asinchroninių variklių paleidimo būdai. Sinchronizuojantis perdavimas. Asinchroninio variklio paleidimas magnetinio paleidėjo pagalba, variklio reversavimas. Elektriniai aparatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Filosofija Lietuvoje

  Tautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija (XX amžiaus pirmoji pusė). Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-20
 • Funkcijos tyrimas

  Funkcijos tyrimas. Trūkio ir tolydumo taškai. Kritiniai taškai. Asimptotės. Susikirtimai su ašimis.
  Algebra, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-28
 • Įmonės strategijos kūrimas (3)

  Pirminis planavimas. Kas yra strategija? Koncepcinis projektavimas. Rizikos valdymas. Pakartotinio panaudojimo strategija. Strategijos Scenarijai (The Strategy Scripts). Strategijos kriterijai. Koncepcinio projekto kūrimas. Kūrimo strategijos pasirinkimas. Sudaryti pradinę dydžio ir laiko prognozę. Rizikos valdymas. Strategijos dokumentavimas. Strategijos atnaujinimas. Konfigūracijos valdymo planas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-30
 • Japoniškosios vadybos bruožai

  Įvadas. Vadybos raidos etapai, kryptys (Japonijoje). Vadybos struktūra. Kadrų rengimas. Darbo apmokėjimas. Firmos aptarnavimo sistemos. Kapitalo eksportas. Valdymo menas. Japonijos kompanijų vadovavimo sistema. Efektyvių pasikeitimo informacija sistemų kūrimas. Žemesniųjų grandžių darbuotojų dalyvavimas sprendžiant problemas. Vadovavimo funkcijų pasidalijimas. Moterys ir verslas. Japonijos vadybinis fenomenas. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-26
 • Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje

  Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje.
  Transportas ir logistika, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-20
 • Logistika (8)

  Logistikos terminai. Veiklos sfera ir veiklos rūšys. Logistikos veiklos tinklas. Logistikos veiklos funkcija įtaka produkto kainoms. Logistinė produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Produkto ABC analizė. Charakteristikų poveikis logistikos išlaidoms. Produktų pakavimas. Produkto kainos nustatymas. Incoterms. Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Aptarnavimo standartų nustatymas. Užsakymų tvarkymas. Logistikos informacinės sistemos. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinių vežimų organizavimas. Produktų transportavimas konteineriais. Tarptautinių pervežimų organizavimas. Vairuotojo darbo organizavimas. TIR carnet. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų sandėliavimas. Atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai. Atsargų kontrolės modelio parinkimas. Sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-01-26
 • Matematikos pamokos planas: funkcijos riba taške. Funkcijos tolydumas

  Tikslas: Vaizdžiai išaiškinti funkcijos ribos taške sąvoką. Išmokti įrodyti, kad funkcija turi ribą, aptarti ribos taške apibrėžimą. Pažinti tolydžias funkcijas. Gilinti savarankiško tyrimo įgūdžius. Eiga. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Microsoft Excel (3)

  Darbo lapo struktūra. Darbo knyga. Meniu juosta. Formulės eilutė. Būsenos eilutė. Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai. Lapo redagavimas. Stulpelių plotis ir eilučių aukštis. Bloko įterpimas pašalinimas.
  Programos, konspektas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Microsoft Excel 2000 apžvalga

  Excel 2000. Programos paleidimas. Vaizdas ekrane. Langeliai (cells). Kiekvienas langelis nusakomas adresu, sudarytu iš raidės ir skaičiaus. Naujo lentelių rinkinio sukūrimas. Lentelių rinkinio išsaugojimas. Skaičiavimai, formulės. Formulių sintaksė. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. Skaičiavimai. Atimtis. Kiti aritmetiniai veiksmai.
  Programos, referatas(10 puslapių)
  2006-02-06
 • Mokesčių sistema ir laivų registravimas

  Įvadas. Mokesčių sistema Lietuvoje. Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Laivai, registruojami Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivui įregistruoti pateikiami šie dokumentai. Pirminė registruojamo laivo apžiūra. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Įregistruoto laivo dokumentai. Laikinas registravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre išnuomoto laivo vėliavą keičiant į Lietuvos valstybės vėliava. Fiskalinė politika. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2006-02-06
 • Senovės pasaulio ekonominė mintis

  Įvadas. Senovės Rytų ekonominė mintis. Senovės Egiptas. Babilonija. Hamurabio įstatymai. Indija. "Artchašastra". Senovės Azijos ekonominė mintis. Kinija. Konfucijus. "Guan – Czi". Konfucizmas. Išvada.
  Ekonominės teorijos, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Sokrato filosofija (3)

  Etinis Sokrato indėlis. Sofistai ir Sokratas. Dorovė. Sokrato kritika.
  Senovės filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Tarptautinė jūrų teisė (2)

  Įvadas. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės kriterijai nustatant baudžiamąją jurisdikciją. Jurisdikcija ir suverenitetas. Baudžiamoji jurisdikcija. Pagrindiniai jurisdikcijos nustatymo principai. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamoji jurisdikcija jūros erdvėse. Vidaus vandenys. Dvi baudžiamosios jurisdikcijos taikymo sistemos. Kariniai laivai. Užsienio karo ir kitų valstybinių nekomercinių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklės. Teritorinė jūra. Teisinis režimas teritorinėje jūroje. Taikus plaukimas teritorinėje jūroje. Karinių laivų taikaus plaukimo teisė. Baudžiamoji jurisdikcija, taikoma laivams taikaus plaukimo per teritorinę jūrą metu. Laivai, kurie teritorinėje jūroje yra nuleidę inkarą. Išskirtinė ekonominė zona ir gretutinė zona. Gretutinė zona. Išskirtinė ekonominė zona. Kontinentinis šelfas. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 332 straipsnis. Atviroji jūra. Laivo teritorialumo fikcija. Lotus byla. Municipalinių teismų jurisdikcija kriminalinių nusikaltimų atvirojoje jūroje atveju. Vėliavos taisyklės taikymo išimtys atvirojoje jūroje. Apžiūros teisė (The Right of Visit). Piratavimas (Piracy). Persekiojimo karštais pėdsakais teisė (The Right of Hot Pursuit). Apžiūros teisė (The Right of Visit). Nesankcionuota transliacija (Unauthorised Broadcasting). Prekyba vergais (Slave trade). Sutartimis nustatytos vėliavos taisyklės išimtys. Povandeninių kabelių apsauga (The protection of the submarine cables). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 224 straipsnis. Nelegali emigracija (Illegal emigration). Nelegalus narkotinių medžiagų pervežimas (Control of Narcotic Drug Trafficing). Prisiartinimo teisė. (The right to approach). Laivų susidūrimai atvirojoje jūroje (Collisions on the high seas). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnis. Išvados.
  Teisė, referatas(45 puslapiai)
  2006-01-26
 • Teisė (5)

  Civilinė teisė (subjektinė teisė). Turtinis santykis. Civilinių teisinių santykių subjektai. Subjektinė pareiga. Neturtiniai teisių santykiai. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos Respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas.
  Teisė, špera(19 puslapių)
  2006-01-13
 • Telefonų linijos. Automatinės telefonų stotys

  Telefoniniai aparatai. Linijos ir ryšio kanalai. Paprastos dviejų vielų linijos. Daugiakanalės ryšio linijos. Radiorelejiniai tinklai. Miesto telefonų linijos. Tarpmiestinis ryšys. Automatinės komutacinės stotys. Kaip nemokėti ATS už pokalbių minutės.
  Elektronika, referatas(11 puslapių)
  2006-02-28
 • The port of Hamburg

  Rašinys anglų kalba apie Hamburgo uostą, Vokietija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Anglų kalba, rašinys(1 puslapis)
  2006-02-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po